Az Ecsedi Sárkány

 Oly sok érdekes és lenyűgöző legenda keletkezett a középkorban, hogy számba se lehet venni. Általában a médiának köszönhetően sok ismert közülük, hiszen ki ne hallott volna a sárkányölő Szent György legendájáról, aki legyőzte a gonosz embereket sanyargató mitikus sárkányt.

Nekünk, magyaroknak is meg van a saját „Szent Györgyünk”. Természetesen nem ez a neve és ráadásul nem is kapott egy fele királyságot, de még csak egy királylányt sem a hősies tettéért. Nevezetes esemény országunk keleti felében - a ma természetvédelmi területnek számító -, az Ecsedi lápban történt. 

 

 

A Báthory címerben[5] lévő fogak összekapcsolódtak azzal a családi hagyománnyal, mely szerint Vid, a Gutkeled nembéliBáthoriak őse Opos, a bajor Vencelintől eredő Márton fiaSzent István korában megölte azecsedi-láp sárkányát és ennek jutalmául nyerte el a szabolcsi Vid birtokot. Ezt erősítette a család egyes őseinek tagsága a Sárkány Lovagrendben is, melynek jelvénye a pajzs köré tekeredő sárkányban figyelhető meg

Amely ingoványos terület, ám bár a hős Opos lovag annál biztosabban vetette meg a lábát és vágta le a sárkány fejét. A legendárium ezt valamikor Szent István király uralkodásának idejére (Kr.u. 997-1038) teszi, és hogy közelebbi képet kapjunk arról ki volt ez az Opos lovag kicsit forgassuk előre az idő kerekét és nézzük meg amint a leszármazottai hosszú sorából olyan családok nőnek ki, mint az Ecsedi és Somlyói Bátoriak.
Ahogyan nő a nemzettsége, úgy terebélyesedik ki mind szélessebbé és válik az ország egyik legnagyobb hatalomú családjává, melyből nádorok és erdélyi fejedelmek, sőt még egy lengyel király is származott és ezen emberek a családi címerükben megőrizni igyekeztek a sárkányölő hős emlékét. 
 
A Bátori és a vele rokonságban lévő a Gutkeled nemzettségből származó családok sárkányos címerére van egy sokkal realisztikusabb, bár annál kiábrándítóbb magyarázat. Ugyanis a legendák ködén túl, ha tényeket és írott forrásokat vesszük figyelembe, akkor bizonyítható, hogy a Bátori család és a vele rokon Gutkeled nemzettség számos tagja állt kapcsolatban a Zsigmond király (Uralkodott Kru. 1387-1437) által alapított Sárkányos lovagrenddel, melynek címerét többen is átvették. Innen ered például a rettegett Drakula („Drakula”, vagyis Vlad Drakul, annyit jelent sárkány vagy sárkányos, mely mitikus állatot, a moldvai fejedelmek is viselték címerükben) neve, akinek apja is a lovagrend tagja volt. Valószínűleg ezért volt a sárkányos címer.
 
Bár a szörnyet a mocsárban legyőző lovag meséje sokkal prózaibb és magában legbelül minden ember azt a magyarázatott fogadja el, amelyben hinni tud.
 
Pásztor Miklós