FŐHAJTÁS ÉS MAGUNKBA NÉZÉS

 A magyar zsidóság deportálásának 70. évfordulójáról méltó módon megemlékezni - ez a cél vezérelte a Magyar Kormányt, amikor az 1005/2013. számú határozatával életre hívta a Magyar Holokauszt - 2014 Emlékbizottságot, mely a diplomácia, a történelmi egyházak, a civil szféra és a magyarországi zsidóság képviselőinek fórumaként hirdette meg a 2014-es emlékévet. 

<p class="rtejustify">Ennek kapcs&aacute;n haz&aacute;nkban&nbsp;tudom&aacute;nyos konferenci&aacute;k, ismeretterjesztő előad&aacute;sok, ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sok, filmvet&iacute;t&eacute;sek &eacute;s k&ouml;nyvbemutat&oacute;k&nbsp;sz&aacute;zain vehetett r&eacute;szt az &eacute;rdeklődő.</p>
<p class="rtejustify"><span style="line-height: 20.7999992370605px;">Mi &ndash; kicsiny csoportunk, a NY&Iacute;RI AFK (filmes) Egyes&uuml;let &eacute;s a PegazusTv M&eacute;dia &eacute;s Oktat&oacute; Kft.&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">munkat&aacute;rsai &ndash; a megeml&eacute;kez&eacute;s/főhajt&aacute;s sz&aacute;nd&eacute;ka, az akkori &eacute;s jelenbeli magyar &aacute;llampolg&aacute;rs&aacute;g&uacute;&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">zsid&oacute;s&aacute;g &eacute;let&eacute;vel kapcsolatos k&eacute;rd&eacute;sek felvet&eacute;se mellett nem utols&oacute;sorban az &ouml;nmagunkba n&eacute;z&eacute;s&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">sz&aacute;nd&eacute;k&aacute;t&oacute;l vez&eacute;relve l&aacute;togattunk el a ny&iacute;regyh&aacute;zi zsinag&oacute;g&aacute;ba.</span></p>
<p class="rtejustify">A l&aacute;togat&aacute;s előtt, 2015. janu&aacute;r 27-&eacute;n ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s-megnyit&oacute;n &eacute;s kisfilmbemutat&oacute;n vett&uuml;nk r&eacute;szt, de&nbsp;<span style="line-height: 20.7999992370605px;">m&aacute;r akkor &eacute;rezt&uuml;k, hogy egy megeml&eacute;kez&eacute;s protokoll&aacute;ris esem&eacute;ny&eacute;be &ndash; a holokauszt-t&uacute;l&eacute;lő, &eacute;s&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">annak rokonai, a sajt&oacute; villog&oacute; vakui &eacute;s a TV-kamer&aacute;k keresztt&uuml;z&eacute;be, a n&eacute;h&aacute;ny tucat megjelent&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">&eacute;rdeklődő mell&eacute; &ndash; nem illő, nem val&oacute; a csendes elm&eacute;lked&eacute;s, &eacute;s a k&ouml;zben megfogalmazott k&eacute;rd&eacute;seink,&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">&eacute;rzelmeink sem.</span></p>
<p class="rtejustify">Ez&eacute;rt ink&aacute;bb egy k&eacute;sőbbi d&eacute;lut&aacute;non, h&aacute;la Somos P&eacute;ter seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;nek, bej&aacute;rhattuk a zsinag&oacute;g&aacute;t, a&nbsp;<span style="line-height: 20.7999992370605px;">kertet &eacute;s a gy&uuml;lekezeti h&aacute;zat, megn&eacute;zhett&uuml;k m&eacute;g egyszer, senkitől sem zavartatva a ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sokat, &eacute;s&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">nem utols&oacute;sorban, mik&ouml;zben elgondolkodhattunk a m&uacute;ltr&oacute;l &eacute;s jelenről, feltehett&uuml;k k&eacute;rd&eacute;seinket.