A Szűcs Network Hungary Kft. gyakornoki programja

A Szűcs Network Hungary Kft. 2018. április 5-én indította el GINOP-5.2.4-16-2017-01854 azonosítószámú gyakornoki programját, amely a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül valósult meg. A cég 17.466.557 forintos vissza nem térítendő európai uniós támogatásra vált jogosulttá, amelynek segítségével eszközbeszerzésre nyílt lehetőség, illetve négy fiatal pályakezdőt is foglalkoztattak.

 

 

A nyíregyházi vállalkozás nyomdai szolgáltatásokat nyújt és speciális adathordozókat állít elő . A projekt az eszközbeszerzésen és a pályakezdő fiatalok munkavállaló foglalkoztatásán keresztül hozzájárult a cég megnövekedett megbízásainak ellátásához, ezáltal a vállalkozás gazdasági sikerességéhez. A projekt keretében a kft. négy fiatal pályakezdőt foglalkoztatott kilenc hónapig az európai uniós támogatás segítségével támogatott foglalkoztatás keretében, majd négy és fél hónapig önerőből. A gyakornokok grafikus-és multimédia fejlesztő munkakörben tevékenykedtek és segítették a vállalkozást megnövekedett feladatainak ellátásában. A fiatal pályakezdők védett környezetben próbálhatták ki az iskolában megszerezett tudás gyakorlatban való alkalmazását, szakmai kompetenciáik elmélyülhettek, illetve megszerezhették a kezdeti rutint a következő munkafolyamatokban: grafikai tervek létrehozása, illusztráció készítése, multimédiás tervek, látványtervek létrehozása;  síkbeli, térbeli animáció létrehozása;  komplex grafikus és animált anyagok tervezése;   virtuális képek, tárgyak megjelenítése;  számítógépes grafika készítése.  Ezen kívül azon készségek és képességek kialakítására és elmélyítésére is alkalmuk nyílt, amelyek nem kapcsolódnak szorosan a megszerzett szakmájukhoz: a gyakornokok a projekt során jártasságot szerezhettek az ügyfelekkel való kapcsolattartás módjairól, az ügyfelek igényeire való odafigyelésről, azok kiszolgálásáról, a felvállalt munka költségeinek összeállításáról. A foglalkoztatás során a gyakornokok munkáját 2 fő vállalati gyakornoki kapcsolattartó felügyelte, akik segítették a gyakornokok szakmai és munkahelyi beilleszkedését, irányították, szervezték és ellenőrizték munkájukat.

Fontos eleme volt a kapcsolattartók munkájának, hogy a gyakornokok munkavégzését nem csak monitorozták, hanem fejlődésük érdekében építő javaslatokkal, megoldási módokkal látták el a fiatal munkavállalókat, szakmai fejlődésüket pedig folyamatosan értékelték. A gyakornokok által a program ideje alatt elsajátított képességek, kompetenciák hozzájárultak munkaerő-piaci esélyeik javulásához, hiszen a projekt során megszerzett tudást a későbbiekben nem csak alkalmazottként, de adott esetben vállalkozóvá válás esetén is gyümölcsözően használhatják.

A fiatal pályakezdők foglalkoztatása hozzájárult a cég gazdasági sikerének, valamint a humánerőforrás utánpótlásának biztosításához. A támogatás által beszerzett kis-és nagy értékű digitális eszközök, nyomdai gépek hozzájárultak a cég által végzett munka hatékonyságának növeléséhez.  A projekt 2019. április 30-án zárult.