Idén tovább folytatódnak az örökösföldi út-, és csomópontfejlesztések

Az előző években megújult a Család, Szalag, Törzs, Semmelweis utca, három csomópontfejlesztés is megvalósult. A Pazonyi és Orosi úti jobbra kanyarodó sávok mellett a Törzs utca - Semmelweis utca csomópontban új, négyágú körforgalom épült. Az idén a Család utca – Belső körút és Család utca – Szalag utca csomópontokban megépülő új körforgalmak is a közlekedés biztonságát és az egyenletes forgalomáramlást segítik majd.

 

 

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza MJV polgármestere április 28-án helyszíni szemlét tartott a Család utca – Belső körút, és a Család utca – Szalag utca találkozásánál létesülő új körforgalmú csomópontok építésénél, ahol a kivitelező tájékoztatta, a TOP forrásból megvalósuló „CSOMÓPONT ÉS KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN II. ÜTEM” elnevezésű projekt munkálatainak jelenlegi állásáról.

A Család utca – Belső körút csomópontban folyamatban van az ivóvíz vezetékek kiváltása, várhatóan ezen a héten elkészül az a szakasz, mely a tervezett körforgalom útburkolata alá esik. A déli és keleti ágon a csapadékvíz rendszer kiépítése zajlik, a napokban megtörténik a burkolatba eső 3 db közvilágítási oszlop elbontása/kiváltása. Az „Örökös üzletház” előtti területen pedig már elkészült a fagyvédő réteg.

A Család utca – Szalag utca csomópontban az északi ágon a fagyvédő réteg készítése és tömörítése van folyamatban, és megkezdődött a csapadékvíz elvezetés kiépítése. A keleti, garázs sor melletti és az északi ágnál befejeződött a hírközlési kábel kiváltása/védelembe helyezése. A gázvezeték kiváltása is megtörtént, jelenleg próbanyomás alatt van. A szennyvíz vezeték kiváltása is folyamatban van. A héten elkezdik a körforgalmat keleti-nyugati irányban keresztező 4 db elektromos földkábel új nyomvonalra történő áthelyezését.
Mindkét nagyforgalmú csomópontban az új körforgalom építése mellett megvalósul a parkolók újra osztása, a meglévő buszöblök szabványosítása, gyalog- és kerékpáros átvezetés építése.

Mindkét új körforgalmú csomópont építése különösen indokolt, hiszen a Belső körút biztosítja a városközpont megközelíthetőségét. A csomóponton áthaladva érhető el az Örökösföld lakótelep, az ott lévő közintézmények és üzletek. A Család és Szalag utcán is több tömegközlekedési útvonal vezet, továbbá ez az útvonal biztosít közvetlen kapcsolatot a 41 sz. elsőrendű főút és a 4 sz. elsőrendű főút belterületi szakaszai között.

A pályázati program megvalósításával az önkormányzat célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg, amelyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez és az élhető városi környezet kialakulásához is.
Az új körforgalmak építése várhatóan 2020. szeptemberében fejeződik be.

Ezen projekt keretében valósul meg a Korányi utcai kerékpárút folyatásaként egy önálló elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút építése a Kemecsei út mentén a Fürdő utcáig, valamint a Kemecsei út - Vénusz utcai csomópontban egy gyalogos átvezetés.

A Fürdő utca teljes hosszában nyitott kerékpársáv kerül kijelölésre mindkét menetirányban. A fejlesztésnek köszönhetően kerékpáros barát településrész alakul ki Sóstógyógyfürdőn a Kemecsei út - Igrice csatorna – Berenát utca által határolt településrészén, ahol „30 km/h Zóna” forgalomcsillapított terület kijelöléssel válnak az utcák biztonságos kerékpáros közlekedésre alkalmassá.