&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">Hadd &iacute;rjam le, nem dicsekvőn, hanem &eacute;ppen hogy kiss&eacute; meg&uuml;tk&ouml;zve, hogy csup&aacute;n &ouml;ten voltunk,&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">akik arra a k&eacute;ső d&eacute;lut&aacute;ni, majdnem k&eacute;t &oacute;r&aacute;s l&aacute;togat&aacute;sra elment&uuml;nk. Akiknek sz&oacute;ltam, enn&eacute;l j&oacute;val&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">t&ouml;bben voltak, de m&aacute;r ez is magunkba n&eacute;z&eacute;st &eacute;rdemel. Magyarorsz&aacute;gon, a magyars&aacute;ggal egy&uuml;tt a&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">zsid&oacute; vall&aacute;s&uacute;ak m&aacute;r a honfoglal&aacute;s &oacute;ta vel&uuml;nk &eacute;lnek. Ide, a K&aacute;rp&aacute;tok nyugodt vid&eacute;k&eacute;re m&aacute;r az &Aacute;rp&aacute;d-&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">h&aacute;zi kir&aacute;lyok alatt sz&aacute;z&aacute;val &eacute;s volt, amikor ezr&eacute;vel &eacute;rkeztek zsid&oacute;k, vagy menek&uuml;ltk&eacute;nt, a &bdquo;művelt&rdquo;&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">nyugatiak pogromjai, m&aacute;gly&aacute;inak lobog&aacute;sa elől, vagy f&ouml;ldet, munkalehetős&eacute;get &eacute;s &uacute;j haz&aacute;t keresve&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">maguknak.</span></p>
<p class="rtejustify">A t&ouml;rt&eacute;nelem mindig csak a &bdquo;balh&eacute;kkal&rdquo; foglalkozik, ugyan&uacute;gy, ahogyan a sajt&oacute; is, ez&eacute;rt is tűnhet &uacute;gy,&nbsp;<span style="line-height: 20.7999992370605px;">hogy a magyar &eacute;s zsid&oacute; egy&uuml;tt&eacute;l&eacute;s mindig is gondokkal terhelt volt. Csakhogy n&eacute;zz&uuml;k meg, mikor is&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">jelentkeztek szakad&aacute;sok! A teljess&eacute;g ig&eacute;nye n&eacute;lk&uuml;l, kiragadott n&eacute;h&aacute;ny p&eacute;ld&aacute;val &eacute;lve, pl. a 1500-as&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">&eacute;vek legelej&eacute;n, amikor a magyars&aacute;g &uacute;gy &eacute;rezte, k&eacute;t nagy őrlőkő k&ouml;z&ouml;tt dar&aacute;lj&aacute;k, a Habsburg nyugat&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">&eacute;s a t&ouml;r&ouml;k d&eacute;l-kelet k&ouml;z&ouml;tt. Utaljunk Szerencs&eacute;s Imre alkincstart&oacute;, a gyengekezű II. Lajos magyar,&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">cseh &eacute;s horv&aacute;t kir&aacute;ly ember&eacute;nek eset&eacute;re, aki Salamon ben Efraim n&eacute;ven sz&uuml;letett szef&aacute;rd zsid&oacute; volt.&nbsp;</span></p>
<p class="rtejustify">&nbsp;</p>
<p class="rtecenter">[bg|_Cikkek/2015/2015_02/Fohajtas_|3|176|random|#FFFFFF]</p>
<p class="rtejustify">&nbsp;</p>
<p class="rtejustify"><span style="line-height: 20.7999992370605px;">Ő maga megkeresztelkedett, de amikor az akkori n&eacute;p &eacute;s a politikacsin&aacute;l&oacute; urak v&aacute;dolt&aacute;k a kir&aacute;lyt&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">az orsz&aacute;g vagyon&aacute;nak elherd&aacute;l&aacute;s&aacute;&eacute;rt, a sok mulatoz&aacute;s&eacute;rt, a t&ouml;r&ouml;k vesz&eacute;llyel val&oacute; nem t&ouml;rőd&eacute;s&eacute;rt,&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">sz&oacute; szerint