Költözés miatt szünetel az ügyfélfogadás az Anyakönyvi Hivatalban

Költözés miatt szünetel az ügyfélfogadás az Anyakönyvi HivatalbanKorábbi helyéről a Zrínyi I. utca 5-7. szám alól átköltözik az Anyakönyvi Hivatal a Városháza (Kossuth tér 1.)  „B” épületének földszintjére.

 

 

 

A költözés előreláthatólag 2009. március 23-tól (hétfő) március 27-ig (péntek) fog tartani, amely időszak alatt szünetel az ügyfélfogadás az Anyakönyvi Hivatalban.

Kivételt képez a haláleset bejelentésével összefüggő halotti anyakönyvezés, amely hétfőn még a Zrínyi I. u. 5-7. szám alatt történik. Keddtől pedig a fentebb megjelölt városházi helyszínen.

A kiköltözést követően korszerűsítési, felújítási munkálatok kezdődnek a korábbi anyakönyvi hivatal és a házasságkötő terem helyiségeiben. 

Fentiekről a Köteles István, a Hatósági és Építésügyi Iroda vezetője tájékoztatott.