Tabukat döntögetnek Ramocsaházán!

Tabukat döntögetnek Ramocsaházán!Ramocsaháza Község Önkormányzata sikeres szakmai tanácskozást tartott 2011. május 9-én „Demens klienseket ellátó központ kialakítása a kistérségi szociális szolgáltatások fejlesztésére” című TIOP-3.5.1-09/1-2009-0008-as kódjelű pályázat keretein belül.

Ramocsaháza Község Önkormányzata sikeres szakmai tanácskozást tartott 2011. május 9-én „Demens klienseket ellátó központ kialakítása a kistérségi szociális szolgáltatások fejlesztésére” című TIOP-3.5.1-09/1-2009-0008-as kódjelű pályázat keretein belül.

 

A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, keretei között hamarosan 20 férőhelyes demens betegek nappali ellátása kezdi meg működését a településen.

 

Tabukat döntögetnek Ramocsaházán!A tanácskozáson megjelent szociális szakemberek előadásaiból kitűnt, hogy a demencia mint korkép összetett többféle kiváltó oka lehet, de az esetek nagy részében vissza nem fordítható folyamat, melynek típusa az enyhétől a középsúlyoson át a súlyos demenciáig terjed.

 

 

Simon József polgármester köszöntője után a projekt pénzügyi és szakmai vetületéről Molnár Tibor projektmenedzser, és Vári Gabriella szakmai vezető tájékoztatta az érdeklődőknek. Majd nemzetközi kitekintésként a demens emberek ellátásának tapasztalatairól Horváth Lindberg Judit pszichológus dipl.couch mondta el svédországi tapasztalatait, aki több mint 40 éve él és dolgozik a skandináv államban.

 

 

Somorjai Ildikó szociológus csoportinstruktor a demens emberek ellátásának hazai tapasztalatai és szakmai innovációkról tartott előadása után a kliensek napközbeni ellátásáról Jakab Anikó a demencia és az emberi méltóság viszonyáról Márta Anna intézményvezetők tartottak tájékoztatót.

 

A rendezvény két utolsó előadója Vári Zoltán intézményvezető az ellátáshoz köthető dilemmákról és Fekete Márta területvezető a demencia és az inkontinencia összefüggéseiről tartott tájékoztatást.

 

 

Valamennyi előadó egyetértett abban, hogy a demenciában szenvedők száma rohamosan fog megugrani az elkövetkezendő évtizedekben ezért a szakembereknek fel kell készülni az érintettek fogadására, segítésére. Az előadók megerősítették Magyarországon talán az egyik legnagyobb tabunak számít ez a betegség, sokan úgy gondolják beszélni róla szégyen, pedig időben történő felismeréssel a folyamat jelentősen lassítható és a beteg életminősége megőrizhető, ezáltal a család (ahol a demens él )működőképessége is fenntartható.

 

A sikeres tanácskozást egy három napos képzés követi, ahol a szociális szakemberek ismerkednek meg a feladat specialitásaival.

Ramocsaháza, 2011. május 9.

Simon József
polgármester