Augusztusig folytatódnak a városi csapadékvíz elvezetési rekonstrukciós munkálatok Nyíregyházán

Nyíregyháza MJV Önkormányzata bruttó 1,036 milliárd forint összegű, százszázalékos, vissza nem térítendő támogatást nyert a „Környezetvédelmi infrastrukturális-fejlesztések Nyíregyházán” című, TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001 azonosító számú pályázat megvalósítására.

 

 

A projekt célja a belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése, a környezetbiztonság növelése, a környezeti állapot javítása a belterületek belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a káresemények megelőzése.

A projekt keretében a városi csapadékvízelvezető hálózat fejlesztése a következő helyszíneken már megvalósult:

- A NIF beruházásában lévő, 338. számú főút nyíregyházi nyugati elkerülő szakaszának építésével való együttműködés kapcsán, Nyíregyháza MJV Önkormányzata a Nyulastói csatorna egyes földmunkáit a tervezettnél korábban végezte el, annak érdekében, hogy mindkét kivitelezés akadálymentesen és többletköltség nélkül megvalósulhasson. Az érintett szakaszon a kivitelezés 2018. novemberében indult és 2018 decemberében megtörtént a sikeres műszaki átadás-átvétel.
- Alma utca csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója a Málna utca és a Rezeda utca között zárt csőcsatornák építésével, a szilárd útburkolatot érintő nyomvonalában sávos helyreállítással. A munkák 2019. augusztusban kezdődtek és 2020. januárban fejeződtek be.
- A Kökény utca 75. szám környéki mélyfekvésű ingatlanok elöntését mentesítő csapadékvíz átemelő építése, valamint ezen a szakaszon résfolyóka, padkafolyóka, rézsűburkolat kiépítése, járda burkolat rekonstrukciója. A munkák 2019. augusztusban kezdődtek és 2020. januárban fejeződtek be.
- A Kökény utca 115. környéki ingatlanok, a Kökény utca és a Nárcisz utca kereszteződésének elöntését mentesítő csapadékvíz átemelő és záportározó műtárgy építése. A munkák 2019. augusztusban kezdődtek és 2020. januárban fejeződtek be.

A projekt folytatásaként a következő helyszíneken folytatódik a fejlesztés:

- A Csemete utca csapadékvíz elvezető hálózatának kiépítése zárt csatornával, záportározóval és nyílt árkos elvezetéssel.
- A Nyulastói csatorna rekonstrukciója mederbővítéssel, mederburkolással, a befogadó műtárgyak kiépítésével, lehetséges befogadóként Nyírszőlős városrész Westsik Vilmos út felőli részének.
- Az Igrice (VIII/1.) főfolyás Berenát utcától északra eső részének kapacitás növelése mederburkolással, és mederkotrással.
A munkálatok leghamarabb 2020. február közepén kezdődhetnek, az időjárás függvényében. A kivitelezések várható befejezése 2020. augusztusa.