Felújították a Nyírmihálydi Petőfi Általános Iskola és Óvodát

 Pedagógiai konferencia és a jó gyakorlatok bemutatása zárta a Nyírmihálydi Petőfi Általános Iskola és Óvoda közel 500 millió forint költségvetésű, 95%-os 487 455 923 Ft-ot kitevő Európai Uniós támogatással megvalósult felújítását.

Nyírmihálydi Petőfi Általános Iskola és Óvoda

Az infrastrukturális fejlesztéssel megteremtődtek a korszerű nevelő-oktató munka tárgyi feltételei a két intézményben, a személyi feltételek további korszerűsödését, a pedagógusok módszertani ismereteinek bővülését pedig a különböző európai uniós pályázatokon nyert támogatásokkal valósították meg.
Az infrastruktúra fejlesztéssel és a szakmai ismeretek bővítésével kapcsolatos tapasztalataikat az Iskolaszövetség Szakmai Napján ismertették a nyírmihálydi pedagógusok.

Legnagyobb feladatot az itt dolgozó pedagógusok számára a legnagyobb kihívást a jelentős arányt (91%) képviselő hátrányos helyzetű gyerekek magukkal hozott hátrányainak leküzdése, továbbtanulási és munkavállalási esélyeik növelése jelenti – mondta el Monyók Ferencné, a nyírmihálydi Petőfi Általános Iskola igazgatója.

 

Szituációs gyakorlat a bemutató órán

 


Ennek érdekében 2005 szeptembere óta vesznek részt egy integrációs és képesség kibontakoztató programban, melynek tartalma igen széles spektrumot ölel fel: az óvoda-iskola átmenet, tanulóbarát osztálytermek kialakítása, a pályaválasztás, továbbtanulás segítése, a szociális hátrányok enyhítésének, a szülőkkel való együttműködő kapcsolattatás módszertanának folyamatos fejlesztése, a hátrányos helyzetű gyermekek részvételének biztosítása kulturális rendezvényeken, kirándulásokon.

Ezen erőfeszítések eredményeképpen a Petőfi Sándor Általános Iskola elnyerte az esélyegyenlőségi modellintézmény címet, ami biztosítja az évek alatt kialakult „jó gyakorlatok” tapasztalatai átadásának lehetőségét a programba most vagy később bekapcsolódó intézmények számára.

 

 Monyók Ferencné, a nyírmihálydi általános iskola igazgatója köszönti a konferencia résztvevőit

 

 

Felújították a Nyírmihálydi Petőfi Általános Iskola és Óvodát

 

A pályázati támogatásoknak köszönhetően általánossá ált a digitális eszközök – interaktív tábla, projektor, számítógép – használata, az életen át tartó tanulást szolgáló képességek fejlesztése és a kompetencia alapú, vagyis az egyes tanuló meglévő képességeire, készségeire építő oktatás.
Bevezették a témahét rendszert és moduláris programot, melyhez a szükséges programterveket az iskola pedagógusai maguk dolgozták ki.

A januárban átadott új iskolaépület lehetővé teszi egész napos iskolaotthon működtetését, melynek eredményeképpen a tanulók 90%-a bekapcsolódhatott az ingyenes étkeztetési programba.

A pedagógiai fejlesztések eredményeképpen csökkent a lemorzsolódó halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya – az elmúlt tanévben 50%-uk érettségit adó középiskolában tanult tovább. Az egyéni fejlesztési lehetőségek által egyre alacsonyabb az évismétlő tanulók száma, nőtt a gyerekek és szülők tanulással kapcsolatos motivációja, és az esztétikus környezet iránti igényük is megnövekedett.

A rendezvény végén Illésné dr. Karsai Krisztina Nyírmihálydi jegyzője köszönte meg a projektben nyújtott együttműködést az iskola és óvoda pedagógusainak.