Dr. Fazekas János: Gazdasági válság – létszámleépítés

Dr. Fazekas János - Gazdasági válság – létszámleépítés  Az utóbbi közel két hónapban szinte egy nap sem telt el a gazdasági válság rossz hírei nélkül. A gazdaság szereplői egy ilyen helyzetben elsősorban költségcsökkentésre törekednek, amely a vállalkozásoknál főként a foglalkoztatás csökkentését jelenti, különösen Magyarországon, ahol jelentős mértékűek a különböző járulékok.

A létszámcsökkentésnek lényegében a foglalkoztató elhatározásától függően két formája van. Az egyik a csoportos létszámcsökkentés, a másik a csoportosnak nem minősülő, tehát a csoportos létszámcsökkentés esetében meghatározott létszámokat illetve arányokat meg nem haladó arányú létszámleépítés.

 

Csoportosnak akkor minősül a létszámleépítés, ha a munkáltató a megelőző félév átlagos statisztikai létszáma szerint 20 főnél több, de 100 főnél kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább 10 munkavállaló, 100 vagy annál több, de 300 főnél kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén azok tíz százaléka, végezetül a 300 vagy annál több fő foglakozatása esetén legalább 30 munkavállaló munkaviszonyát kívánja harmincnapos időszakon belül a működésével összefüggő ok miatt megszüntetni. Csoportos létszámleépítés elhatározását követően a munkáltató köteles a munkavállalók képviselőivel konzultációt folytatni a létszámcsökkentés végrehajtásának elveiről, beleértve a következmények enyhítését célzó eszközöket is. A felmondást megelőzően a dolgozót 30 nappal korábban tájékoztatni kell a tervezett intézkedésről. Ezzel egyidejűleg létszámcsökkentést kötelező bejelenteni a munkaügyi központnak is.

 

 

A munkavállalókat az említett helyzetben megilleti a felmondás idő, és amennyiben legalább három éves munkaviszonnyal rendelkezik, a végkielégítés. Nagyon fontos, hogy a felmondás mindig egyoldalú jognyilatkozat, közös megegyezéses felmondás nem létezik, csak közös megegyezés, mint a munkaviszony megszüntetésének egyik formája. Közös megegyezés esetén viszont a dolgozónak nem jár a törvénynél fogva semmilyen járandóság.

 

Dr. Fazekas János

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Főjegyzője