Korszerű bolcsődével gazdagodott Csenger

Befejeződött a TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00046 azonosító számú „Bölcsődei szolgáltatás fejlesztése Csengerben” tárgyú beruházás. A projekt a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül kiírt „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" tárgyú felhívásra benyújtott pályázatával valósult meg.

 

 

A megvalósításához az Európai Unió bruttó 155 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott. A bölcsődei épület létrehozásával egy új, modern, 24 férőhelyes intézmény készült el, amely maradéktalanul megfelel napjaink szakmai és törvényi követelményeinek, képes kiemelkedő színvonalú bölcsődei ellátás biztosítására. A projekt keretében az új bölcsődei épület megvalósításán túl a füvesített játszóudvar kialakítására is sor került. A 409,04 m2-en megvalósuló színvonalas nevelési-gondozási tevékenység két vadonatúj csoportszobában valósulhat meg a jövőben. A projekt biztosítja a gyermekellátó egységek berendezési tárgyait, a fejlesztőeszközöket és játékokat, a közösségi terek bútorzatát, a nevelési munkához közvetlenül kapcsolódó informatikai eszközöket, valamint egyéb a működéshez szükséges kellékeket is. Emellett a gyermekruházat, illetve egyéb textília beszerzése is megtört. A bölcsőde fizikai és infokommunikációs komplex akadálymentesítése is megvalósult. A Kossuth Lajos utcában megépült bölcsődéhez, az ingatlan előtt 6 db párhuzamos felállású parkolóhely épült, a mozgásukban korlátozottak részére pedig az ingatlanon belül került kialakításra 1 db parkolóhely. Az akadálymentes parkoló és a személyzeti bejárat megközelítését 17,5 m hosszon aszfalt burkolatú bekötő út segíti.

A beruházás kivitelezését - az eredményes közbeszerzési eljárást követően - a Csengerben működő Pallér-2 KFT. végezte. A létesítmény műszaki átadás lezárására – a feltárt hibák javítását követően - 2019. május 31- én került sor. A támogatásnak köszönhetően 24 apróság szüleinek nyílt lehetősége arra, hogy ez év őszétől bölcsődébe adja gyermekét és visszatérhessen ismét a munka világába. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt fizikai befejezésének határideje: 2019. szeptember 30.