Zárókonferencia a Nyíregyházi Főiskolán

 

Hallgatói és intézményi szolgáltatások széleskörű fejlesztése valósult meg a  Nyíregyházi Főiskolán.A hallgatói és intézményi szolgáltatások fejlesztését célozta az a közel 200 millió forint összköltségvetésű projekt, mely az Európai Unió támogatásával valósult meg a Nyíregyházi Főiskolán az elmúlt két és fél évben.
 

 

 
Az öt alprogram keretében kiépítették az intézményben végzett hallgatók munkaerő-piaci sikerességének nyomon követését lehetővé tevő diplomás pályakövetési rendszert (DPR) s az intézményi vezetés döntéshozatali hatékonyságát növelő vezetői információs rendszert. 
 
A főiskola több mint 100 szakértőjének és 24 külső partnernek a bevonásával megvalósított projektben központi szerepet játszott a kiemelkedően tehetséges hallgatókkal való foglalkozás is.
 
A jelenlegi hallgatóknak nyújtott komplex humán, infotechnológiai, tanácsadói és egyéb speciális szolgáltatások mellett külön alprogram koncentrált az öregdiákokra, a velük való kapcsolattartásra.