Váci Mihályra emlékezve - a Váci Mihály Társaság Kulturális Egyesület közleménye

Váci Mihályra emlékezve - a Váci Mihály Társaság Kulturális Egyesület közleménye Ez év áprilisában jön el névadónk, Váci Mihály nyíregyházi író-költő halálának 49. évfordulója. A Váci Mihály Társaság Kulturális Egyesület ennek az alkalomnak, illetve a 2019. decemberében aktuális 95. születési évfordulónak a méltó megemlékezésére készül.

 

 

A jubileumi események sorában a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumban található hagyaték már elkezdett kutatását folytatjuk, melynek eredményét könyv alakban szeretnénk megjelentetni. A Petőfi Irodalmi Múzeumban több, mint 100 munkakartonban tárolják Juhász Mária - a költő özvegye - által leadott, a mai napig feldolgozatlan irodalmi hagyatékot. Mivel a múzeum személyi állománya nem tudja felvállalni a rendelkezésre álló anyag feldolgozását, egyesületünk ezért elhatározta, hogy folytatja a kutató munkát, melynek Váci Mihály születésének 95., illetve halálának ikonikus 50. évfordulója ad aktualitást. Egyesületünk öt éve - születésének 90. évfordulójára - a már említett irodalmi hagyatékokból 90, korábban még nyomtatásban soha meg nem jelent versét adta ki „Emléke őrizetlen nyáj” címen. Váci biztos nem a „fióknak” szánta a verseit, de azt utólag megállapítani nem lehet, hogy milyen ok miatt nem kerültek annak idején közlésre.

Igazán sajnálatos, hogy - életkoruknál fogva - az irodalomszerető és Váci Mihály írói-költői munkásságát ismerők-tisztelők száma évről-évre fogyatkozik, de azoknak, akik 1960-70-es években a különböző irodalmi versenyeken versmondóként, vagy a Váci Mihály által megyénkben sok-sok helyen megtartott író-olvasó találkozókon részt vettek, bizonyára nyomot hagyott az emlékezetükben. Nem köztudomású, hogy a magyar irodalom érettségi vizsgán Váci Mihály valaha érettségi tétel is volt. A halála óta eltelt közel 50 év mélyreható változásai méltatlanul a feledés homályába száműzték munkásságát, de ehhez hozzájárult az is, hogy az utóbbi években megjelent irodalmi lexikonok a nevét még csak meg sem említik.

Váci Mihályra emlékezve - a Váci Mihály Társaság Kulturális Egyesület közleményeEgyesületünk nem csak hiszi és reméli, de kitartóan mindent meg is tesz azért, hogy városunk szülötte, Váci Mihály költészete, írói munkássága idővel az őt megillető, méltó helyére kerüljön ugyanúgy, mint a megyénkből induló Krúdy Gyuláé, Móricz Zsigmondé, Ratkó Józsefé, mert bár az igaz, hogy jelenleg is eléggé megosztó a magyar irodalmi életben betöltött szerepe, de el kell jönnie annak az időnek, hogy általánosan elfogadottá váljon az egyetemes irodalmi életünkben. Váci
Mihály országgyűlési képviselőként a szegények és elesett, nincstelen emberek érdekében emelte fel szavát minden lehetséges fórumon, írástudóként a betöltött pozícióit arra használta fel, hogy az akkori fiatalság érdekeinek kijárója, szószólója lehessen. Kevesen tudják, hogy például a magyarországi kollégiumi rendszer kialakítása döntően az ő kezdeményezésének és tevékenységének köszönhető.

Ezúton is felkérjük mindazokat, akik valamilyen Váci relikviával, emléktárggyal vagy említésre érdemes anyaggal rendelkeznek, keressenek bennünket, hogy egy később kialakítandó emlékszobában (állandó kiállításon) bemutathassuk a róla szóló anyagokat. Kérnénk mindazokat, akik szeretik és nagyra tartják Váci Mihály munkásságát, hogy az említett jubileumi évfordulókon tartandó megemlékezéseket – a sajtóban közölt időpontokban - tiszteljék meg személyes részvételükkel.

Stick Gyula
Váci Mihály Társaság Kulturális Egyesület
alapító elnöke
4400 Nyíregyháza, Városmajor 2. 1/34
vaciegyesulet@gmail.com
0630/561-7160