Engedélykötelesek lettek a zenés, táncos rendezvények Nyíregyházán

NyíregyházaMárcius elején megszületett az a kormányrendelet, mely a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről rendelkezik.

A kereskedelmi egységek közül az új szabályozás kizárólag azon zenés, táncos rendezvényekre vonatkozik, ahol az építményben ill. helyiségben egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható, valamint azokra, melyek befogadóképessége egyidejűleg 300 főnél nagyobb. A szabadtéri rendezvényekre akkor vonatkozik ez a kormányrendelet, ha a résztvevők száma meghaladja az 1000 főt.

A Polgármesteri Hivatal, mint kereskedelmi hatóság felhívja a zenés-táncos szórakozóhelyek tulajdonosainak figyelmét, hogy nem egészen 90 nap áll rendelkezésükre az engedélyek beszerzésérhez. 2011. június 15-ét követően már csak engedély birtokában lehet zenés-táncos rendezvényt tartani.

Nyíregyházán jelenleg 1150 vendéglátóhelyet tartanak nyílván. Ezen belül 146 étterem működik, amiből 30 foglalkozik rendezvényi étkeztetéssel. Összesen 24 db az, ami zenés, táncos rendezvényeknek ad otthont.  Ezekből 5 olyan van, amelynek befogadóképessége meghaladja a 300 főt.

A 23/2011. (III.8.) kormányrendelet hatálya kiterjed azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket „tömegtartózkodásra szolgáló” építményben, helyiségben tartanak és azokra a szabadtéri rendezvényekre, amelyeken a résztvevők létszáma meghaladja az 1000 főt.

Nem vonatkozik a rendelet a gyülekezési jognak megfelelő, a választási és egyházi rendezvényekre. Valamint továbbra sem kell engedélyt kérni a családi és az oktatási intézmények által szervezett rendezvényekre.

Rendezvénytartási engedély

A kormányrendelet nyomán ezentúl zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedéllyel tartható, amit a rendezvény helye szerinti települési önkormányzat jegyzője adhat ki.

Az engedélyezési eljárásban azonban több szakhatóságnak is részt kell vennie. Ilyen a megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézete, az építésügyi hatóság, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség, a tűzvédelmi hatóság és a rendőrség.

A kérelemhez csatolni kell: a személyes és céges adatokat, az épület befogadóképességére vonatkozó adatokat, a rendezvény megnevezését, a kapcsolódó szolgáltatások körét, a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot, a biztonsági tervet, a tűzvédelmi szabályzatot, az építészeti-műszaki dokumentációt két példányban és a tervezői nyilatkozatot.

A biztonsági terv

A biztonsági tervnek tartalmaznia kell a helyszín alaprajzát, befogadóképességét és a belépés és eltávozás rendjét, a kiürítési és menekítési tervet, a közreműködők tevékenységének leírását, a biztonsági személyzet létszámát, szabadtéri rendezvények esetében az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzését.

A zenés, táncos rendezvény szervezője felel a biztonsági tervben meghatározott előírások betartásáért és gondoskodik az elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről.

Újdonság az is, hogy a rendezvény szervezője korlátozhatja a fiatalkorúak belépését úgy, hogy azt az életkort igazoló okmány előzetes felmutatásához, esetleges alkoholfogyasztásuk ellenőrizhetősége érdekében a fiatalkorúak számára megkülönböztető jelzéssel ellátott belépőjegyhez (kártyához, karszalaghoz) köti.

Ellenőrzés, felfüggesztés

A hatóság egy éven belül legalább egyszer köteles a rendszeres rendezvények helyszínét ellenőrizni olyan időben, amikor ott nem tartanak zenés, táncos rendezvényt és évente legalább kétszer, a rendezvények időpontjában.

Ha a rendezvény helyszíne a jogszabályi feltételeknek nem felel meg a jegyző az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napig a rendezvény tartását megtilthatja. Az alkalmi rendezvényeket a hatóság szükség szerint ellenőrzi.

Ha a helyszín meghatározott befogadóképességének jelentős túllépése, a meghatározott számú biztonsági személyzet, vagy engedély hiánya áll fenn, és a rendezvény folytatása az élet- vagy testi épség veszélyeztetésével jár, vagy a közbiztonságot, közrendet közvetlenül és súlyosan veszélyezteti, - az ellenőrző hatóság köteles a rendezvény folytatását a helyszínen felfüggeszteni.

További információ:

www.nyirhalo.hu, www.nyiregyhaza.hu internetes oldalakon, valamint a Polgármesteri Hivatal, Igazgatási és Okmányirodájában személyesen, vagy a 06/42/508-405; 524-564 telefonszámon.