Megújult Tiszalök város belvízrendszere

71 843 670 Ft összegű Európai Uniós támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt keretén belül megvalósult Tiszalök Város belvízrendszere az elmúlt évben.
 
Tiszalök csapadékvíz elvezető hálózatának egy része régi építésű, 40 éve épült, állapotuk mára jelentősen leromlott. A zárt szakaszok, víznyelő aknák feliszapolódtak, a földmedrű és burkolt árkok károsodtak, feltöltődtek, a burkolatok összetöredeztek, leromlottak, így nem képesek garantálni a csapadékvizek biztonságos levezetését a belterületekről. A belvízelvezető rendszer leromlott állapota miatt a víz nem jut el a szivattyúállomásokhoz, torlódik, megáll a közterületeken, veszélyezteti a magán- és önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő épületeket, jelentős területeken lehetetlenné teszi a megyére jellemző kertművelést.
 
A legsürgetőbb feladatok megvalósítására illetve az azóta felmerült problémák megoldására koncentrálva, jelen projekt a település kilenc helyszínét érintette, ahol a szükséges létesítmények megépítését vagy a meglévő létesítmények rekonstrukcióját célozta meg. Továbbá tartalmazta a település bel- és csapadékvíz elvezetését biztosító főgyűjtők mosatását, mely révén a főgyűjtők és a becsatlakozó bel- és csapadékvíz elvezető csatornák vízelvezető képessége jelentős javulása várható.
 
A megvalósult projekt célja alapvetően a belvíz belterületről történő biztonságos elvezetése, ezzel a bel-, és csapadékvíz okozta kártételek enyhítése, megszüntetése, az egészséges, tiszta, rendezett és biztonságos természeti és települési környezet kialakítása, védelme és hosszú távú fennmaradásának biztosítása.
 
A projekt eredményeként megelőzhetővé, csökkenthetővé váltak a magán- és közvagyont fenyegető belvizek valamint a talajvízszint normalizálódása is megvalósul. Összességében ez által az épített környezet védelme, a magán- és közvagyon biztonsága is lehetővé válik. A támogatott projektek keretében bel és csapadékvíz károktól védett terület 320 hektár. A projekt végleges eredményeként a védekezésre és helyreállításra fordított pénzt az önkormányzat és a lakosság is más célokra fordíthatja.
Ennek köszönhetően a területen elhelyezkedő ingatlanok értékének normalizálódása és a beruházás is kedvező hatást jelent a településképre, amellyel a projekt hozzájárul a település vonzóbbá tételéhez a befektetők, vállalkozások és az idegenforgalom szereplői számára.
 
A lakosság szempontjából kiemelt a komfortérzetük javítása és ez által a település lakosságmegtartó ereje is tovább növekszik.
A sikeres projektnek köszönhetően Tiszalök Önkormányzata eleget tesz a jogszabályokból fakadó kötelezettségeinek valamint gondoskodik a helyi vízrendezésről, a vízelvezetésről, vízkárelhárításról. A projekt során befektetett költség mintegy 3-szoros értékű ingatlant véd.