Vége az iskolának - mit fognak enni?

Vége az iskolának - mit fognak enni?A Gyermekétkeztetési Alapítvány Facebook-on meghirdetett akciójának első állomásán, Nyíregyházán száz családnak osztott élelmiszert. Az éhező gyermekek számára a legnehezebb időszak a nyári szünet, ilyenkor az államilag támogatott meleg ételhez ugyanis nem jutnak hozzá.

<p class="rtejustify"><strong style="line-height: 20.8px;">A GYEA az &ouml;nk&eacute;ntess&eacute;g &eacute;s az egy&eacute;ni adom&aacute;nyok fontoss&aacute;g&aacute;ra h&iacute;vja fel a figyelmet k&uuml;l&ouml;nleges akci&oacute;ja keret&eacute;ben: sportol&oacute;k &eacute;s sz&iacute;n&eacute;szek gyűjtenek p&eacute;nzt az utc&aacute;n!</strong></p>
<p class="rtejustify"><span style="font-size: larger;">2011. m&aacute;jus 30-&aacute;n ind&iacute;tott &bdquo;1 like = 1 csomag &eacute;lelmiszer&rdquo; n&eacute;ven kamp&aacute;nyt a Gyermek&eacute;tkeztet&eacute;si Alap&iacute;tv&aacute;ny a Facebook-on. A GYEA rajong&oacute;i oldal&aacute;hoz &uacute;jonnan csatlakoz&oacute;k, a Metro Kereskedelmi Kft.<br />
j&oacute;volt&aacute;b&oacute;l egy h&oacute;napra elegendő &eacute;lelmiszercsomaggal t&aacute;mogathatt&aacute;k az &eacute;hezőket. Az akci&oacute; siker&eacute;t bizony&iacute;tja, hogy alig egy h&eacute;t alatt &ouml;sszegyűlt az ezer like, aminek k&ouml;sz&ouml;nhetően 10 vid&eacute;ki nagyv&aacute;rosban, &ouml;sszesen ezer csal&aacute;dnak osztanak &eacute;lelmiszer-csomagokat.<br />
<br />
A Gyermek&eacute;tkeztet&eacute;si Alap&iacute;tv&aacute;ny &bdquo;Adj, hogy ehessenek&rdquo; akci&oacute;j&aacute;t 2009. augusztus&aacute;ban kezdte. Az esem&eacute;nyen helyi sz&iacute;n&eacute;szek, sportol&oacute;k, &eacute;s k&ouml;zismert szem&eacute;lyek k&eacute;rtek adom&aacute;nyt a v&aacute;ros forgalmasabb, k&ouml;zponti helysz&iacute;nein.</span></p>
<p class="rtejustify"><span style="font-size: larger;">&nbsp;</span></p>
<p class="rtejustify">&nbsp;</p>
<center>
[bg|_Cikkek/2011/2011_06/Galeria/AdomanygyujtesASzparival|3|176|random|#FFFFFF]</center>
<p class="rtejustify">&nbsp;</p>
<p class="rtejustify"><span style="font-size: larger;">Magyarorsz&aacute;gon a lakoss&aacute;g k&ouml;r&uuml;lbel&uuml;l 7%-a m&eacute;lyszeg&eacute;nys&eacute;gben &eacute;l. Az ezekben a csal&aacute;dokban &eacute;lő<br />
sz&aacute;zh&uacute;szezer gyerek k&ouml;z&uuml;l, &ndash; hazai &eacute;s nemzetk&ouml;zi szervezetek szerint &ndash; h&uacute;szezernek egyszerűen<br />
a fizikai l&eacute;te m&uacute;lik azon, hogy az iskol&aacute;ban, &oacute;vod&aacute;ban kedvezm&eacute;nyesen, illetve ingyenesen jutnak<br />
ennival&oacute;hoz. Sz&aacute;mukra a legvesz&eacute;lyeztetettebb időszak a h&eacute;tv&eacute;ge &eacute;s az iskolai sz&uuml;netek időszaka.<br />
<br />
Az Alap&iacute;tv&aacute;ny a gazdas&aacute;gi v&aacute;ls&aacute;g okozta adakoz&aacute;si kedv visszaes&eacute;se miatt id&eacute;n a kor&aacute;bbin&aacute;l kevesebb<br />
