NYF „VEKTOR”

Nyíregyházi FőiskolaVErsenyképes Kutatás, Technológia, Oktatás a Régiónkban címmel közel 700 millió összköltségű projekt indul a Nyíregyházi Főiskolán.
 


A Nyíregyházi Főiskola (NyF) küldetésének értelmében regionális tudáscentrumként működik és legfőbb célja a regionális társadalmi, gazdasági és szociális kihívások tudományos és szakszerű megválaszolása, a színvonalas szakemberképzés a kutatás-fejlesztés (K+F) és a szakmai szolgáltatások révén.

Az NyF jogelőd  intézményei által fél évszázados múlttal rendelkezik, és története során mindig is adekvát válaszokat adott Északkelet-Magyarország sajátosan nehéz problémáira. Ma ez a vidék Magyarország és az EU egyik legszegényebb régiója, ahol a gazdasági fejlődés stagnál, magas szintű a munkanélküliség, jelentős a fiatalok elvándorlása, alacsony a magasan kvalifikált szakemberek foglalkoztatottsága, a társadalmi rétegek közötti különbségek növekednek, miközben az esélyegyenlőség jelentősen sérül. Ugyanakkor ez a vidék felbecsülhetetlen természeti értékekkel, jelentős élelmiszeripari, illetve szolgáltatói potenciállal és a KKV szektorra jellemző erősödő innovációs hajlammal és gazdag kulturális hagyományokkal rendelkezik. Az NyF mindezek ismeretében olyan oktatás-képzési, K+F és innovációs stratégiát dolgozott ki és valósít meg,

Nyíregyházi Főiskola

amely során a saját tudás- és technológia termelése összhangban van a közvetlen földrajzi környezetének fenntartható fejlődésével, és így hozzájárul a tudás-alapú társadalom és gazdaság megteremtéséhez.

Az elmúlt tíz évben az NyF-en kialakítottuk az intézmény egységes campus jellegét (FIABCI a Világ Legjobb Középülete Díj, 2009), illetve az integrált és projekt-orientált működését. A belső erőforrások koncentrációja során tudományos műhelyeket és kooperatív kutatóintézeteket, míg a külső partnerekkel K+F és szakmai szolgáltatási együttműködési hálózatokat működtetünk. Jelen pályázatban tervezett eszköz- és műszer beszerzésekkel (az esetek többségében „BAT” jellegűek), valamint laboratóriumok kialakításával tovább kívánjuk erősíteni az NyF regionális tudáscentrum potenciálját az informatika, a matematika, a műszaki- és a természettudományok területein, a következő területekre fókuszálva: komputeralgebra, játékelmélet, kriptográfia, digitális jelfeldolgozás és mobil programozás, növényi hatóanyagok kémiai térképezése, hatásmechanizmusa, funkcionális élelmiszerek előállítása, anyagtudomány és fémmegmunkálás.

A tervezett fejlesztéseket 3 alprojekt keretében koncentráltan hajtjuk végre a már működő természettudományi és informatikai tudományos műhelyek és kutatóintézetek közreműködésével, melyek élén elismert szaktekintélyek állnak. A humánerőforrás  eddigi oktatási és kutatási tevékenysége garanciát jelent arra, hogy a beszerezni kívánt eszközökkel és  műszerekkel korszerű képzést,  versenyképes, nemzetközi színvonalú K+F és innovációs tevékenységet végeznek. A fejlesztések hatásaként egyrészt  mélyül, korszerűsödik, illetve gyakorlatorientálttá s ezáltal piacképesebbé válik  a hallgatók felkészültsége. Másrészt e korszerű infrastruktúra talaján a regionális piaci szereplőkkel közösen végzett K+F és innovációs projektek és szolgáltatások, és ezek eredményeinek a régióban való gyakorlati alkalmazása, működtetése növeli e vidék innovációs és megtartó erejét. Mindez alapját képezi a gazdaság és társadalom koherens fejlődésének és az esélyegyenlőség kiteljesedésének.