Fotópályázat ’56 szelleme címmel

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár fotópályázatot hirdet ’56 szelleme címmel. A pályázat célja Nyíregyháza 1956-os történéseinek bemutatása és népszerűsítése a fiatalok körében a közösségi médián keresztül.

II. Pályázati feltételek

Az alkotásoknak az 1956-os Nyíregyháza forradalmi hangulatát kell bemutatniuk, a helyszín mai képével művészi módon kombinálva.
Az 1956-os fényképek a Jósa András Múzeum együttműködésének köszönhetően ahttp://www.mzsk.hu/digitalis-helyismereti-archivum/, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának https://www.abtl.hu/spyOne/login?R elektronikus felületén érhetők el.
A pályázaton kizárólag egyéni alkotók vehetnek részt.
Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában a 18. életévét még nem töltötte be, minden benyújtott dokumentumot, nyilatkozatot a törvényes képviselőnek is alá kell írnia, ellenkező esetben a pályázatot nem áll módunkban figyelembe venni.
Egy pályázó max. 5 db fekete-fehér vagy színes saját fotóból álló sorozattal nevezhet. A képek hosszabbik oldala minimum 2000 pixel legyen. A fotókat elektronikus formában, jpg formátumban kérjük a titkarsag@mzsk.hu e-mail címre beküldeni, vagy más elektronikus adathordozón a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár címére eljuttatni.
Minden fotó mellékletében fel kell tüntetni a kép címét, és az alkotó nevét.
Eredményhirdetés és a képek kiállítása a 2016. évi Őszi Könyvtári Napokon lesz.
A szerző a képek beadásával tudomásul veszi a pályázati feltételeket. A feltételek el nem fogadása automatikusan kizárja az alkotót a pályázatból.

III. Díjazás

A pályázat nyerteseit értékes nyereményekkel jutalmazzuk.
1. helyezett: 30 000Ft értékű vásárlási utalvány
2. helyezett: 20 000Ft értékű vásárlási utalvány
3. helyezett: 10 000Ft értékű vásárlási utalvány

IV. A fotók elbírálása

A fotókat 3 főből álló szakmai zsűri bírálja el. A zsűri döntése végleges, az ellen fellebbezési lehetőséggel élni nem lehet.
A határidő után beérkezett, hiányos, a kiírásnak nem megfelelő pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni a pályázatok elbírálásakor. A benyújtást követően hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázó a mellékelt nyilatkozaton hozzájárul, hogy a pályázat kiírója kiállításon és online felületen a szerzői jog érvényesítése nélkül megjelenítse a fotókat. A pályázó felelőssége, hogy képe nem sért szerzői, erkölcsi, és személyiségi jogokat. A pályázó kijelenti, hogy a fotókat saját maga készítette. Ellenkező esetben a szervező nem vállal felelősséget az ebből eredő jogvitákban.
A Pályázó a pályázati nyilatkozat kitöltésével kijelenti, hogy az általa készített képen esetlegesen szereplő személyeknek a kép elkészítésével kapcsolatos engedélyével a Ptk. 2:48.§ (1) bekezdés szerint rendelkezik.

V. A pályázat beküldése

Pályázatot csak pontosan kitöltött nevezési lappal fogadunk el.
A nevezési lapok beküldésének határideje: 2016. szeptember 26.
A fotók beérkezési határideje: 2016. október 3.
A nevezés ingyenes!
A pályázatra beadandó képsorozatot 2016. október 3-ig elektronikus adathordozón vagy e-mailben, jpg formátumban kell eljuttatni az alábbi címre: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 2, vagy a tikarsag@mzsk.hu .
A nevezési lapot a fenti címre postai vagy elektronikus úton kell elküldeni!

VI. A pályázók értesítése

A pályázat kiírója minden pályázót értesít az eredményhirdetés helyéről és idejéről, valamint a nyertes pályázók névsorát és alkotásait az Országos Könyvtári Napokat követően a www.mzsk.hu honlapon közzéteszi. A pályázat kiírója a pályázati kiírást bármikor visszavonhatja, és a bíráló bizottság döntése alapján eredménytelennek nyilváníthatja.