Egy hely ami mindig nyitva áll

Ifjúsági információs szolgáltató iroda nyílik március 16-án Nagykállóban, mely tanácsokkal, információval, illetve a kellemes környezet biztosításával várja a fiatalokat, Nagykálló és környékéről. Ifjúsági információs szolgáltató iroda nyílik március 16-án Nagykállóban, mely tanácsokkal, információval, illetve a kellemes környezet biztosításával várja a fiatalokat, Nagykálló és környékéről.

 

Nagykállóban igen magas a hátrányos helyzetű fiatalok száma ezt a számot tovább gyarapítják a kistérség más hátrányos helyzetű településeiről tanulni ide járók.

 

A lakosság iskolázottsága az országos átlagtól alacsonyabb. Ennek ismeretében szükségessé vált  az oktatási és a szociális infrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése, amely kielégíti  a növekvő igényeket illetve biztosítja az alapvető szolgáltatásokat. Mindezen problémák és a jelenlegi helyzet folyamatos javítása érdekében Nagykálló Város Önkormányzata kiemelt céljának tartja az iskolázottság és a foglalkoztatottság javítását, valamint egy olyan szolgáltató tér kialakítását, mely kiemelten kezeli az ifjúságot érintő problémákat.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt TÁMOP (Támogató Társadalmi Megújulás Operatív Program) 5.2.5-08/1 kódszámon „Gyermekek és fiatalok integrációs programjai” azonosítóval, „ Egy hely ami mindig nyitva áll..” címmel.  A 18.935.569  Ft elnyert támogatás 100%-ban az NFÜ által biztosított.

 

Célcsoport a Nagykállóban élő és tanuló 14-29 év közötti korosztály, mely a  város lakosságának 20%-át teszi ki, de bárki számára nyitva áll az Ifi Tanya.  Szakemberek segítségével lehetőség nyílik az anyagi problémákkal, tanulási nehézségekkel, viselkedési és mentális problémákkal küzdők problémájának orvoslására.  Ők képviselik a fiatalok azon szegmenseit, melyek leginkább rászorulnak a szolgáltatásokra, programokra. Számukra már rövid távon is igen komoly segítség a díjmentesen igénybe vehető képzések, tréningek, melyek szolgálják az Ifi tanya közösségépítő szándékát. Bárki betérhet, akinek tanácsra, információra van szüksége vagy csak egy jó beszélgetésre vágyik.

 

A tervezés folyamatában fontos volt a célcsoport bevonása is, ezáltal a legnagyobb érdeklődésre irányuló programokat valósítjuk meg, a hatékony működést biztosítva ezzel.

 

Helyet biztosítunk önszerveződő fiatalokból álló csoportok összejövetelére, találkozására. Két hetente, felváltva filmklubot illetve vitaklubot kívánunk indítani. Egy-egy film megtekintésével a film által közvetített problémát vitatják meg a fiatalok.

Az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda létrehozásával az önkormányzat segíti a városban élő fiatalok kommunikációs képességének javítását, társadalmi integrációjának, iskolai előmenetelének, pályaválasztásuknak, munkaerő-piacra való belépésüket, továbbá elősegíti társas kapcsolataik bővítését, közösségi, közéleti részvételük fejlesztését.

A fejlesztést városunk vezetése kiemelt feladatának tartja, melyet megfogalmazott ifjúságpolitikai koncepciójában is.

A program támogatási időszakának végeztével történő tovább finanszírozását önkormányzatunk saját forrásból tervezi biztosítani.

A szolgáltatás folytatásához és fejlesztéséhez szükséges emberekkel rendelkezünk, az ő folyamatos képzésükről gondoskodni kívánunk a jövőben is.