„Az Intelligens Iskola” létrehozása Nyírpazony községben

Nyírpazony Község Önkormányzata 2010. július 01-én indította „Az Intelligens Iskola” létrehozása Nyírpazony községben című TIOP-1.1.1-07/1-2008-0519 azonosítószámú programját. A projekt 2010. október 25-én megkötött támogatási szerződés alapján, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg 6.430.250 Ft-ból.

Nyírpazony Község Önkormányzata a projekt keretein belül 2011. január 31.-én 17 órakor tartja nyitórendezvényét a Színi Károly Általános Művelődési Központban.

Projektünk közvetlen célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító Infokommunikációs Infrastruktúra (IKT) megteremtése a Nyírpazonyi Színi Károly Általános Művelődési Központban.

A projekt keretein belül:

- növeljük az iskolai munkaállomások számát,

- beszerzésre kerül 5 db interaktív tábla projektorral illetve számítógéppel,

- a webalapú  szolgáltatások fejlesztése alkalmazás szerver csomag illetve wifi csomag segítségével.

Nyírpazony község Általános Művelődési Központja ezáltal megfelel a XXI. században elvárt követelményeknek és a gyerekek így már „intelligens iskolában” tanulhatnak.