bűnbak kellett, nem is a kincstart&oacute;, hanem az alkincstart&oacute;. Hiszen az zsid&oacute; volt! Vagy a&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">t&ouml;r&ouml;k idők v&eacute;g&eacute;n, a cs&aacute;sz&aacute;ri zsoldosok azzal az &uuml;r&uuml;ggyel fosztott&aacute;k ki &eacute;s gyilkolt&aacute;k le a magyarorsz&aacute;gi&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">zsid&oacute;kat, mert azok &bdquo;olyan hasonl&oacute;an n&eacute;ztek ki, mint a t&ouml;r&ouml;k&ouml;k&rdquo;. Ugyan&iacute;gy zsid&oacute;k elleni atrocit&aacute;sok</span></p>
<p class="rtejustify">jellemezt&eacute;k az első vil&aacute;gh&aacute;bor&uacute;t k&ouml;vető &aacute;llam&ouml;sszeoml&aacute;st &eacute;s orsz&aacute;gveszt&eacute;si folyamatot, hiszen&nbsp;<span style="line-height: 20.7999992370605px;">mindig is egyszerűbb volt bűnbakot-bűnbakokat tal&aacute;lni az &ouml;nmagunkba n&eacute;z&eacute;s helyett.</span></p>
<p class="rtejustify">Sajnos manaps&aacute;g is van olyan, aki felki&aacute;lt: &bdquo;mit akarnak m&eacute;g a zsid&oacute;k!&rdquo; Pedig nem: mit akarunk mi?&nbsp;<span style="line-height: 20.7999992370605px;">K&eacute;rdezz&uuml;k mi, egym&aacute;st&oacute;l, de elsősorban &ouml;nmagunkt&oacute;l.&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">&Ouml;nmagamt&oacute;l megk&eacute;rdeztem: mit tudok a zsid&oacute;s&aacute;gr&oacute;l &eacute;s a Ny&iacute;regyh&aacute;z&aacute;n vel&uuml;nk &eacute;lő zsid&oacute;&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">vall&aacute;s&uacute;akr&oacute;l? Majdhogynem somm&aacute;san azt mondhattam, hogy semmit. Vagy csup&aacute;n annyit, amennyi&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">a t&ouml;rt&eacute;nelemk&ouml;nyvekben van, meg a h&iacute;rk&ouml;zlő csatorn&aacute;kon jut el hozz&aacute;nk. Ez azonban &eacute;deskev&eacute;s!&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">Szemles&uuml;tve k&eacute;rdezt&uuml;k meg a zsid&oacute;s&aacute;g l&eacute;talapjait jelentő inform&aacute;ci&oacute;kat, &eacute;s t&ouml;bbsz&ouml;r is el kellett&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">mondanunk, hogy nem tiszteletlens&eacute;gből, hanem tudatlans&aacute;gb&oacute;l k&eacute;rdezz&uuml;k ezt.</span></p>
<p class="rtejustify">&Ouml;sszefoglalva, amit megtudhattunk: 1865-ig a ny&iacute;regyh&aacute;zi hitk&ouml;zs&eacute;g a nagyk&aacute;ll&oacute;i rabbi fel&uuml;gyelete&nbsp;<span style="line-height: 20.7999992370605px;">al&aacute; tartoz&oacute; fi&oacute;khitk&ouml;zs&eacute;g volt. Ekkor a megerős&ouml;d&ouml;tt, l&eacute;tsz&aacute;m&aacute;ban megn&ouml;vekedett k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">&ouml;n&aacute;ll&oacute; hitk&ouml;zs&eacute;gg&eacute; alakulhatott. Ny&iacute;regyh&aacute;z&aacute;n k&eacute;t zsinag&oacute;ga is &aacute;llt, de a Szarvas utcai &eacute;p&uuml;let m&aacute;ig&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">tiszt&aacute;zatlan okokb&oacute;l &ndash; az elhurcoltak ruharakt&aacute;ra volt ott akkor &ndash; 1944-ben le&eacute;gett. Hely&eacute;n ma&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">iskola &aacute;ll, a zsinag&oacute;ga alapfalainak szikl&aacute;it pedig 1953-ban a K&oacute;taji &uacute;ti zsid&oacute; temetőbe vitt&eacute;k &aacute;t, az&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">elhurcoltak eml&eacute;kműv&eacute;t fel&aacute;ll&iacute;tva. A m&aacute;sik (ortodox) zsinag&oacute;ga az 1920-as &eacute;vekben &eacute;p&uuml;lt. Ma itt&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">műk&ouml;dik a hitk&ouml;zs&eacute;g.</span></p>
