Tanulást segítő fejlesztések a könyvtárban

„A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastruktúrális fejlesztései - Könyvtár egy életen át” Széchenyi 2020 program keretében valósult meg a Vécsey Utcai Fiókkönyvtár átalakítása és felújítása, melynek eredményeként 2018. október 30-tól az élethosszig tartó tanulást támogató, modern könyvtári környezetben vehetik igénybe a könyvtári szolgáltatásokat az olvasók.

 

 

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár közel 120 millió forintot nyert tanulást segítő infrastrukturális fejlesztésre, melyből több, mint 17 millió forintot fordítottak a fiókkönyvtár felújítására, önerővel együtt, a fenntartó Nyíregyháza Megyei Jogú Város jóvoltából. A beruházás során kialakítottak egy nagyobb oktatási teret, akadálymentes bejáratot, olvasói mosdó épült, klímaberendezéssel gazdagodott az épület, átalakították és bővítették az elektromos hálózatot, kicserélték a nyílászárókat, valamint 6,5 millió forint értékben a teljes bútorzat is megújult. A projekt következő fázisában, 2019 első felében közel 2 millió forint összegben érkező informatikai eszközökkel válik teljessé a fiókkönyvtár megújulása, amikor majd olvasói internet sarok, mesetablet, informatikai képzéseket, oktatást támogató eszközök is várják majd az olvasókat.

Az EFOP 4.1.8-16 uniós pályázat eredményeként a fiókkönyvtár most már alkalmas 30 fő befogadására, különböző oktatási formák megvalósítására. Csoportos könyvtárhasználati, ismeretszerző foglalkozás, mobil informatikai eszközökkel tartott képzések, vetélkedők, de akár író- olvasó találkozók, családi programok megtartására is van mostantól lehetőség a város egyik legforgalmasabb fiókkönyvtárában.

A pályázat alapvető célja volt, hogy erősítsük a könyvtár, mint tudásbázis szerepét a nem formális és informális tanulásban. A szakmai koncepció alapjául az a tény szolgált, hogy a tanulás felöleli az egyén teljes élettartamát, a gyermekkori szocializációtól kezdve, az iskoláskor előtti, alatti nevelésen át, a munkavállalás szempontjából aktív életkorig, illetve utána is. A megújult fiókkönyvtár szolgáltásai arra épülnek, hogy a tanulás nem ér véget a formális iskolarendszerből való kilépéssel, a könyvtárak helyszínt, eszközt, inspirációt, élményt, lehetőséget és támogatást adnak az életkortól független nem formális és informális tanuláshoz.

A könyvtár fejlesztési elképzeléseinek szükségességét támasztja alá az olvasók körében 2017. februárjában végzett online és nyomtatott kérdőíves igényfelmérés. A kitöltött kérdőív szerint a válaszadók túlnyomó többsége a berendezést fejlesztésre szoruló állapotúnak ítélte, valamint hiányolta az internethozzáférést és a kávézási lehetőséget. A berendezés megújult, az internet sarok hamarosan érkezik, az olvasók pedig október 30-tól megkóstolhatják Krúdy eszpresszóját, Móricz tejszínes feketéjét, Hemingway reggeli kávéját vagy akár Lackfi János Tocsogóját is.

A válaszadók 98%-a szívesen részt venne valamilyen könyvtári programon, amelyekből nem lesz hiány a fiókkönyvtárban.

A megyei hatókörű városi könyvtár megújuló könyvtárhálózatával látja el a várost könyvtári szolgáltatásokkal. A könyvtár elsődleges célja az olvasóvá nevelés, ezért innovatív megoldásokkal ösztönzi a különböző célcsoportok olvasás iránti elköteleződését. A legkisebbeknek új, korai olvasóvá nevelést támogató matricagyűjtő programot indítanak 2018. november 5-től, hálózati szinten, melynek programgazdája, fejlesztője a Vécsey Utcai Fiókkönyvtár. Az Elolvasok 50 könyvet még az ovi előtt! - a 3 év alatti, míg az Elolvasok 100 könyvet még a suli előtt! program az óvodás korosztálynak szól. A kikölcsönzött gyermekkönyvekért a kis olvasók matricát kapnak, melyet a könyvtárostól kapott matricagyűjtőbe kell beragasztani. Az első 50 teljes matricagyűjtőt leadó kis olvasó garantált LEGO DUPLO játékot kap, a többiek között pedig további 3 nagyobb LEGO csomagot sorsolnak ki a nyíregyházi LEGO gyár jóvoltából. A 2019 októberéig tartó program célja az olvasóvá nevelés, a szülők ösztönzése a mindennapi meseolvasására. A díjátadás az Országos Könyvtári Napok keretében, 2019 októberében a Vécsey Utcai Fiókkönyvtárban lesz.

