Rendkívüli intézkedéseket vezetett be Nyíregyháza a koronavírus miatt

Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere szombaton egyeztető megbeszélésre hívta össze az operatív munkacsoportot, amely folyamatosan ülésezett. Értékelve a helyzetet a polgármester március 16-ától (hétfőtől) Nyíregyházán valamennyi óvodában és bölcsődében rendkívüli szünetet rendel el.

 

 

 

Mindazok számára, akik kiskorú gyermekük napközbeni felügyeletét nem tudják másképp megoldani, a rendkívüli szünet alatt az óvodákban és bölcsődékben biztosítani kell az ügyeletet. Az ügyeleti ellátást igénybe vevők étkeztetéséről a bölcsődékben, óvodákban, és iskolákban gondoskodni kell.
A Kormány mellett működő Operatív Törzs ajánlásának megfelelően arra kérjük a szülőket, hogy lehetőség szerint otthonukban oldják meg a gyermekek felügyeletét.

Az ívóvíz készlet védelme érdekében a Nyírségvíz Zrt. rendkívüli intézkedéseket vezetett be. A lakosság számára kiemelt fontosságú folyamatos, biztonságos szolgáltatás érdekében a telephelyekre visszavonásig csak és kizárólag a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. munkavállalói és az illetékes hatóságok képviselői léphetnek be. Arra kérik ügyfeleiket, hogy bejelentéseiket elsősorban írásban (ugyfel@mail.nyirsegviz.hu, postai cím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 290.) vagy telefonon (06-42/523-623) intézzék. Hibaelhárítás bejelentése e-mailen: hibabejelento@mail.nyirsegviz.hu; vagy telefonon: 06-42/523-600.

A polgármester arról is rendelkezett, hogy március 16-ától (hétfőtől) a Tokaji úti Vásártér és Iparcikk Piac a vírus terjedésének megakadályozása érdekében visszavonásig zárva tart. A Nagybani Piac működése változatlan.

 

Ugyancsak hétfőtől a temetési szertartások a veszélyhelyzet idején az Északi temetőben kizárólag az első főbejárati nyitott ravatalozóban lesznek megtartva. A város többi temetőjében (Oros, Borbánya, Nagyszállás, Sóstóhegy, Nyírszőlős) a zárt ravatalozókban csak az elhunyt közeli hozzátartozói lehetnek, a többi gyászoló a ravatalozó előtt róhatja le kegyeletét. Megkérik a gyászolókat, hogy a temetéseken a személyes kontaktussal járó részvétnyilvánítást mellőzzék.

A Polgármesteri Hivatal továbbra is arra kéri az ügyfeleket, hogy a telefonos, vagy az elektronikus ügyintézést részesítsék előnyben. Személyesen kizárólag előzetes időpontfoglalást követően jelenjenek meg az ügyfélszolgálaton. Erre a célra használhatják az egységes időpontfoglalási rendszert a hatósági jellegű feladatot ellátó osztályok vonatkozásában, amely mobilappon és a www.nyiregyhaza.hu weboldalon is elérhető. Kérjük, hogy az önkormányzati cégeknél is az elektronikus ügyintézést és a telefonos kapcsolattartást részesítsék előnyben.

A polgármester arra kér minden nyíregyházi családot, hogy segítsék az idős hozzátartozókat, szomszédokat amiben csak lehet, a szükséges élelmiszerek és gyógyszerek beszerzésében. Figyeljenek oda és vigyázzanak a nagyszülőkre, dédszülőkre és egymásra.

Az önkormányzat idősek nappali ellátását biztosító intézményeinek látogatását a veszélyeztett korosztály védelme érdekében március 16-ától felfüggesztjük. Ezeknél az intézményeknél igényelt szociális étkeztetést továbbra is szervezzük.

Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét a helyzet higgadt és felelősségteljes kezelésére, a személyi higiéné, kézmosás fontosságára és arra, hogy különösen kerülendő az érintkezés lázas betegekkel vagy olyan hozzátartozókkal, akik fertőzött területről érkeztek. Fontos, hogy ha a tünetek jelentkeznek, akkor nem személyesen, hanem telefonon kell jelentkezni a háziorvosnál vagy ha a háziorvos nem érhető el, akkor az orvosi ügyelet telefonszámán (+36 42 402-377).

A városvezetés által felállított operatív munkacsoport folyamatosan elemzi a helyzetet, s szükség esetén további intézkedéseket hoz, és tesz azokra javaslatot. Ahogy eddig, úgy a jövőben is rendszeresen tájékoztatjuk az esetleges változásokról a nyíregyházi lakosságot.

Egyúttal felhívjuk a figyelmet, hogy sok álhír jelenik meg a helyzettel kapcsolatban - leginkább a közösségi médiában. Kérjük, hogy a hiteles és aktuális információkat kísérjék figyelemmel a https://koronavirus.gov.hu/ weboldalon, valamint az önkormányzat által kiadott sajtóközleményekből.

Nemzeti ünnepünk előestéjén Nyíregyháza polgármestere arra kéri a nyíregyháziakat, hogy legyenek higgadtak és megfontoltak. Együtt, összefogva, határozottan és felelősségteljesen megbirkózunk az előttünk álló időszak kihívásaival.

Dr. Kovács Ferenc polgármester
megbízásából:
Dr. Kása Brigitta
aljegyző, az operatív munkacsoport vezetője