Nyíregyháza Város Közleménye

NyíregyházaNyíregyháza MJV polgármestere, dr. Kovács Ferenc, 2010 decemberében levélben tájékoztatta az intézmények vezetőit, hogy a város rendkívüli eladósodottsága és a hitelek törlesztésének megkezdése, több más előirányzott takarékossági intézkedés mellett, a működési költségek racionalizálását is szükségessé teszi.

Ezért arra kérte az intézményvezetőket, hogy mérjék fel az általuk vezetett intézmény tartalékait és fogalmazzanak meg javaslatokat, a költségek csökkentésére.

A megörökölt nehéz gazdasági helyzet és a korábbi városvezetés által felvett hitelek állományának elfogadhatatlanul magas szintje mellett, a kritikussá vált likviditási helyzet is alátámasztja, hogy az intézmények fenntartása, a fennálló gyakorlat szerint tovább nem biztosítható. A városvezetés az önkormányzatnál és a polgármesteri hivatalban azonnali takarékossági intézkedéseket foganatosított. Az intézmények felé intézett kérés pedig azt a konszenzusteremtő szándékot testesíti meg, mely szerint a „saját háza táján” mindenkinek joga van eldönteni, hogy milyen eszközökkel kíván takarékoskodni. 

A beérkezett írásos jelentések feldolgozása mára megtörtént. A város cégeinél sikerült évi 10 %-os megtakarítást betervezni. Az oktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézmények is tettek költségtakarékossági javaslatokat. Átlagban évi 3,7-5 %-os kiadáscsökkentést irányoztak elő. A városvezetés tudomásul veszi a javaslatokat, de meggyőződése, hogy vannak még jelentős tartalékok, melyek felkutatása, az eddig elért eredmények és a város magas színvonalú oktató-nevelő munkájának megőrzését, fenntarthatóságát szolgálja.

Józanul gondolkodva ez nem automatikus létszámleépítést, vagy az étkezési jegyek megvonását jelenti. Ha egy családi költségvetésben takarékossági intézkedések szükségesek, akkor sem az az első lépés, hogy csökkentjük az élelmiszeradagokat. Egy biztos, valamiről átmenetileg le kell mondani, ha nem akarjuk, hogy még nagyobb legyen az eladósodottság.

Tény, hogy Nyíregyháza 53 önkormányzati fenntartású, oktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézményének vezetői létszáma 226 fő, ami jóval több, mint a törvényben kötelezően előírt létszám. A legfrissebb kimutatás szerint pedig ezen intézmények, összesen 44 gépjárművel rendelkeznek. – A működési költségek ésszerű racionalizálása olyan közérdek, ami nem csak a városi intézményeket érinti. A város „pénztárcája” minden egyes nyíregyházi polgáré. Ezért a városvezetés bízik benne, hogy józan, megfontolt és ésszerű, mindenki által támogatott, közös takarékoskodással a város pénzügyi gondjai belátható időn belül enyhülni fognak.