Uniós támogatást nyert Csenger

Uniós támogatást nyert Csenger Csenger Város Önkormányzat bruttó 249 756 800 forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretén belül kiírt „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” tárgyú felhívásra benyújtott pályázatával. A „Humán szolgáltatások fejlesztése és társadalmi felzárkóztatás Csenger és térségének összefogásával” című EFOP-1.5.3-16-2017-00056 azonosítószámú pályázat támogatási szerződésének aláírására 2017. november 14-én került sor. A fejlesztés forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése finanszírozásában, 100%-os mértékben biztosítja.

A projektet több kedvezményezett közösen valósítja meg konzorciumi együttműködésben. Konzorciumi tagok: Szamosbecs Község Önkormányzat, Szamostatárfalva Község Önkormányzat, Szamosangyalos Község Önkormányzat, Csengerújfalu Község Önkormányzat, Ura Község Önkormányzat, Csengersima Község Önkormányzat, Komlódtótfalu Község Önkormányzat és Csengeri Gyermek és Ifjúsági Egyesület.

 

Uniós támogatást nyert CsengerA projekt célja: A fiatalok és a lakosság helyben maradását ösztönző, a hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerő piacra jutását támogató, a helyi közösségekben való szerepvállalásra felkészítő, egyéni fejlesztési terv alapján a foglalkoztatottság szempontjából fontos kompetenciák fejlesztését célzó programok szervezése. A család és gyermekjóléti szolgáltatások prevenciós szerepének megerősítése. Szakemberek elhelyezkedésének támogatása a helyi szakemberhiányos humán közszolgáltatásban. A közösségfejlesztésbe bevont helyi lakosok számának növekedése. A célcsoport személyiségfejlődése pozitív irányú változása érdekében mentori szolgáltatás nyújtása.

 

Mind a 8 településen ingyenes WIFI-zóna kerül kialakításra a fiatalok helyben maradásának ösztönzése céljából. Csengerben kialakításra kerül egy ifjúsági információs pont, a szakmai megvalósításhoz informatikai eszközök, szoftverek, egészségügyi és sporteszközök kerülnek beszerzésre.

 

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. 10. 31.