KÖZLEMÉNY a talajterhelési díj mértékének változásáról

Tízszeresére emelkedett a talajterhelési díj 2012. február 1-jétől, így Nyíregyházán legalább 1.800 forintot kell fizetni minden egyes elfogyasztott köbméter ivóvíz után azoknak, akiknek a fogyasztási helye nincs rákötve a kiépített szennyvízcsatornára, vagy a szennyvíz elszállítását igazoltan nem tudja számlákkal bizonyítani, illetve ha nem élvez önkormányzati díjmentességet.

 

A környezetterhelési díjról szóló törvény alapján változott a talajterhelési díj egységdíjának mértéke, amelyet a korábbi 120 Ft/m3 helyett 1.200 Ft/m3 összegben határoztak meg. A megváltozott mérték 2012. február 1-jétől már hatályos, így az ettől az időponttól keletkezett szennyvíz után kell majd magasabb díjat fizetni jövő tavasszal. Nyíregyháza érzékeny vízbázisú terület, ami azt jelenti, hogy egy köbméter ivóvíz–fogyasztás után 1800 forint talajterhelési díjat kell majd fizetni.
 
Érdemes mielőbb rákötni a közcsatornára
 
Azon ingatlan tulajdonosoknak, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára még nem kötöttek rá, érdemes azt a Nyírségvíz Zrt –nél mielőbb kezdeményezni. A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót (fogyasztót) terheli, akinek műszakilag rendelkezésére áll a közcsatorna, arra még sem köt rá és engedélyhez kötött szennyvízelhelyezést, illetve zárt szennyvíztározót alkalmaz. Nyíregyházán közel 800-900 háztartás van, ami még nincs rácsatlakozva a szennyvízhálózatra.
 
A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével. A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel (Nyíregyházán kizárólag az NYK-KOM Kft) szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.
 
Mentességet élveznek
 
Nyíregyháza MJV Közgyűlésének talajterhelési díjról szóló rendelete alapján 100 %-ban mentességet élveznek azok a kibocsátók, akiknek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, (28.500,-Ft) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 150 %-át. Mentesek továbbá a 70. életévüket betöltött egyedülálló személyek, valamint azon házastársak (élettársak) akiknek legalább egyike a 70. életévét betöltötte. 
 
A fogyasztónak kell bevallania
 
A talajterhelési díjat a kibocsátónak, azaz a fogyasztónak kell megállapítania, bevallania (díjmentesség esetén is!) és megfizetnie a tárgyévet követő év március 31-éig. Ebből következően a Fogyasztók a magasabb díjfizetéssel először 2013. március 31-én szembesülhetnek.
 
A talajterhelési díjjal kapcsolatos bővebb információt a www.nyiregyhaza.hu; és a www.nyirhalo.hu internetes oldalakon, az Adóosztály ügyleírásai között olvashatnak.
 
Nyíregyháza MJV Gazdálkodási Főosztály,
dr. Kása Brigitta
főosztályvezető