<p class="rtejustify">A V&eacute;szkorszak idej&eacute;n mintegy 4.800 ny&iacute;regyh&aacute;zi zsid&oacute; vall&aacute;s&uacute; szem&eacute;lyt &iacute;rtak &ouml;ssze a hat&oacute;s&aacute;gok, akkor,&nbsp;<span style="line-height: 20.7999992370605px;">amikor Ny&iacute;regyh&aacute;za lakoss&aacute;ga kb. 62 ezer fő volt. A gett&oacute; ter&uuml;let&eacute;n akkor kereszt&eacute;nyek is laktak,&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">akiknek z&aacute;ros hat&aacute;ridőn bel&uuml;l ki kellett k&ouml;lt&ouml;zni&uuml;k, a gett&oacute;ba pedig a k&ouml;rny&eacute;kbeli &eacute;s a megyei zsid&oacute;&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">lakoss&aacute;g egyre nagyobb sz&aacute;m&aacute;t zs&uacute;folt&aacute;k be. Akadozott az ell&aacute;t&aacute;s, a v&iacute;z, a villany. Egyre szaporodtak&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">az &eacute;jszaki-hajnali razzi&aacute;k. A zsid&oacute;knak nem lehettek vagyont&aacute;rgyai...&nbsp;</span></p>
<p class="rtejustify"><span style="line-height: 20.7999992370605px;">Mindezek sz&aacute;raz, hideg &ndash; m&aacute;ig &eacute;rződőn hideg &ndash; t&eacute;nyadatok. Ahogyan az is, hogy v&aacute;rosunk akkori&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">vezet&eacute;se humanit&aacute;rius okokb&oacute;l k&oacute;rh&aacute;z-gyeng&eacute;lkedő fel&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;r&oacute;l is hat&aacute;rozott &ndash; azaz parancsba adta&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">a zsid&oacute;knak &ndash; a gett&oacute; ter&uuml;let&eacute;n. Erre a c&eacute;lra az &ouml;nkorm&aacute;nyzat a S&iacute;p utcai zsinag&oacute;ga &eacute;p&uuml;let&eacute;t jel&ouml;lte ki.&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">Itt m&aacute;ris felmer&uuml;lhet az olvas&oacute;ban a k&eacute;rd&eacute;s: de akkor hol folyhatott az istentisztelet? A m&aacute;sik adal&eacute;k,&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">amit kalauzunkt&oacute;l megtudtunk, hogy a zsinag&oacute;g&aacute;ban nem volt, &eacute;s ma sincs fűt&eacute;s. Teh&aacute;t plusz &ouml;t fok&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">k&ouml;r&uuml;li hőm&eacute;rs&eacute;klet volt. Gondoljunk bele: beteg, legyeng&uuml;lt emberek sz&aacute;m&aacute;ra!</span></p>
<p class="rtejustify">&Eacute;s sorj&aacute;ztak m&aacute;s, t&ouml;rt&eacute;nelmi t&eacute;nyadatok: mivel a ny&iacute;regyh&aacute;zi gett&oacute;ba nem f&eacute;rtek m&aacute;r az&nbsp;<span style="line-height: 20.7999992370605px;">&ouml;sszegyűjt&ouml;ttek, ez&eacute;rt a Ny&iacute;rtelekhez tartoz&oacute; Varj&uacute;lapos nevű tany&aacute;n, a Dessewffy-uradalom&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">majors&aacute;g&aacute;ban zsid&oacute; gyűjtőt&aacute;bort &aacute;ll&iacute;tottak fel. A t&aacute;bort a csendőr&ouml;k &eacute;s az SS k&uuml;l&ouml;n&ouml;s szigor&uacute;s&aacute;ggal&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">őrizte. Ide ker&uuml;ltek az &uacute;gynevezett, megb&iacute;zhatatlannak nyilv&aacute;n&iacute;tott zsid&oacute;k, mind. A t&aacute;bor saj&aacute;t</span></p>
