Az Új Széchényi Terv támogatásával valósult meg Tiszaszentmárton hulladéklerakójának rekultivációja

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft., mint a tiszaszentmártoni hulladéklerakó tulajdonosa 78.303.085 Ft-os Európai Uniós vissza nem térítendő támogatást nyert a hulladéklerakó rekultivációjának elvégzésére. A rekultiváció megvalósulásával Tiszaszentmárton lakossága szebb és lényegesen egészségesebb környezetben élhet.

 

 
 
A Tiszaszentmártoni hulladéklerakó a települési szilárdhulladék lerakókkal kapcsolatos jogi szabályozás bevezetése előtt létesült, így nem felel meg a jelenleg érvényben lévő 20/2006 (IV.5.) KvVM rendeletnek. A lerakó a rekultivációt megelőzően - kialakításából adódóan - a vízre, a talajra és a levegőre, mint környezeti elemekre nézve potenciális szennyező forrást jelentett. Az érvényben lévő jogszabály értelmében az üzemeltető – a tulajdonos önkormányzatok feladatát átvállalva - gondoskodni köteles a hulladéklerakó rekultivációjáról.
 
 
 
A hulladéklerakó  rekultivácójával megszűnt annak veszélye, hogy a lerakott, kezeletlen, fedetlen hulladék bármely környezeti elemben szennyezést okozzon.
 
 
 
A hulladéklerakó tulajdonosa, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. különös figyelmet fordít arra, hogy a szolgáltatási területén a hulladék-közszolgáltatási tevékenysége során teljes mértékben figyelembe vegye a lakosság igényeit és a környezetvédelmi szempontokat. A 2012. július 20.-án megkötött Támogatási Szerződés eredményeként az Új Széchenyi Tervből 95 %-os támogatási intenzitás mellett 78.303.085 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el az első ütemű rekultiváció megvalósítására.
 
 
A hulladéklerakó rekultivációja során megvalósuló  átmenti felső lezáró rekultivációs rétegrend az alábbiak szerint kerül kialakításra:
  • tömörített hulladéktest,
  • 20 cm vastag kiegyenlítő réteg,
  • 40 cm fedőréteg.
  • a záróréteg kialakítása után a lezárt depónia felülete őshonos növényfajokkal került füvesítésre.
 
 
A hulladéklerakó rekultivációjának megvalósulásával a Tiszaszentmárton település területén élő mintegy 1.137 embert érő környezeti kockázat lényegesen csökkent.
 
 
 
A projekt 2012. szeptember 17.-én kezdődött és 2013. március 31.-én fejeződik be.