Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás

Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2005-ben kilenc önkormányzat hozta létre a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulást többek közt azzal a céllal, hogy a kistérségek lakói minnél teljesebb körű ellátásban részesüljenek a rendelkezésre álló forrásokból.

 

A kistérség lakóinak az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben való hozzájutása, a mind magasabb szintű ellátás és szolgáltatás biztosítása, a rendelkezésre álló források minél teljesebb, célszerűbb és optimálisabb felhasználása, valamint a kistérségi együttműködés hosszú távú biztosítása érdekében 2005-ben kilenc önkormányzat létrehozta a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulást.
 
A települési önkormányzatok egyes oktatási és nevelési, szociális-, egészségügyi ellátási, belső ellenőri és területfejlesztési feladatok végrehajtására, a kistérség területének összehangolt fejlesztésére, térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, intézmények fenntartására, a településfejlesztés és egyéb feladatok ellátására vállaltak kötelezettséget.
 
Legfőbb stratégiai céljai: Egy dinamikusan fejlődő, versenyképes gazdaság, kölcsönös és gyors elérhetőség, szolidáris, együttműködő közösségek kialakítása, magas szintű, piacképes humán erőforrás biztosítása.
 
 
A célok elérése érdekében hat fejlesztési prioritást fogalmaztak meg:
 
 
Intelligens kistérség
A kistérségben élő lakosság munkaerő-piaci versenyképességének javítását célozza.
 
Mobilitást biztosító kistérség
Egy kistérség fejlődésében meghatározó tényező a külső és belső elérhetőségének biztosítása. Ennek fontos eleme az informatikai hálózatok bővítése, az e-közigazgatás feltételeinek megteremtése, a közúti közlekedés feltételeinek javítása és a kerékpárút-hálózat bővítése is.
 
Vállalkozásbarát kistérség
A térség ipari és mezőgazdasági hagyományaira építve kiemelten kezeli a működő vállalkozások gazdasági aktivitásának, versenyképességének fokozását, az együttműködés növelését.
 
Szervezett kistérség
Célja, hogy megteremtse a kistérség hosszú távú sikeres működéséhez elengedhetetlen szervezeti feltételeket.
 
Környezetbarát kistérség
Az életminőség környezeti feltételeinek javítását célozza, elsősorban az infrastrukturális hiányosságok felszámolása révén. Elengedhetetlen a felszín alatti vizek védelme, a kommunális infrastruktúra hiányosságainak kezelése, a városon kívül újabb lakóterületek létrehozása, és hozzá kapcsolódóan közösségi terek kialakítása, az alternatív energiaforrások hasznosítása.
 
Szolidáris kistérség
Egy közösség életében meghatározó az időskorúak, valamint a hátrányos helyzetű lakosság segítése. A kistérség részét képező tanyabokrok nehézségeinek kezelése az egyik alprogram a prioritáson belül. 

 

 

 

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (NYITÖT) Alakuló ülésén 2010. november 25-én megválasztott tisztségviselők

Nyírségi Többcélú Kistérségi TársulásElnök:

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza MJV polgármestere

Elnökhelyettesek:

Általános: ifj. Mikó Gábor, Nyírtura polgármestere
Területfejlesztésért felelős: Magyar László, Nyírtelek polgármestere
Oktatásért felelős: Pehely Zoltán, Sényő polgármestere
Szociális ügyekért felelős: Dubay László, Nyírpazony polgármestere

Pénzügyi Bizottság Tagjai:

Luzsinszki Lajosné, Nagycserkesz polgármestere
Dr. Spinyhért Zsolt, Napkor polgármestere
Urszuly Sándorné, Kálmánháza polgármestere