Holdfény-Akció Nyíregyházán

A „HOLDFÉNY-AKCIÓ” keretében kiemelt figyelem irányult a Nyíregyházán működő szórakozóhelyekre, kereskedelmi-és vendéglátó egységekre. A Polgármesteri Hivatal az érintett szakhatóságokkal együttműködve szervezett sajtónyilvános éjszakai ellenőrzést.Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző és a társhatóságok eredményesnek értékelték az átfogó ellenőrzést.

A Holdfény-akcióban a Polgármesteri Hivatal munkatársai a társhatóságokkal közösen ellenőriztek négy belvárosi szórakozóhelyet.
 
A „HOLDFÉNY-AKCIÓ”- ban a következő társhatóságok vettek részt:
Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Nyíregyháza Rendőrkapitányság, Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete, Szabolcs-Szamár-Bereg Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége.
A Polgármesteri Hivatal munkatársai kereskedelmi és környezetvédelmi hatósági jogkörben ellenőrizték a vendéglátóipari-egységeket. 
 
Megállapítható, hogy érvényes működési engedéllyel illetve igazolással valamennyi vendéglátóhely rendelkezett, a működési engedély minden esetben, jól látható helyen ki volt függesztve az üzletben. Két esetben állapítottunk meg eltérést a bejelentett és a tényleges nyitva-tartási időre vonatkozóan, amely miatt 50 ezer forintig terjedő bírság szabható ki.
Egy vendéglátóhely vonatkozásában találtunk olyan termékeket, amelyeket az üzemeltető hatóságunknál nem jelentett be, erre vonatkozóan ugyancsak lehetőség van hasonló szankcionálásra.
 
Kereskedelmi hatósági és fogyasztóvédelmi szempontból is szabályt szegett az az üzemeltető, aki a vásárlók könyvét csak kérésre adta át a hatóság munkatársainak. Erre vonatkozó szankcionálásra a fogyasztóvédelmi hatóságnak van hatásköre.
 
A megfelelő végzettségét igazoló okiratot két esetben nem tudta bemutatni a kiszolgáló személyzet.
 
Környezetvédelmi hatósági jogkörben eljárva tapasztalható  volt zajhatárérték túllépés, ebben az esetben egy ismételt, előre be nem jelentett, hivatalos mérés után intézkedhetünk bírság kiszabására. Feltárt az ellenőrzés olyan vendéglátó-egységet is, amely nem rendelkezett zaj-határérték megállapítással, annak ellenére, hogy az üzletben volt zeneszolgáltatás. Ebben az esetben ideiglenesen megtiltásra kerül a zeneszolgáltatás, illetve ha ezt az üzemeltető nem tartja be, a nyitva tartás-korlátozásra, végső esetben az üzlet hatósági bezáratása történhet meg.
 
Az akció  során a közterület-felügyelet feladata a közterületek rendjének tisztaságának megóvása, közösségellenes cselekmények megakadályozása volt. Az ellenőrzött szórakozóhelyekhez kapcsolódó környezetben rendellenességet, szabályszegést nem tapasztaltunk.
 
Az akció  idején közterületi alkoholfogyasztás, a nemdohányzók védelmét szolgáló szabályok megszegése nem fordult elő. Az akció  keretein túl az egyik közeli játszótér és park környékén is járőröztek, de szabálytalankodókat nem észleltek a közterület-felügyelők, az ellenőrzött közterületeken kulturáltan viselkedő emberekkel találkoztunk.
 
A fogyasztóvédelem vizsgálatai a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytató vállalkozások kiszűrésére, valamint az árfeltüntetésre vonatkozó jogszabályi előírások megtartásának ellenőrzésére irányultak. Az ellenőrzések kiterjedtek továbbá  az italok térfogatának visszamérésére, illetve a fiatalkorúak dohány- és alkoholtermékekkel történő kiszolgálására.
A felügyelők próbavásárlással ellenőrizték, hogy a kereskedők eleget tesznek-e nyugta, vagy számlaadási kötelezettségüknek.
Az ellenőrzések 50%-ában állapítottak meg a Felügyelőség munkatársai jogsértést. Egy esetben kifogásolták, hogy a kereskedő nem helyezte ki a fogyasztók számára a vásárlók könyvét a jogszabály által előírt módon. Szintén egy esetben kifogásolták, hogy a vállalkozás a próbavásárolt termékek eladási áraként a ténylegesen fizetendő árnál alacsonyabb árat jelölt meg, így 100 Ft vásárlói megkárosítás keletkezett.
 
Tekintettel arra, hogy a fiatalkorúak egészségének védelme különösen kiemelt társadalmi érdek, kiemelt figyelmet fordított a Felügyelőség az említett célcsoport dohány- és alkoholtermékkel való kiszolgálásának fogyasztóvédelmi ellenőrzésére. A felügyelők az ellenőrzött vendéglátó-ipari egységekben fiatalkorúak dohány- és alkoholtermékkel való kiszolgálását az ellenőrzések ideje alatt nem tapasztalták.
 
A Polgármesteri Hivatal építésügyi osztálya és a katasztrófavédelem együttes intézkedéseként az egyik ellenőrzött vendéglátóhelyen szabálytalanul kialakított, balesetveszélyes galéria azonnali lezárására intézkedett.
 
A járási népegészségügyi intézet munkatársai közegészségügyi szempontból, valamint a nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásainak betartása miatt ellenőrizték a szórakozóhelyeket.  Egy esetben találtak szabálytalanságot, dohányzóhely nem megfelelő  kijelölése miatt, amely hiányosság kapcsán saját hatáskörben történik további  intézkedés.
 
A rendőrség részéről nem volt szükség bűncselekmény vagy szabálysértés miatt intézkedésre.