<p class="rtejustify">csendőrnyomoz&oacute;-r&eacute;szleggel rendelkezett. A t&aacute;borban őrizetteket mind Auschwitz-Birkenauba&nbsp;<span style="line-height: 20.7999992370605px;">deport&aacute;lt&aacute;k...</span></p>
<p class="rtejustify">1945. janu&aacute;r 27-&eacute;n szabad&iacute;totta fel a V&ouml;r&ouml;s Hadsereg az Auschwitz-Birkenau t&aacute;borokat. Az ENSZ&nbsp;<span style="line-height: 20.7999992370605px;">2005-ben hat&aacute;rozatba foglalta, hogy ez a nap az ENSZ Holokauszt Eml&eacute;knapja.&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">Ma Szabolcs-Szatm&aacute;r-Bereg megy&eacute;ben kb. 150 zsid&oacute; vall&aacute;s&uacute;, illetve zsid&oacute; sz&aacute;rmaz&aacute;s&uacute; szem&eacute;ly &eacute;l. A&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">Ny&iacute;regyh&aacute;zi Zsid&oacute; Hitk&ouml;zs&eacute;ggel kb. 60-70 fő tart szorosabb-laz&aacute;bb kapcsolatot.&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">Eddig a t&eacute;nyek: a fentebb eml&iacute;tett 4800 helyett 60-70, legink&aacute;bb m&aacute;r idős ember. (B&aacute;r Izrael &aacute;llam&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">megalakul&aacute;s&aacute;val sok zsid&oacute; d&ouml;nt&ouml;tt &uacute;gy, hogy ott akar &eacute;lni.)</span></p>
<p class="rtejustify">Mi hallgattuk a t&eacute;nyeket, a t&eacute;nyek z&aacute;por&aacute;t. Hallgattunk, gondolkoztunk, elm&eacute;lkedt&uuml;nk, &ouml;nmagunkba&nbsp;<span style="line-height: 20.7999992370605px;">n&eacute;zt&uuml;k.&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">Somos P&eacute;ter megk&ouml;sz&ouml;nte, hogy mi &ouml;ten elment&uuml;nk. Mi m&eacute;g egy kiss&eacute; mindig sz&eacute;gyellj&uuml;k magunk,&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">hiszen igaz a mond&aacute;s: &bdquo;min&eacute;l t&ouml;bbet tanulok... ann&aacute;l ink&aacute;bb r&aacute;j&ouml;v&ouml;k, milyen keveset tudok&rdquo;.</span></p>
<p class="rtejustify">(Arisztotel&eacute;sz)</p>
<p class="rtejustify">Sz&aacute;nd&eacute;kunk, apr&oacute; csoportunk sz&aacute;nd&eacute;ka, hogy ne csak az elm&uacute;lt megeml&eacute;kez&eacute;si &eacute;vben, ne csak a&nbsp;<span style="line-height: 20.7999992370605px;">megeml&eacute;kez&eacute;s napj&aacute;n, hanem m&aacute;skor is gondoljunk arra, mi mit tudunk, &eacute;s mi mit tesz&uuml;nk.&nbsp;</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">Mi gondolkodtunk, k&eacute;rdezt&uuml;nk, fejet hajtottunk, &ouml;nmagunkba n&eacute;zt&uuml;nk &eacute;s fot&oacute;ztunk...</span></p>
<p class="rtejustify">Mindez kev&eacute;s, de rem&eacute;lj&uuml;k, hogy egy, ha apr&oacute;cska is, de l&eacute;p&eacute;s...</p>
<p class="rteright">&nbsp;</p>
<p class="rteright">&Iacute;rta: Petrus&aacute;k J&aacute;nos<br />
<span style="line-height: 20.7999992370605px;">(a szerző fot&oacute;ival)</span></p>
<p class="rteright">&nbsp;</p>
<p class="rteright">&nbsp;</p>
<p class="rteright">&nbsp;</p>
<p class="rteright">&nbsp;</p>