A Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat közgyűlése

A Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat közgyűlése A Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat 2009. június 18-án tartotta soros küldöttgyűlését.

A lakossági forrásgyűjtés céljából 2007 őszén szerveződött társulat civil küldöttei 2009. március 3-án találkoztak utoljára, volt tehát mit megbeszélniük az elmúlt időszak történéseire vonatkozóan ezúttal is.

 

Mikó Dániel projektvezető, a társulat elnöke nem véletlenül számolt be első napirendi pontként az Európai Közösségek Bizottságának jóváhagyó nyilatkozatáról, amellyel az utolsó pecsét is rákerült Nyíregyháza Megyei Jogú Város nagyberuházására. Végre mindenki kétséget kizáróan megbizonyosodhatott felőle, hogy a szennyvízprogram sínen van, s hogy az utolsó elvi akadályok is elhárultak a munkakezdés útjából. A civil küldöttek és a beruházás érintettjei persze már a sajtóból is értesülhettek az örömteli hírről, de a küldöttgyűlés programjában se lehetett semmi fontosabb ennél. Mikó Dániel az előzményekkel kapcsolatban elmondta, hogy az előkészítő szakasz sem volt izgalmaktól mentes. A 2008. október 20-án benyújtott anyagra vonatkozóan később a szakértők jó néhány kiegészítő információt bekértek még, s bár a kiegészítések 2009 márciusában és áprilisában el is jutottak az illetékesekhez, az ígért harminc napon belüli válaszra bizony újabb heteket kellett várni. De természetesen a végeredmény a fontos, amely mindenképpen a beruházást kezdeményező várost igazolta.

 

A Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat közgyűlése

 

 

A projektgazdák bíznak abban, hogy az ütemtervet némiképp felborító időveszteség behozható. A beruházás érdemi részének 2010 decemberéig meg kell valósulnia, s az eredetileg meghatározott munkamenetnek megfelelően a főgyűjtők rekonstrukciója és a II. számú szennyvíztisztító telep próbaüzeme csúszik át 2011-re.

 

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a beruházás költségének jelentős hányada – pontosan 79,7 százaléka – uniós forrásból számolható el. A pénzügyi ütemtervnek megfelelően ez már 2009-ben is több mint hárommilliárd elkölthető forintot jelent, amelynek minden egyes számlatételéhez természetesen oda kell majd tenni a hiányzó 20,3 százalékot. A város június 29-ei közgyűlésének egyik legfontosabb napirendi pontja lesz ez utóbbi finanszírozási hányad összetételének meghatározása.

 

 

A projektvezető elmondta azt is, - amiről már a helyi sajtó hasábjain is értesülhettek a városlakók -, hogy az infrastrukturális beruházás valamennyi elemére vonatkozó pályázati dokumentációk borítékbontása időközben megtörtént. A nyílt közbeszerzési eljárás rendjének megfelelően az Európai Unió Hivatalos Lapjában március 28-án megjelentek az említett pályázati kiírások, folyó év áprilisának elején a helyszínbejárásokra is sor került, s 2009. május 12-én az úgynevezett FIDIC Sárga Könyves tender pályázatait (ez vonatkozik a szennyvíztisztítást és az iszapkezelést ellátó közművek kivitelezésére), május 28-án pedig a Piros Könyves tenderét bontották fel (ez vonatkozik a csatornahálózat kiépítésére).

 

A borítékbontásokat követően a nyertes(ek) kihirdetését várhatóan megelőzi még néhány hivatalos procedúra. Ilyenkor kerül sor az esetleges hiányosságok pótlására, s ha a döntésre jogosultak referenduma is megszületik, valamint jogorvoslati eljárás sem indul, nyertest hirdetnek. A folyamata tehát újabb heteket is igénybe vehet. Csak a Piros Könyves tender pályázói között mintegy 23 oldalnyi hiánypótlási felhívást postáztak ki a döntéshozók. De a legóvatosabb forgatókönyv szerint is július közepén elkezdődhetnek a II. számú szennyvíztisztító telep munkálatai, s ami pedig a lakosságot leginkább érinti, július végére, augusztus elejére felvonulhatnak a gépek, megkezdődhet a csatornázás.

 

A város szakemberei a terv szerint szakaszos üzembe helyezést ígérnek, ezzel is időt nyerve a szolgáltatást igénybe vevőknek. A munkakezdés jelentős részben Kistelekiszőlő közművel ellátatlan területeit érinti, ahol jórészt már sikerült megállapodni a tulajdonosokkal a szükséges területkiváltásokról. A csapadékcsatorna hálózat tervei készen állnak, de a munkálatok megkezdése előtt még meg kell győzni azokat a tulajdonosokat is, akik egyelőre nem járultak hozzá a közművek megépítéséhez szükséges területek városra történő átruházásához. Márpedig csapadékcsatorna magánterületen nem haladhat keresztül, mint ahogyan csatornafejlesztés sem képzelhető el lakossági teherviselés nélkül. Sajnos vannak még olyan ingatlantulajdonosok, akik nem kapcsolódtak be a Víziközmű Társulat munkájában.

 

A projektgazdák viszont azt szeretnék, ha senki nem esne el az előtakarékossági programmal, vagyis a lakás-takarékpénztári tagsággal együtt járó 30 százalékos állami támogatástól. A támogatás igénybevételének lehetősége ugyanis a munkálatok megkezdésével postára adott utolsó írásbeli figyelmeztetést követő 30 napon belül végérvényesen lejár. Mikó Dániel felhívta a figyelmet arra is, hogy előközművesítésre nem lesz lehetőség, csak meglévő lakóingatlanokig viszik el a csatornát!

 

 

A legfontosabb információk közzététele után új napirendi pontokként bemutatásra került a tájékoztatásért felelős szervezet és a szervezetet irányító PR és kommunikációs szakértő, majd a társulat alapszabályának módosítására került sor. A módosítást 21 új küldött megválasztása tette indokolttá. A küldöttek a javaslatokat egyhangúan elfogadták, majd a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság munkáját érintő személycseréről döntöttek. A közgyűlés Homoródi Antal leköszönő elnök helyére Sebők Erikát választotta új elnöknek.

 

 

A küldöttgyűlés programjában sor került még néhány közérdekű kérdés megválaszolására. Elhangzott, hogy 2009. május 1-től új könyvelőiroda látja el a társulat főkönyvi könyveléseit, s Mikó Dániel biztosította a küldötteket, hogy a projektgazdák a beruházás fontos döntéseiről és mérföldköveiről írásos formában, s lakossági fórumokon keresztül nyújtanak részletes tájékoztatást.