adom&aacute;nyb&oacute;l, kevesebb gyermek &eacute;tkeztet&eacute;s&eacute;t tudja megoldani. Ez&eacute;rt is d&ouml;nt&ouml;tt e figyelemfelkeltő esem&eacute;ny<br />
folytat&aacute;sa mellett.<br />
<br />
A rendezv&eacute;nysorozatot id&eacute;n 2011. j&uacute;nius 16. &eacute;s j&uacute;lius 22. k&ouml;z&ouml;tt szervezik meg, &ouml;sszesen 10 v&aacute;rosban.<br />
<br />
Kir&aacute;ly G&aacute;bor az Alap&iacute;tv&aacute;ny eln&ouml;ke elmondta: &bdquo;A Gyermek&eacute;tkeztet&eacute;si Alap&iacute;tv&aacute;ny 18 &eacute;ve az &eacute;hező<br />
gyermekek megseg&iacute;tője, de sosem volt olyan neh&eacute;z &eacute;v&uuml;nk, mint az idei. Ahhoz, hogy ugyanannyi<br />
gyermeket tudjunk t&aacute;mogatni, mint a kor&aacute;bbi &eacute;vekben, egyre t&ouml;bb, c&eacute;ges t&aacute;mogat&oacute;ra van sz&uuml;ks&eacute;g&uuml;nk.&rdquo;<br />
<br />
Az &bdquo;Adj, hogy ehessenek&rdquo; akci&oacute; szervez&eacute;sben, az &eacute;lelmiszercsomagok &ouml;ssze&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;ban, eljuttatat&aacute;s&aacute;ban<br />
a k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző helysz&iacute;nekre m&aacute;r m&aacute;sodik &eacute;ve a METRO Kereskedelmi Kft., ny&uacute;jtott seg&iacute;ts&eacute;get. T&aacute;mogat&oacute;<br />
partnerk&eacute;nt id&eacute;n a Mary-Ker Pasta Kft. biztos&iacute;totta a t&eacute;sztaf&eacute;les&eacute;geket.<br />
<br />
Krubl Yvette, a Metro Kereskedelmi Kft. kommunik&aacute;ci&oacute;s vezetője elmondta: &bdquo;A METRO fő kompetenci&aacute;ja<br />
az &eacute;lelmiszer kereskedelem, illetve azok adom&aacute;nyk&eacute;nt val&oacute; eljuttat&aacute;sa a r&aacute;szorul&oacute;khoz, k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen igaz ez<br />
a gyermekekre, akiket k&ouml;zvetetten az &bdquo;I love menza&rdquo; programunkkal is seg&iacute;t&uuml;nk.&rdquo;<br />
<br />
Az Alap&iacute;tv&aacute;ny az egy&eacute;ni adom&aacute;nyok fontoss&aacute;g&aacute;ra is felh&iacute;vja akci&oacute;j&aacute;val a figyelmet. Az<br />
&Ouml;nkorm&aacute;nyzatokkal, a helyi sz&iacute;nh&aacute;zak műv&eacute;szeivel, valamint ki&eacute;p&iacute;tett egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;seknek<br />
k&ouml;sz&ouml;nhetően nemcsak &eacute;lelmiszercsomagokat osztanak, de p&eacute;nzt is gyűjtenek, a helyi &ouml;sszefog&aacute;s<br />
erej&eacute;nek k&ouml;sz&ouml;nhetően pedig val&oacute;di, v&aacute;rosi programm&aacute; nőtte ki mag&aacute;t a rendezv&eacute;ny.<br />
<br />
Ny&iacute;regyh&aacute;z&aacute;n a M&oacute;ricz Zsigmond Sz&iacute;nh&aacute;z Műv&eacute;szei (Kuthy Patr&iacute;cia, Jenei Judit, Fellinger Domonkos, &eacute;s<br />
Illy&eacute;s &Aacute;kos), valamint a Spartacus FC j&aacute;t&eacute;kosai (Cs&eacute;ke Gy&ouml;rgy, Reznek Don&aacute;t, Miskolczi L&aacute;szl&oacute;, valamint<br />
az edző, Szatke Zolt&aacute;n) gyűjt&ouml;ttek p&eacute;nzt.<br />
<br />
A helysz&iacute;nenk&eacute;nt &ouml;sszegyűjt&ouml;tt p&eacute;nzen v&aacute;s&aacute;rolt &eacute;lelmiszer eloszt&aacute;s&aacute;t az alap&iacute;tv&aacute;ny munkat&aacute;rsai az<br />
