Tiszavasvári nyertes pályázatai

Tiszavasvári három hazai finanszírozású pályázatot nyert A korábbi évekhez hasonlóan az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács idén is meghirdette a hazai forrású pályázati lehetőségeket. A benyújtott pályázatokat értékelve Tiszavasvári Város Önkormányzata három projekt megvalósítására nyert el forrást.

 A támogatott projektek:

§           A közcélú foglalkoztatás keretében a megítélt 20.000.000 Ft támogatás a 3.529.412 Ft önkormányzati saját erővel kiegészülve lehetőséget teremt a tervezett feladatok maradéktalan ellátására. A programban tervezett anyag- és eszközbeszerzésnek köszönhetően az önkormányzati telkek, parkok, zöldterületek és temetők rendben tartását, a csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartását, jelentősebb építési és felújítási beruházásokat lehet megvalósítani városunkban.

 

§           A Hősök út felújítása 11.245.276 Ft támogatásból és 13.892.161 Ft önkormányzati önerőből fog megvalósulni. A jelenleg repedezett, deformált, helyenként megsüppedt burkolat átlagosan 5,5 cm vastagságú aszfalt kopóréteget fog kapni. A 4 méter széles út mindkét oldalán 75 – 75 cm szélességben nemesített padka kerül kialakításra. A Hősök út mellett meglévő nyílt árkos vízelvezetők jellemzően földdel bemosódottak. A projekt során az árkok kézi és gépi erővel lesznek kitisztítva.

 

§           A Vörös hadsereg u. 10/a. szám alatt található Egyesített Óvodai Intézmény Varázsceruza Óvodája eszközeinek és berendezéseinek cseréjére (az igényelt 20.459.438 Ft helyett) a megítélt 9.582.569 Ft támogatásnak és az 504.346 Ft önkormányzati saját erőnek köszönhetően kerül sor. Az óvoda jelenleg 450-500 gyermek étkeztetését látja el. A mostani beruházással a meglévő, elavult nagykonyhai eszközök, felszerelések cseréjére kerül sor, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy az ellátásban részesülő gyermekek, és a városunkban élő felnőtt lakosság számára is minőségi, minden igényt kielégítő étkeztetés valósuljon meg.

 

 

 

Európai uniós forrásból, valamint önkormányzati és civil szervezetek által biztosított önerőből fog megvalósulni a Bethlen u. 2. szám alatti ingatlanon meglévő épület felújítása, átalakítása, összesen 72.000.000 Ft értékben. A TISZATÉR Társulás, a Tiszavasvári Otthon Segítünk Alapítvány, a NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete és Tiszavasvári Önkormányzata közösen benyújtott pályázatának keretében a volt kisegítő iskola épületében kerül kialakításra egy Civil ház. A Képviselő-testület szeptember 24-ei ülésén elfogadta az épület kivitelezőjének kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges ajánlattételi felhívást. Eredményes eljárás esetén előreláthatólag 2009. novemberében kezdődhetnek meg az építési munkálatok.