MEZŐGAZDASÁGI TERMÉNYTÁROLÓ CSARNOK LÉTESÍTÉSE NYÍRBÉLTEKEN

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata 2016. április 25. napján támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez mezőgazdasági terménytároló csarnok létesítésére Nyírbélteken, melyet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok vezetője 234 892 318 Ft, azaz kettőszázharmincnégymillió-nyolcszázkilencvenkettőezer-háromszáztizennyolc forint összegű, vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélt.

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzatának célja a helyi vállalkozások működési környezetének javítása, amely munkahelymegőrzést és -teremtést is eredményez, illetve a helyi termékek piacra jutásának, raktározásának elősegítése. A környező települések, valamint a helyi mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelők, családi gazdaságok, vállalkozások a helyi tároló kapacitása hiányában nem tudják tárolni, raktározni, piacra bevezetni a megtermelt gabonát, valamint a zöldség és gyümölcsféléket. A mezőgazdasági termelés szezonális volta miatt többletraktározási igény merül fel a termelőknél és a feldolgozóknál egyaránt, ezért a projekt keretében megépítésre kerül egy 1200 m2 hasznos alapterületű gabonatároló csarnok a nyírbélteki 0314 helyrajzi számú ingatlan alatt. A beruházásnak köszönhetően az önkormányzat eszközöket is vásárol, melyek a létesítmény hatékony működését segítik elő. A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekt elsődleges célja a térség agrárgazdasági szereplői számára a versenyképesség és a jövedelmi helyzet javítása, valamint a piaci lehetőségek jobb kihasználása érdekében a szükséges háttér megteremtése.

A Terület- és Településfejlesztés Operatív Program keretében Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesül.

A projekt azonosítószáma: TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00005
A szerződött támogatás összege: 234 892 318 Ft.
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2016. október 01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. június 30.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.