Zöld Nagykálló - Csaknem 80 milliót nyert Nagykálló városa

Nagykálló Város Önkormányzata 79.103.222 Ft támogatást nyert az Európai Unió és Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a „Nagykállói Város Önkormányzat Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat fűtésének korszerűsítése” című pályázati konstrukción az Új Széchenyi Terv keretében.

 

 
Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai körébe tartozik jelenleg az alapfokú nevelés és oktatás megvalósítása, de a törvényi változások után is biztosítani kell az iskola működtetését.  Nagykálló kisdiákjai a Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat elnevezésű intézményben tanulnak. Az intézmény alsó tagozatosait befogadó épület a város központjában található a Nagybalkányi – Mártírok – Vár utca által körülhatárolt, infrastruktúrával jól ellátott területen. A mellette található tornaterem a városi sportcsarnok funkcióját is ellátja, így az épületnek ebben a szárnyában öltözők és a hozzájuk kapcsolódó vizesblokkok is helyet kaptak. Az iskolához tartozik egy szabadtéri sportpálya is.
 
 
Az 1992-ben épült új épület az akkor elérhető legmodernebb működtetési technológiákat tartalmazta, közöttük a hőtakarékos fűtési rendszert. A kellő melegről az alagsorban elhelyezett gázkazánok gondoskodtak a kazánházból induló hagyományos, meleg vizes, kétcsöves radiátoros rendszerrel. Hatásfoka azonban ma már az üzemeltetési körülmények és az elhasználódás következtében jelentősen kevesebb, mint a korszerű kondenzációs kazánoké vagy egyéb más megújuló energiával üzemelő berendezéseké. Indokolttá vált így a fűtési rendszer korszerűsítése, melyet az önkormányzat Európai Uniós pályázat keretében valósíthat meg.
 
Ennek köszönhetően földhő szivattyúk egészítik ki a gázfűtést, sőt az így nyert energia időnként elég lesz a teljes rendszer kiszolgálására. Segíti mindezt, hogy az iskola udvara alkalmas a kiépítésre, mert rendelkezésre áll a megfelelő számú szonda telepítéséhez szükséges közmű nélküli terület.
 
A technológia előnyei már ismertek a városban, mivel a közeli középiskolában, a Korányi Frigyes Gimnázium és Kollégiumban már több éve működik ilyen talajszondás rendszer. Ez segítette és egyszerűsítette a tervezési alapadatok meghatározását is. A beruházás várható megtérülési ideje közel négy év, évente több mint három és fél millió forint megtakarítást jelent.
 
 
Zöld Nagykálló
 
 
Nagykálló környezettudatos város. Rendelkezik környezetvédelmi koncepcióval, és a városfejlesztési stratégiája is ezt a szemléletet követi a beruházások tervezésénél. A település lakói is mindent megtesznek a szép, tisztább és élhetőbb környezetért. Az Európai Uniós pályázatoknak köszönhetően elindult egy jelentős szemléletváltás, amelynek eredményeként már a hétköznapokba is beépül a környezettudatosság. Az ide vezető út egyik jelentős állomása volt a Fenntartható életmódot és környezettudatos magatartást népszerűsítő mintaprojekt megvalósítása a Korányi Frigyes Gimnáziumban, amely jelentős korszerűsítést jelentett az épületben, és hozzájárult a diákok szemléletének formálásához.
 
 
A Zöld Nagykálló program a környezettudatos városfejlesztést segíti a beruházások irányával és a lakossági tájékoztató, ismeretterjesztő tevékenységgel.