Nyíregyháza város közleménye március 17-én

A nyíregyházi operatív munkacsoport szakemberei a mai napon is számos egyeztetést végeztek, mérlegelve a további intézkedések szükségességét. Értékelve a jelenlegi helyzetet Dr. Kovács Ferenc polgármester az alábbi tájékoztatást adja:

 

 

A mai napon az önkormányzat egyeztetett a város közigazgatási területén szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást végző egyházi és nem állami fenntartókkal, intézményekkel. Megállapodás született arra vonatkozóan, hogy a szociális szolgáltatók összehangolva, a feladatot egymást közt megosztva biztosítják a segítséget igénylők számára a szükséges mértékű támogatást munkanapokon 8-17 óra között. Az ellátás az ellátott saját költségén történik. A koordinálást az Önkormányzat és intézményei – a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, valamint a Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ – végzik.

Továbbra is arra kérjük az idén 70. életévüket betöltő, vagy idősebb nyugdíjas nyíregyháziakat, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. Az Önkormányzat felhívja annak a több mint 15.000 fő, ebbe a korcsoportba tartozó szépkorúnak a figyelmét, hogy akinek szüksége van segítségre (pl.: bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban) a holnapi naptól jelezheti azt a 20/253-5103 telefonszámon.

Az Önkormányzat abban az esetben, ha a segítséget kérő nyugdíjas szociális ellátásban (étkeztetésben, házi segítségnyújtásban) részesül akkor jelzést ad annak a szolgáltatónak, aki az ellátást biztosítja. Amennyiben valaki jelenleg semmilyen ellátásban nem részesül, de segítséget igényel, akkor az Önkormányzat egyeztetve a városi szolgáltatókkal kijelöli a segítséget nyújtó szolgáltatót.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy aki egyedül élő, ellátás nélkül maradt személyről tudomást szerez, a fenti számon jelezze.
A mai naptól a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (974 fő) részére a napi egyszeri étkezést folyamatosan biztosítja az önkormányzat. Természetesen a
bölcsődei, óvodai és iskolai ügyeleti ellátásban részt vevő gyermekek étkeztetése a megszokott rend szerint történik.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a nyilvántartásában szereplő valamennyi üzletnek (közel 5000 üzlet) értesítést küld a mai napon életbe lépett, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 46/2020 (III.16.) Kormányrendeletben foglalt korlátozásokról. A Kormányrendelet értelmében a vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni. A korlátozás nem terjed ki az élelmiszer elvitelre történő megrendelésére és átvételére, valamint a vételár megfizetéséhez szükséges időtartamra.

Üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni. A korlátozás nem terjed ki az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletekre.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy amennyiben a fentiek szerint ismertetett üzletben vagy vendéglátó üzletben meg nem engedett időpontban vagy meg nem engedett módon tartózkodnak, szabálysértést követnek el. A szabálysértés során az üzletben tartózkodó személlyel (vendéggel) szemben kerül az eljárás lefolytatásra, mely esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

A játszóházokhoz hasonlóan arra kérjük a Nyíregyházán működő konditermek üzemeltetőit, hogy fontolják meg azok bezárását, vagy a nyitvatartás korlátozását, illetve a szolgálatatásokat egy időben igénybe vevő vendégek számának korlátozását, a kontaktusok számának csökkentése érdekében.
Magyarországon a csapvíz kiváló minőségű és biztonságos, a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer, melyet a nap során többször és több hivatalos szerv is ellenőriz. A lakásokba érkező csapvíz további óriási előnye, hogy a nap 24 órájában rendelkezésre áll, és nem szükséges a műanyag palackos vizek felhalmozása, tárolása. A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. szolgáltatási területén biztosítani tudja a folyamatos ivóvíz-szolgáltatást, valamint a szennyvíz szakszerű, biztonságos elvezetését és megtisztítását. Fontos tudnivaló: a vírus ivóvízzel nem terjed!

A Volánbusz Zrt. nyíregyházi járatai egyelőre az eddig megszokott menetrend szerint közlekednek. Az autóbuszon továbbra sem lehet jegyet vásárolni, azokat elővételben kell megvásárolni. A fizikai kontaktus minimalizálása érdekében – az utasok a hátsó ajtó(ka)t vehetik igénybe. Az autóbusz-vezetők a lehető leggyakrabban szellőztetik a járműveket és gondoskodnak az ablakok folyamatos nyithatóságáról. A csomagkezelési rend is változik: a járművezető nyitja és zárja a csomagteret, a csomag be- és kivételét az utasok maguk végzik. A nemzeti népegészségügyi intézmények ajánlásainak megfelelően továbbra is fokozottan takarítják az állomásokat és a járműveket, az autóbuszokon vírusölő szerrel tisztítják a padlót és a kapaszkodókat. Arra kérnek minden utast a környezetünk, utastársaik iránti felelősségérzettel összhangban – csak akkor használják a Volánbusz járatait, ha nem áll fenn náluk koronavírus-fertőzés gyanúja. https://www.volanbusz.hu/hu/hirek/hir/34937 A koronavírus-járványra és a veszélyhelyzetre való tekintettel a társaság létrehozta a https://www.volanbusz.hu/hu/koronavirus/ oldalt, ahol folyamatosan tájékoztatják utasaikat a Volánbusz Zrt. autóbuszjáratait, menetrendjét, jegy- és bérletváltási szabályait érintő esetleges változásokról.

A polgármester továbbra is arra kér minden nyíregyházi családot, hogy segítsék az idős hozzátartozókat, szomszédokat amiben csak lehet, a szükséges élelmiszerek és gyógyszerek beszerzésében.

Arra kéri a szülőket, hogy az iskolai távoktatás során a diákok valóban az otthonaikban tanuljanak, ne szervezzenek csoportos programokat.
Ugyancsak a társadalmi felelősségvállalás szellemében a játszótereken kerüljék a nagyobb csoportosulásokat.
Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét a helyzet higgadt és felelősségteljes kezelésére, a személyi higiéné fontosságára és arra, hogy az óvintézkedések betartása közérdek, amiért mindenki személyes felelősséggel is tartozik.

A városvezetés által felállított operatív munkacsoport folyamatosan elemzi a helyzetet, s szükség esetén további intézkedéseket hoz, és tesz azokra javaslatot.
Ahogy eddig, úgy a jövőben is rendszeresen tájékoztatjuk az esetleges változásokról a nyíregyházi lakosságot.
Kérjük, hogy a hiteles és aktuális információkat kísérjék figyelemmel a https://koronavirus.gov.hu/ weboldalon, valamint az önkormányzat által kiadott sajtóközleményekből.

 

Dr. Kovács Ferenc polgármester
megbízásából:

 

Dr. Kása Brigitta
aljegyző, az operatív munkacsoport vezetője