&Ouml;nkorm&aacute;nyzatra b&iacute;zz&aacute;k, ezzel p&aacute;rhuzamosan 100 csal&aacute;d egyhavi tart&oacute;s &eacute;lelmiszer adagj&aacute;t adj&aacute;k &aacute;t a<br />
helysz&iacute;nen.<br />
<br />
Kir&aacute;ly G&aacute;bor, a Gyermek&eacute;tkeztet&eacute;si Alap&iacute;tv&aacute;ny eln&ouml;ke elmondta: &bdquo;2011-es &eacute;v kiemelten fontos &eacute;v<br />
sz&aacute;munkra: 18 &eacute;vvel ezelőtt, egy őszi h&eacute;tfő d&eacute;lelőtt az első oszt&aacute;lyos kisfiam h&aacute;ta m&ouml;g&ouml;tt k&eacute;t paddal<br />
&uuml;lő gyerek kifordult a padb&oacute;l. A kisfi&uacute; p&eacute;ntek &oacute;ta nem evett. Ez &ouml;szt&ouml;nz&ouml;tt minket az Alap&iacute;tv&aacute;ny &eacute;letre<br />
h&iacute;v&aacute;s&aacute;ra. M&aacute;ra 18 &eacute;vesek lett&uuml;nk. Komoly, anyagi gondokkal k&uuml;zd&uuml;nk, de a legnagyobb kih&iacute;v&aacute;s, hogy<br />
m&eacute;giscsak megtal&aacute;ljuk a lehetős&eacute;get arra, hogy minden &eacute;hes gyermeken seg&iacute;ts&uuml;nk!&rdquo;<br />
<br />
Az alap&iacute;tv&aacute;ny elm&uacute;lt 18 &eacute;v&eacute;nek tal&aacute;n a legnagyobb &eacute;rdeme a szoci&aacute;lisan r&aacute;szorul&oacute; gyermekek ingyenes<br />
iskolai &eacute;tkeztet&eacute;s&eacute;nek az elfogadtat&aacute;sa volt.<br />
<br />
GYERMEK&Eacute;TKEZTET&Eacute;SI ALAP&Iacute;TV&Aacute;NY SZABOLCS SZATM&Aacute;R BEREG MEGYEI AKTIVIT&Aacute;SA<br />
<br />
A Gyermek&eacute;tkeztet&eacute;si Alap&iacute;tv&aacute;ny az elm&uacute;lt h&aacute;rom &eacute;vben a Mindenki Eb&eacute;del program keret&eacute;n bel&uuml;l<br />
Szabolcs Szatm&aacute;r Bereg Megye 23 telep&uuml;l&eacute;s&eacute;n, 460 gyermeket t&aacute;mogatott. &Ouml;sszesen 75.900 adag &eacute;telt,<br />
azaz 38.000 kg &eacute;lelmiszert juttattunk a r&aacute;szorul&oacute;k r&eacute;sz&eacute;re.<br />
<br />
Az Alap&iacute;tv&aacute;ny a Mindenki Eb&eacute;del program keret&eacute;ben azon telep&uuml;l&eacute;sekre k&uuml;ld a h&eacute;tv&eacute;gi &eacute;s az<br />
iskolasz&uuml;neti napokra eg&eacute;szs&eacute;ges &eacute;s el&eacute;gs&eacute;ges ennival&oacute;t, ahol a legink&aacute;bb r&aacute;szorul&oacute; gyermekeknek<br />
&eacute;lnek. A csomagok k&eacute;sz&eacute;teleket, valamint tart&oacute;s &eacute;lelmiszereket tartalmaznak, melyek felhaszn&aacute;l&aacute;s&aacute;val a<br />
sz&uuml;lők meleg &eacute;telt k&eacute;sz&iacute;thetnek gyermekeiknek.<br />
<br />
Az EU &Eacute;lelmiszerseg&eacute;ly Program r&eacute;szek&eacute;nt 2011-ben t&ouml;bb mint 196.000 kilogramm, &eacute;lelmiszerhez<br />
juthattak a megye r&aacute;szorul&oacute;i. Az EU &Eacute;lelmiszerseg&eacute;ly program keret&eacute;ben sz&eacute;tosztott &eacute;lelmiszer az MVH<br />
k&ouml;zreműk&ouml;d&eacute;s&eacute;vel ker&uuml;lt sz&eacute;toszt&aacute;sra.<br />
<br />
Az EU &Eacute;lelmiszerseg&eacute;ly Program Magyarorsz&aacute;gon a II. vil&aacute;gh&aacute;bor&uacute; &oacute;ta a legnagyobb seg&eacute;lyez&eacute;si<br />
