Bezárta kapuit a Tokaj-Rakamazi Írótábor

 A korábbi évek gyakorlatának megfelelően augusztus 1-jén kezdődött meg az aktív munka a Madár János tulajdonos által működtetett, több évtizede tevékenykedő szaktáborban.

 

 

Az igen feszített programú műhelymunka az ország minden területéről - Budapest, Debrecen, Szolnok, Székesfehérvár, Szekszárd, Dunaújváros, Kecskemét, stb. – összesereglett írók-költők, különböző művészeti ágakban tevékenykedő igen aktív résztvevők az egy éve eltelt időszak „termését”, munkálataikat ismertették, mutatták be. Nagyban emelte a korábbi évek színvonalát meghaladóan az a tény és körülmény is, hogy a Magyar Újságírók Közössége – a későbbiekben MÚK – elnöke Kaiser László elnök és Lovas Dániel elnökhelyettes is megtisztelték a rendezvényt jelenlétükkel és igen értékes és előremutató előadásukkal.

Az augusztus 6-áig tartó Írótáborban naponta váltakozóan 40-50 fő vett részt. Az említett 6 nap alatt az előadók ismertették az időközben megjelent műveiket és beszámoltak tevékenységeikről. Átadásra került az Írótábor által alapított Váci Mihály Irodalmi Díj is, amit 2018- ban Almássy Katinka költő és Drotleff Zoltán költő érdemelt ki a zsűri ítélete alapján. Kaiser László elnök ismertette a résztvevőkkel, hogy útjára indították 2017-ben a Magyar Múzsa kulturális folyóiratukat, mely negyedévente jelenik meg és nem csak az ismert és neves íróknak költőknek adnak lehetőséget a bemutatkozásra, hanem a „szárnyait bontogató” úgynevezett kezdő és „próbálkozó” írók számára is.

Madár János, az Írótábor vezetője
Madár János, az Írótábor vezetője

A tájékoztatás alapján több tagozatot is létrehoztak többek között irodalmi, képzőművészeti, stb., mivel indokolttá vált. Madár János táborvezető, – táborműködtető tulajdonos – igen szakavatottan és pergően irányította, vezette a különböző időhöz kötött előadásokat. Többek között Petrusák János „Mit ér az író?” című előadása, valamint Stick Gyula a Váci Mihály Társaság Kulturális Egyesület alapító elnöke tájékoztatta a jelenlévőket Váci Mihály közelgő 95-ik születésének az emblematikus évfordulójára, valamint a halálának 50-ik évfordulójára tervezett megemlékezésekről.

Az Írótábor résztvevőinek egy csoportja
Az Írótábor résztvevőinek egy csoportja

Az egyesület megkapta az engedélyét a Budapesti Irodalmi Múzeumnak a több mint 100 munkakartonban letárolt Váci irodalmi hagyatékok további kutatására, illetve feldolgozására, amit a későbbiekben könyv alakban szeretnének megjelentetni a már említett évfordulókra. A MÚK 1992-ben alakult és a 25 éves jubileumáról tavaly – 2017-ben – emlékeztek meg.

Petrusák János előadását tartja
Petrusák János előadását tartja

Összegzésként elhangzott, hogy Váci Mihály szellemiségét, irodalmi munkásságát nem csak élesztgetni, hanem a helyén kezelni is indokolt lenne és szükséges. Tett Ő olyan értéket a magyar irodalmi élet asztalára, ami útmutató és példamutató is az utókor számára. Madár János táborvezető augusztus 6-án zárásként értékelte az elvégzett munkát, megköszönte a résztvevők aktív közreműködését, aktivitását és ünnepélyesen bezárta a rendezvényt.

A több mint négy évtizede tartó Írótábort azzal rekesztette be: „Jövőre ugyan itt, ugyan ebben az időben!”

Stick Gyula
Váci Mihály Társaság Kulturális Egyesület
alapító elnök