Az olvasás az agy számára az egyik legbonyolultabb, legösszetettebb feladat - harminckét agyterület összehangolt munkája kell hozzá. Míg a beszéddel kapcsolatban vannak öröklött génjeink, amelyek segítenek abban, hogy a beszédértés, beszédképzés agyi területei a szociális hatások révén fejlődjenek, addig az olvasásnál ilyen "előhuzalozott" területünk nincsen. A mai gyerekek többsége olyan vizuális ingeráradatban él, ami nehezíti egyes, az olvasáshoz elengedhetetlen képességek egyenletes fejlődését.

Kisgyermekkortól kezdve nagyon fontos a rendszeres élő mesehallgatás. Ma már egyértelmű, hogy az élő mese hallgatása semmi máshoz nem hasonlítható mértékben fejleszti a később az olvasáshoz és a tanuláshoz szükséges képességeket: a verbális kódolást, a figyelem fókuszálását vagy a "belső", mentális kép létrehozásának képességét. A játékban a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár központi könyvtárának gyermekkönyvtári részlege valamint valamennyi fiókkönyvtára is részt vesz.

A Vécsey Utcai Fiókkönyvtárban pedig folytatódnak a Szöszmötölő foglalkozások, az első november 9- én a Márton-napi népszokásokra épül.

November 16-án a felnőtteket várják egy új könyvtári kézműves klubba, ahol új technikákat sajátíthatnak el, valamint a résztvevők saját örömére, a könyvtár dekorációjának elkészítése érdekében és jótékonysági célból is készülnek majd a kreatív alkotások.

November 23-án a középiskolás korosztály mellett a legkisebbeket és az időseket is invitáljuk a Vécsey Társasjáték Klubba, ahol a középiskolások közösségi szolgálat keretében játszhatnak, az apróságokkal vagy idősebb olvasókkal, esetleg egymással közösségépítő céllal.

Adventi Szöszmötölő, bábszínház, jótékonysági gyűjtés, ünnepváró programok színesítik a decembert, hamarosan újra indul az országos mintaprogramok közé választott szintén a fiókkönyvtárban fejlesztett Olvasólétra program, melyek részleteiről a fiókkönyvtár Facebook oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.

2019-ben életkornak megfelelő digitális kompetenciafejlesztő kurzusok megtartását tervezik. Teljesen más tartalmat jelent a digitális kompetenciafejlesztés a nyugdíjas korosztály számára, ahol alapvető eszközhasználati készséget és fogalmi megalapozottságot kell elérni, és mást az iskolás korosztálynál, ahol mobil app-ok tanítása, prezentációs technikák ismertetése, információkereső, feldolgozó módszerek, magasabb szintű információszelektáló gondolkodás kialakítása a cél.

Kihasználva a központi könyvtár közelségét a tervezett kurzusokhoz szükséges digitális eszközöket a központi könyvtárral, a szintén ennek a pályázatnak a részeként kialakításra kerülő digitális labor kialakítása után, azzal együttműködésben fogják megvalósítani. A digitális laborba beszerzésre kerülő eszközök segítségével így két helyszínen (Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár központi könyvtára és Vécsey Utcai Fiókkönyvtár), akár egyszerre is tudnak képzéseket, bemutatókat, prezentációkat, órákat tartani.

A könyvtárak folyamtosan fejlesztik kapcsolatukat a formális oktatás szereplőivel, melyben a Vécsey Utcai Fiókkönyvtár jelentős eredményeket ért el. Ennek a kölcsönösen hatékony kapcsolatnak az elismeréseként a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár új elismerést vezet be. 2018-tól díjazásra kerül évente 1 pedagógus, aki kiemelkedően elhivatott tevékenységével hozzájárul az olvasóvánevelést támogató könyvtári törekvésekhez. Az első díjazott Szakady Katalin, a Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly tagintézményének mesterpedagógusa, tanító. Az elismerést dr. Ulrich Attila kulturális alpolgármester és Tomasovszki Anita a könyvtár igazgatója adja át a megnyitó ünnepség keretében.

A könyvtár ma Magyarországon a legfontosabb közösségépítő hely. Jelen fejlesztésnek is köszönhetően, a használói közösségek minőségi ellátása és elérése érdekében azon dolgoznak a szakemberek, hogy fokozni tudják a könyvtárak társadalmi szerepvállalását: a nem formális és informális képzések révén az információs műveltség elsajátításában, az olvasási készség és a szövegértés fejlesztésében, valamint egyszerre tudják támogatni az egyéni és a közösségi célokat.