Uniós támogatásból valósul meg a szennyvíztisztító telep létesítése Nagykállóban

Nagykálló Város Önkormányzata 737 356 572 Ft támogatást nyert a Környezet és Energia Operatív Program keretében a „Nagykálló szennyvíztisztító telep létesítése” című pályázati konstrukción. A projekt az Európai Unió támogatásával és a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

 

A kivitelezés kezdete 2013.02.15, megvalósítás 253 nap, amelyhez 6 hónap próbaidő is társul, így a teljes beruházás műszaki átadás átvétele várhatóan 2014. április 26.
 
A projekt célja Nagykálló város és Biri község szennyvizének környezetvédelmi előírásoknak megfelelő tisztítása. A szennyvíz biológiai szennyvíztelepen történő tisztítása eleven iszapos és természetes tisztítás technológiával történik. A két technológia kombinációjával elérhető a tisztított szennyvíz részben hasznosítása mellett felszíni vízbe, mint befogadóba vezetése, valamint a talaj- és talajvízszennyezés megszűntetése. A nitrátérzékeny területen a nitrogénterhelés csökkentését valósítja meg a beruházás. A kombinált rendszer alkalmazásával a tisztítási hatásfok növelése mellett az üzemeltetési költségek csökkennek, valamint minden évszakban biztonságos határértékre történő szennyvíztisztítást eredményez.
 
A beruházás eredménye továbbá a lakosság, mint célcsoport számára az egészségesebb természeti környezet megteremtése. A tisztított szennyvíz, valamint a fásszárú növények biomasszája energetikai célra hasznosítható. A kombinált rendszer csökkenti a bűzszennyezést és a széndioxid kibocsátást.
 
 
Nagykálló Város Polgármesteri Hivatala