Értékműhely - Közösségi tanulással az esélyteremtésért

Értékműhely - Közösségi tanulással az esélyteremtésért Lezárult a Mustárház és a dm Kft.  „Értékműhely – Közösségi tanulással az esélyteremtésért” című projektje, amely a Nyíregyházi Családok Átmeneti Otthona lakóival és a Mustárház önkénteseivel közösen valósult meg az elmúlt hónapokban.

Látva tanulni, tanulva látni! – mottónk összegzi annak a segítő környezetnek a megteremtését, melyben középiskolás fiatalok részvételével valósult meg a Nyíregyházi Családok Átmeneti Otthonában élők esélyteremtése.

A projekt célja a hátrányos helyzetű, perifériára szorult családok lehetőségeinek bővítése saját értékeik felkutatása, elismerése révén. Szervezetünk az Oltalom Szeretetszolgálattal együttműködésben a Nyíregyházi Családok Átmeneti Otthona lakóinak kívánt közösségi élményeket nyújtani.

Értékműhely - Közösségi tanulással az esélyteremtésért

A projekt kettős szükségletre reflektált. Egyrészt segítette a hátrányos helyzetű családok tagjainak integrációját, önismereti fejlődését, kompetenciafejlesztését, társas együttműködését. Másrészt a segítő folyamat megvalósításába helyi fiatalokat vontunk be, akik az egyéni életutak megismerése által láttak rá társadalmi problémákra, majd támogató közösséget formálva hozzájárultak a családok lehetőségeinek feltárásához, esélyteremtéséhez.

Értékműhely - Közösségi tanulással az esélyteremtésért

A nehéz sorsú egyének, családok a legtöbb esetben a társadalmon kívüliként élik meg mindennapjaikat, így az integrációnak, a társadalomba való visszailleszkedésnek kiemelt jelentősége van. A projekt során az érintettek önfejlesztését támogató közösséget hoztak létre, melyben a nem-formális eszközökkel megvalósuló tudásbővítés és a társas, közösségi élmények megélése játszotta a főszerepet.

A tudásbővítéshez, közösségi programokhoz kapcsolódó tevékenységek egyszerre járultak hozzá a középiskolás korosztály érzékenyítéséhez és a perifériára szorult családok helyzetének javításához.

Értékműhely - Közösségi tanulással az esélyteremtésért

A projekt során a fiatalok érzékenyítő előadásokon vettek részt, majd az otthonban élőkkel közösen kézműves foglakozásokat, sportprogramokat szerveztek, de volt közös főzés, táncház és Mikulás-járás is a kicsiknek.

A projekt tevékenységei elősegítették, hogy a hátrányos helyzetű családok felismerjék saját magukban az értéket, így támogatva a kitörés lehetőségét számukra. A közösségi élmények pedig elősegítették az érintett családok egyéni és társas készségeinek fejlődését.