Új típusú könyvtári szolgáltatás a nyíregyházi könyvtárban is

A jövő szakembere, munkavállalója a ma diákja. A jelen eszközeivel kell őket a jövő feladataira, kihívásaira felkészíteni, ami minden korban így volt, azonban a változások a korábbiaknál sokkal markánsabbak, a prognózisok szerint háromból két fiatal olyan munkakört fog betölteni aktív korában, melyek ma nem is léteznek.
Az én könyvtáram projekt arra keresi a választ: hogyan tudják a könyvtárak segíteni abban a ma fiataljait, hogy helyt tudjanak állni a jövőben. Az 14 év alatti gyerekek közül több mint 440 ezren jelenleg is aktív könyvtárhasználók, de nemcsak őket, hanem minél több óvodást és diákot szeretnének elérni a könyvtárak.

 

 

 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és partnerei – közöttük az Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár - együttműködésében megvalósuló projekt 2017-ben indult, és fejlesztési irányai között megjelenik az olvasásfejlesztés támogatása, a digitális írástudás közvetítése, a könyvtárhasználat és információkeresés fejlesztése, valamint a szövegértés támogatása, fejlesztése, különös tekintettel a digitális szövegértésre és az egyéni és közösségi tanulásra. A kulturális területen hiánypótló alapkutatások és igényfelmérések mellett lehetőség nyílt új módszertan- és mintaprogramcsomagok kidolgozására is.
A projekt keretében, a legjobb gyakorlatok felkutatásával és integrálásával 90 mintaprogramot dolgoztak ki a fejlesztők. A könyvtárak olyan képesség- és készségfejlesztő programok kidolgozását vállalták fel, melyek a köznevelés igényeihez igazodnak.  Ezek rendkívül izgalmas területeket ölelnek fel, mint például a világhálón elérhető digitalizált közgyűjteményi tartalmak, a robotika, a programozás, az internet biztonságos használata. Ugyanakkor az olvasás megszerettetése, népszerűsítése sem szorul háttérbe. A programok előtérbe helyezik az interaktív feladatmegoldásokat, az élménypedagógiát, a kooperáció, azaz az együttműködés örömét. Nemcsak tehetséggondozó, hanem esélyteremtő és hátránykompenzáló programok is készültek, hiszen alapvető cél a korai iskolaelhagyók számának csökkentése.

A kidolgozott mintaprogramok már elérhetők a projekt honlapján, a www.azenkonyvtaram.hu oldalon, így a könyvtáros és gyerekkönyvtáros szakemberek elérhetik, elolvashatják, és ha megtetszett, adaptálhatják és kipróbálhatják ezeket a helyi könyvtárban. A könyvtárosokat segíti, hogy a projekt keretében - egy új oktatási központban – folyamatos ingyenes módszertani képzéseken vehetnek részt, melyek révén országosan 440 szakember jut új ismeretekhez, továbbá 2019-ben egy szakmai kiadványsorozat is megjelenik majd.

A projekt már eddig is számos szakmai rendezvényt szervezett országszerte, melyen több mint 2600-an vettek részt. Most a mintaprogramok országos bemutatójára, népszerűsítésére, ismertté tételére Az én könyvtáram program új rendezvénysorozatot indított, mely a fejlesztett mintaprogramokon túl a köznevelést támogató könyvtári szolgáltatásokat is bemutatja. Ez a rendezvénysorozat érkezett második alkalommal Nyíregyházára, ahol a mintaprogram fejlesztők közös találkozóra hívják a megye könyvtáros szakembereit és pedagógusait. Ez a közös nap egyrészt lehetőséget ad több mintaprogram megismerésére és teret biztosít a helyi együttműködéseket erősítő információ- és tapasztalatcserének is.

A rendezvény helyszíne:
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza   
4400 Nyíregyháza,    Szabadság tér 2.

időpontja:
2019. április 15., 10:00 – 14:40

A szakmai program bevezetéseként Csanádi Péter generációkutató Z és alfa generációk. Kihívás a 21. század könyvtárában előadása új megvilágításba helyezve segít megérteni a legújabb generációk gondolkodásmódját.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei mintaprogramokról Simon Krisztina, a Mintaprogram-
fejlesztési Bizottság tagja tart egy összefoglaló előadást.

Az első mintaprogramot maga a fejlesztő mutatja be:
Polák Péter mintaprogram-fejlesztő: Nyomkeresés a könyvtárban – Légy Te is Sherlock
Holmes!  / Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza

Példaképpen három mintaprogram tapasztalatairól is beszámolnak azok a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei könyvtárosok, akik már kipróbálták, hogyan lehet adaptálni az ország egy másik pontján fejlesztett mintaprogramot az adott helyre:
Szabóné Dankó Erzsébet mintaprogram-kipróbáló: „Itt-Hon” olvasótábor, tematikus hét
helyismereti tartalmakkal / Képes Géza Városi Könyvtár, Mátészalka
Jurkinya Krystyna Danuta mintaprogram-kipróbáló: Az AZOLO „vírus” terjesztése / Információs
és Közösségi Hely, Pusztadobos
Tóthné Szomolya Ágnes mintaprogram-kipróbáló: Hosszú Péntek – avagy rendhagyó
kalandozások a tinédzserek világában / Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár,
Nyíregyháza

Kapcsolat:
Farkas Ferenc, Az én könyvtáram program szakmai vezetője, +36 30 355 9280
Helyi kontaktok: Fejes Csilla és Gosztonyi Enikő szaktanácsadók / Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár , Nyíregyháza