Más szemlélettel Őrben

A "Szatmár-Liget" Ökológiai és Humánrehabilitációs Ifjúsági és Falusi Turisztikai Alapítvány sikeresen megvalósította az EFOP-1.3.5-16-2016-00613 azonosító számú,     Más szemlélettel Őrben című pályázatot. Az európai uniós forrásból származó vissza nem terítendő támogatás összege 25 millió forint. A projekt során célunk volt a generációk összehozása, a szolidaritás erősítése, egymás segítésének kialakítása, a társadalmi felelősségvállalás fejlesztése, az önkéntesség elterjesztése Őr településen.

 

 

A "Szatmár-Liget" Ökológiai és Humánrehabilitációs Ifjúsági és Falusi Turisztikai Alapítvány sikeresen valósította meg 2017.03.20- 2020.03.20. között az EFOP-1.3.5-16-2016-00613 azonosító számú, Más szemlélettel Őrben című pályázatot. A projekt célja volt a térség önkéntes lehetőségeinek felkutatása, az önkéntesség terjesztése, melyet a szervezett önkéntes programok segítségével sikerült elérni, jó példát mutatva a lakosságnak. További cél volt az önkéntesség hasznának, társadalmi hatásának terjesztése, valamint a célcsoport érzékenyítése, a társadalmi felelősségvállalás, karitatív tevékenység erősítése. A programok segítségével csökkentek a kulturális és társadalmi különbségek, sikerült fejleszteni a közösségi aktivitást. A projekt során olyan programok, események, rendezvények, képzések valósultak meg, melyek során sikerült a közösséget összehozni, a családokat megerősíteni, a fiatalokat felelős életre nevelni, valamint a generációs problémákat és konfliktusokat megoldani.

A projekt keretében szervezett események, programok száma 79 db, aktív regisztrációval rendelkező helyi közösségek száma: 2 db, valamint a projekt keretében elért kontaktusok száma elérte az 5 190 főt.

A családok és generációk összehozása érdekében, nők és idősek elmagányosodása ellen, fiatalok felelős életre nevelése, valamint hagyományápolás céljából több rendezvény, program valósult meg a projekt során: családi nap, hagyományápolás, gasztronómiai nap, karácsonyi műsor húsvétra készülés, sportnap, környezetvédelmi nap. A megrendezett programok eredményeként Őr Község területén a lakosság társadalmi szerepvállalása megnőtt, önkéntességre való hajlam erősödött. Az elvárt eredményeken túl a rendezvényekbe bevont lakosok a projekt zárását követően is tervezik bizonyos programok, tevékenységek folytatását, önálló megvalósítását.