Nyíregyháza város közleménye március 31-én

Dr. Kovács Ferenc polgármester az alábbiakról tájékoztatja a lakosságot: A NYÍRVV Nonprofit Kft. az új típusú koronavírus további terjedésének megakadályozása érdekében 2020. április 1-jétől megkezdi a közterületeken lévő játszóterek, kondiparkok fertőtlenítését. Kérjük a lakosságot, hogy az eszközök használata során fokozott körültekintéssel járjanak el. Tekintettel a járványveszélyre és a Kormány által elrendelt kijárási korlátozásra, minden esetben kerüljék a csoportosulást és tartsák be az 1,5 méteres távolságot.

 

 

 

Az EMMI utasítása szerint a hajléktalanellátó menedékhelyeken felvételi zárlat van. Emiatt a településen hajléktalanná vált személyek részére elrendelt karantén esetére a polgármester átmeneti szállást jelölt ki, ahol jelenleg 1 fő tartózkodik. A karantén szabályok betartását a helyszínen a közterület-felügyelet és a mezőőri szolgálat 0-24 órában biztosítja.

Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatja Nyíregyháza lakosságát, hogy a köztisztaság fenntartásáról szóló 18/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2020. (III.27.) rendelet 2020. április 1-jén hatályba lép. Az önkormányzati rendelet a továbbiakban nem biztosít lehetőséget az avar és kerti hulladék égetésére, így az jogszabály alapján TILOS! A jogszabály megszegőkkel szemben, amennyiben a tűzoltóság beavatkozására is sor kerül, a tűzvédelmi hatóság által kötelezően tűzvédelmi bírság kiszabására kerül sor, melynek összege 20.000 forinttól 3.000.000 forintig terjed. A tűzoltóság beavatkozását nem igénylő esetekben 10.000 forinttól 1.000.000 forintig terjedő bírság szabható ki. A továbbiakban a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék megsemmisítését más módon (pl. komposztálás, hulladéklerakó telepre szállítás) javasolják megoldani.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Szolgáltatási Főosztálya tájékoztatása szerint: az egészségügyi dolgozók munkájának támogatása, a járványügyi feladatok ellátása érdekében az ITM a helyközi személyszállítási közszolgáltatást ellátó autóbusz- és vasúttársaságok felé elrendelte, hogy 2020. március 27-étől a koronavírus-járvány idejére biztosítsanak korlátlan ingyenes utazást minden egészségügyi dolgozó részére a helyközi közforgalmú közlekedésben.

A polgármester támogatva az egészségügyi dolgozók feladatellátását, a koronavírus-járvány ideje alatt részükre a helyi közlekedést ingyenessé teszi korlátlan igénybevételi lehetőség mellett.

Az egészségügyi dolgozók díjmentes utazási jogosultságának igazolására az alábbi okmányok felmutatását a helyi közlekedési szolgáltatók visszavonásig elfogadják: évi 12 alkalmas „Utazási utalvány", valamint a személyazonosító igazolvány és a lakcímkártya együttesen, vagy egészségügyi szolgáltató vagy fenntartó által kiállított igazolás, vagy az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító hatósági igazolvány.

Az utazási kedvezményre jogosító, lejáró okmányok, igazolások, igazolványok és utalványok, valamint a diákok számára elektronikusan elküldött (esetlegesen aláírást és pecsétet nem tartalmazó), kinyomtatott igazolások elfogadása a helyközi és helyi közlekedésben

A 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § a) pontja értelmében 2020. március 12-től a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányai a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek.

A helyközi, mind a helyi személyszállítási közszolgáltatást ellátó közlekedési társaságok a kormányrendeletben előírt utazási kedvezményeket akkor is biztosítják, ha a kedvezményezett személyek az utazási kedvezmények igénybevételére jogosító, hatályos, lejáró hivatalos okmányt mutatnak fel.

Ezzel összhangban az óvodai, tanulói, hallgatói jogviszony jogcímén járó utazási kedvezmények esetében, a jogosultság igazolásához elfogadják: a 2019/2020 tanév I. féléves matricával érvényesített diákigazolványokat 2020. március 31-ét követően is, továbbá a nem eredeti, hanem nyomtatott aláírást és pecsétet tartalmazó vagy aláírást és pecsétet egyáltalán nem tartalmazó, a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján kiadott igazolásokat is.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kérése kiterjed minden egyes, közszolgáltatási utazási kedvezményre jogosító, lejáró igazolvány, igazolás, utalvány elfogadására.
2020. március 31-ét követően is utazási kedvezményre jogosít: a felsőoktatásban tanulók 2019/2020 tanév I. féléves érvényesítő matricával ellátott diákigazolványa, a 65 év alatti személyek részére kiállított „Ellátottak utazási utalványa" és az alkalmazásban állók „Utazási utalvány"-a.

A felsorolt, március 31-én érvényességüket veszítő okmányok mellett minden egyéb lejáró, utazási kedvezményre jogosító igazolványt, igazolást el kell fogadni a kedvezmények zavartalan tovább-biztosítása érdekében. Ide értendő: bármely személyi azonosításra alkalmas okmány (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély), a Magyar Igazolvány, a
Magyar Hozzátartozói Igazolvány, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének arcképes igazolványa, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének arcképes igazolványa, a vakok személyi járadékában részesülésről szóló igazolás, a Magyar Államkincstár vagy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által kiadott, sorszámozott hatósági igazolvány, a hadigondozotti igazolvány.

Azok a tanulók és hallgatók, akik még nem kaptak diákigazolványt, a számukra elektronikusan elküldött (esetlegesen aláírást és pecsétet egyáltalán nem tartalmazó) igazolást kinyomtatva élhetnek az utazási kedvezményekkel.

Vakok és gyengénlátók térítésmentes utazása

A Volánbusz Zrt. az utasok és az autóbuszvezetők védelme, a fizikai kontaktusok minimálisra csökkentése érdekében több rendkívüli intézkedést hozott, amelyek közül a legutóbbi az autóbuszon történő jegyvásárlás átmeneti felfüggesztése, és a közlekedési mobiljegy-alkalmazás segítségével a készpénzmentes jegyvásárlás bevezetése. A mobil applikáció fejlesztését mindössze pár nap alatt valósították meg a szakemberek. Ennek okán csak a legalapvetőbb funkciókat építették bele, az akadálymentes hozzáférést lehetővé tévő funkció nélkül. A helyzet megoldása érdekében a Volánbusz Zrt. kezdeményezte az applikáció akadálymentessé tételét. Ezzel párhuzamosan a helyközi személyszállítási közszolgáltatások megrendelője, az ITM az átmeneti időszakra engedélyezte, hogy a vakok és gyengénlátók számára a helyközi közlekedésben a 90%-os utazási kedvezmény helyett a térítésmentes utazás lehetőségét biztosítsa.

Az Operatív Munkacsoport szükség esetén további helyi intézkedésekre tesz javaslatot. Valamennyi eddig kiadott, a járvány megfékezésének érdekében hozott helyi intézkedéseket tartalmazó sajtóközleményünk elérhető városunk hivatalos weboldalán:
https://www.nyiregyhaza.hu/

Dr. Kovács Ferenc polgármester
megbízásából:

Dr. Kása Brigitta
aljegyző, az operatív munkacsoport vezetője