program, melynek eloszt&aacute;s&aacute;ban olyan seg&eacute;lyszervezetek vehetnek r&eacute;szt, akik megfelelnek az Eur&oacute;pai<br />
Uni&oacute; &aacute;ltal t&aacute;masztott elő&iacute;r&aacute;soknak. A GYEA a program keret&eacute;ben 600 p&aacute;ly&aacute;z&oacute; telep&uuml;l&eacute;s r&aacute;szorul&oacute; lakosai<br />
sz&aacute;m&aacute;ra &eacute;vi 4-6 ezer tonna ennival&oacute;t juttat el, amely 80.000 gyermek &eacute;lelmez&eacute;s&eacute;t biztos&iacute;tja.<br />
<br />
METRO-R&Oacute;L:<br />
<br />
A METRO Magyarorsz&aacute;g műk&ouml;d&eacute;s&eacute;nek strat&eacute;giai eleme minden telep&uuml;l&eacute;s seg&iacute;t&eacute;se, ahol &aacute;ruh&aacute;zai<br />
megtal&aacute;lhat&oacute;ak, fontos a helyi k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g seg&iacute;t&eacute;se, b&aacute;rmely ter&uuml;leten, &iacute;gy az ilyen egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s illetve<br />
seg&iacute;ts&eacute;gny&uacute;jt&aacute;s term&eacute;szetes eleme a METRO műk&ouml;d&eacute;s&eacute;nek.<br />
<br />
A Metro Kereskedelmi Kft. 1993 &oacute;ta műk&ouml;dik Magyarorsz&aacute;gon, elsők&eacute;nt l&eacute;pett be a nemzetk&ouml;zi<br />
kereskedelmi v&aacute;llalatok k&ouml;z&uuml;l a magyar piacra, imm&aacute;r 13 &aacute;ruh&aacute;zzal &aacute;ll profi vevői szolg&aacute;lat&aacute;ra az orsz&aacute;g<br />
sz&aacute;mos pontj&aacute;n teljes k&ouml;rű megold&aacute;sokat k&iacute;n&aacute;lva a kereskedelmi &eacute;s gasztron&oacute;mia tev&eacute;kenys&eacute;gekhez.<br />
Anyac&eacute;ge, a METRO Cash &amp; Carry International a n&eacute;met k&ouml;zpont&uacute; METRO Csoport egyik &eacute;rt&eacute;kes&iacute;t&eacute;si<br />
div&iacute;zi&oacute;ja, amely a vil&aacute;g egyik vezető kereskedelmi c&eacute;gcsoportja. A METRO Cash &amp; Carry jelenleg<br />
30 orsz&aacute;gban van jelen, t&ouml;bb mint 680 &aacute;ruh&aacute;zzal. A foglalkoztatottak sz&aacute;ma vil&aacute;gszerte 100,000<br />
munkav&aacute;llal&oacute;. A v&aacute;llalat 2010-ben 31 milli&aacute;rd eur&oacute;s forgalmat bonyol&iacute;tott le. A METRO v&aacute;llalatcsoport<br />
283,000 alkalmazottat foglalkoztat, &eacute;s 33 orsz&aacute;gban 2100 &uuml;zlettel van jelen a vil&aacute;g kereskedelm&eacute;ben,<br />
2010-es &aacute;rbev&eacute;tele el&eacute;rte a 67 milli&aacute;rd eur&oacute;t. A csoport j&oacute; teljes&iacute;tm&eacute;nye az egyes &ouml;n&aacute;ll&oacute;an műk&ouml;dő<br />
&eacute;rt&eacute;kes&iacute;t&eacute;si l&aacute;ncokon alapul; a Metro/Makro Cash &amp; Carry mellett a csoport tagja a Real hipermarket l&aacute;nc,<br />
a Media Markt &eacute;s Saturn -amely eur&oacute;pai piacvezető a sz&oacute;rakoztat&oacute; elektronikai kiskereskedelemben-,<br />
valamint a Galeria Kaufhof &aacute;ruh&aacute;zak. Tov&aacute;bbi inform&aacute;ci&oacute; a csoportr&oacute;l a www.metrogroup.de honlapon.</span></p>
<p class="rtejustify">&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>