Döntés született, megoldás viszont nem

Döntés született, megoldás viszont nemA Közbeszerzési Döntőbizottság a Közbeszerzések Tanácsa nevében a „Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja – csatornahálózati munkák a FIDIC Piros Könyve szerint” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen benyújtott jogorvoslati kérelmek és az ajánlatkérő ezekre tett észrevételei alapján 2010. március 11-én meghozta a határozatát.

A Döntőbizottság a kérelmezők jogorvoslati kérelmének részben helyt adott és ismét megsemmisítette az ajánlatkérőnek az első négy részt lezáró döntését. A Döntőbizottság 118 oldalas határozata megtekinthető a Döntőbizottság honlapján (www.kozbeszerzes.hu).

A továbblépés érdekében a Bíráló bizottság az elkövetkező héten ismételten összeül és megfogalmazza döntési javaslatát.