Geszteréd Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Geszteréd Község Önkormányzata a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretében meghirdetett „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati felhívás keretében 7 millió Ft összegű támogatást nyert.

 

 

 

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00877 azonosítószámú „Geszteréd Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” projekt támogatja a 257/2016 (VIII.31.) ASP Kormányrendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtását az önkormányzat számára.
A projekt keretében az alábbi önkormányzati ASP rendszer szakrendszereihez történt meg a csatlakozás: iratkezelő rendszer, önkormányzati települési portál rendszer, elektronikus ügyintézési portál rendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, ipar-és kereskedelmi rendszer, hagyatéki leltár rendszer.
Az elnyert támogatás az ASP rendszer működtetéséhez szükséges eszközök beszerzésére, a munkatársak képzésen való részvételére és egyéb szakmai tevékenységek megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségeire került felhasználásra. A szakmai tevékenységek keretén belül megtörtént az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja, az önkormányzatok elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítása, működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, tesztelés, élesítés.
A támogatás maximális értéke az összes elszámolható költség 100 %-a. Az elnyert összeg 7 000 000 Ft, amelyből eszközbeszerzésre 3. 150 000 Ft, egyéb szakmai költségekre 3 850 000 Ft fordítható.  
Fábiánháza Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” megnevezésű KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00877 azonosítószámú projekt 2017. 06. 01.- 2018.06.30. között valósult meg.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valóult meg.