Fokozott ellenőrzések Nyíregyházán

 

A belváros forgalmi rendjét meghatározó, legutóbb 2006-ban módosított rendelet betartását 2012. októberében kiemelt akció keretében ellenőrzi a közterület-felügyelet és a rendőrség közös együttműködésben. Erre azért van szükség, mert a közterület-felügyelethez érkezett lakossági jelzések alapján a belváros autóval, egyéb járművel korlátozottan megközelíthető területeire vonatkozó szabályok betartása egyre gyakrabban sérül.
 

 

Az október 08-án kezdődött akció első hetében még csak megelőző, figyelemfelhívó jelleggel figyelmeztetést alkalmaznak a szabályszegőkkel szemben. Az azt követő héttől, azaz október 15-étől viszont már bírságot szabnak ki az előírásokat megszegő járművezetőkkel szemben.
 
A rendelkezések megsértése esetén a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott, 30.000 Ft összegű közigazgatási bírságot kell kiszabni.
 
A „Korlátozott várakozási övezet” tábla azt jelzi, hogy az úton a „Korlátozott várakozási övezet vége” tábláig a várakozás csak feltételekkel engedélyezett.
A jelenleg kihelyezett közúti jelzőtáblák alapján a korlátozott várakozási övezeten belül csak engedéllyel lehet behajtani. Aki ide behajt, például a területen árufeltöltés céljából 20 percen keresztül folyamatos rakodást végezhet. A megállás kezdetét parkométerrel kell jelezni.
 
A korlátozott várakozási övezetek:
A Zrínyi Ilona utca Bethlen Gábor utcától az Országzászló téri kereszteződésig terjedő szakasza,
a Bethlen Gábor utca a Kossuth tértől a Bercsényi utcai kereszteződésig,
a Rákóczi utcának a Kossuth tértől a Hősök teréig terjedő szakasza,
a Kossuth tér,
a Dózsa György utcának a Samassa tértől a Korzó Bevásárlóközpontig terjedő szakasza,
a Jókai tér.
 
Azok is kaphatnak engedélyt a behajtásra, akik az érintett területen laknak, ha lakcímkártyával igazolják ezt és a gépjármű a tulajdonukban van.
 
Az engedélyt a Dózsa György utcai szakaszra a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.), a többi útszakaszra a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellátási Osztálya (Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) adja ki.
 
Az engedéllyel rendelkező  járművek a területre behajtási engedélyüket a szélvédő mögött, jól látható helyen kötelesek elhelyezni.
 
A forgalmi rend kialakítói a Korzó Bevásárlóközpontba érkezők vásárlásainak könnyítése érdekében az épület déli oldalán rakodóhelyet jelöltek ki. Nagyon sokan félreértelmezik ezen a területen a követendő szabályokat. A rakodási területen jogszerűen az áruszállító jármű a folyamatos fel- és lerakodáshoz szükséges ideig maradhat, más jármű – akár 5 percnél hosszabb ideig is – akkor tartózkodhat, ha a vezető a járműnél marad és áruszállító jármű érkezésekor annak a rakodóhelyre való beállását haladéktalanul lehetővé teszi.