Projektzáró témanap az Igrice Néptáncegyüttessel

2020. január 31-én zárul az Igrice Néptáncegyüttes "A népi kultúra fejlesztő hatása a köznevelésben" című pályázata, mely alkalomból az Együttes projektzáró témanapot rendez a Váci Mihály Kulturális Központban. A 100%-os támogatási intenzitású projekt megvalósításához az Együttes 23,42 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert el.

 

 

Az EFOP-3.3.2 konstrukcióban megvalósuló témanapon fellép a 4 For Dance, a Szikes Zenekar tart népzenei- és hangszerbemutatót, majd az együttműködő iskolák és óvodák érdekes farsangi kézműves foglalkozáson vesznek részt foglalkozásvezetőink irányításával. A projekt célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket az Igrice Néptáncegyüttes valósít meg.

A projekt megvalósításának 24 hónapja alatt az együttműködő intézményekkel az Igrice Nyíregyháza, Tiszabezdéd, Mándok, Nagyvarsány településeken valósított meg több száz olyan foglalkozást, mely a népi kultúra különböző elemivel tette még érdekesebbé a köznevelési programot. A magyar népi kultúra hagyományos megjelenési formái napjainkban eltűnőben vannak, ám az egymást követő nemzedékek népművészeinek köszönhetően a népművészet mégis él, állandóan változik, újabb motívumokkal, formákkal, színekkel gazdagodik. Hosszú távú célunk, hogy célcsoporttagjaink a projekt során kifejlesztett és megismert tudásanyagot be tudják építeni mindennapjaikba, használják azokat.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.