Megkezdődik Mándokon a csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciójának kivitelezése

Megindul a város 9. számú vízgyűjtő területének belvízvédelmi csapadékvíz elvezető rendszerének teljes körű rekonstrukciós és fejlesztési kivitelezési munkálatai.

 

 

Eredményes közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a kivitelező cég, amely a napokban megkezdi a beruházás kivitelezését és legkésőbb 2020. júniusára megvalósul a fejlesztés.

Jelenleg a települési 9. számú vízgyűjtőjének a területén a csapedékvíz elvezető rendszer hiányos, csak részben van kiépítve, illetve a meglévő rendszerek elavultak, nem megfelelőek, ezért nem látják el elvárható szinten a terület belvízvédelmét.

A Széchenyi 2020 program keretében 240 018 865 Forint vissza nem térítendő európai uniós és hazai költségvetési támogatással megvalósult beruházás az alábbi fejlesztési elemeket tartalmazza:

  • Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével.
  • Belterület védelmét szolgáló vízkár elhárítási és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése, rekonstrukciója
  • Csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő helyreállítása (teljes útburkolat felújítása kizárólag indokolt esetben lehetséges), átereszek átépítése, bővítése.
  • Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció szervezése, amelynek kidolgozására és pontosítására a projekt fejlesztési szakaszban fog sor kerülni.

A TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00054 azonosító számon támogatott fejlesztés eredményeként megoldódnak a csapadékvíz-elvezetési problémák a település 9. sz. vízgyűjtő területén, mintegy 28,9 hektáron.