Nyíregyháza város közleménye április 7-én

Dr. Kovács Ferenc polgármester az alábbiakról tájékoztatja a lakosságot: Az önkormányzat az intézményi gyermekétkeztetésre jogosultak számára a tantermen kívüli, digitális munkarend, és az óvodai, bölcsődei rendkívüli szünet időszakában alkalmazott, korábban kialakított osztópontokon a továbbiakban is biztosítja az étkezést.

 

 

A jelenlegi oktatási - nevelési évben a tavaszi szünet időtartamára eső munkanapokon, 2020. 04. 09-én és 04. 14-én a szünidei gyermekétkeztetés biztosítására a jelenlegi rendszerrel megegyező módon és helyszíneken kerül sor. Az intézményi gyermekétkeztetésre jogosult valamennyi gyermek részére ezekre a napokra is igényelhető az étkeztetés biztosítása.

A bölcsődébe járó gyermekek részére az étkeztetés a korábbi gyakorlatnak megfelelően történik. A tanyabokrokban élők számára a tanyagondnoki szolgálat továbbra is házhoz szállítja az ételt.

Segítség az időseknek

Felhívjuk azoknak, a 70. életévüket betöltő személyeknek, illetve az idős rászorulóknak a figyelmét, hogy akinek szüksége van segítségre (pl.: bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban) a holnapi naptól (április 8.) jelezheti az eddigi 06/20-253-5103 telefonszám mellett a 06/20-279-5992 telefonszámon is.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy aki egyedül élő, ellátás nélkül maradt személyről tudomást szerez, a fenti számokon jelezheti.

Segítség a fogyatékkal élőknek

A veszélyhelyzetben még nagyobb figyelmet szeretnénk fordítani társadalmunk azon csoportjaira, akiknek többsége a normál élethelyzetben is segítségre, támogatásra szorul. Ők elsősorban a helyben működő, speciális problémákra szakosodott érdekvédelmi szervezeteket keressék, ha ott nem tudnak segíteni, akkor forduljanak bizalommal a Nyíregyházi Család- és Gyermekvédelmi Központhoz az alábbi ingyenesen hívható telefonszámon: 06 80 288 525

Hívásukat munkanapokon 8-16 óra között fogadják a központ munkatársai, akikhez a következő szociális problémákkal, kérdésekkel fordulhatnak: fogyatékosság-specifikus problémák – tanácsadás; életvezetési, mindennapi életviteli problémák; lelki (pszichés) problémák, családi konfliktusok; ügyintézés az igénybe vehető települési támogatásokkal kapcsolatban; gyermekkel kapcsolatos problémák, nehézségek; lakhatási nehézségek; szociális problémák és az ahhoz kapcsolódó jogi kérdések; gyásztanácsadás

Ingyenes parkolás

A kormányzati döntésnek megfelelően, a NYÍRVV Nonprofit Kft. által üzemeltetett fizető parkolókat Nyíregyházán, április 6-tól visszavonásig ingyenesen lehet igénybe venni.
Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság tájékoztatása:
A veszélyhelyzetre tekintettel az egészségügyi ellátás szempontjából elsődleges a telefonos segítségkérés, ezzel is csökkentve az orvos-beteg találkozások számát.
A felnőtt és gyermekorvosi ügyelet felkeresése előtt kérik, hogy a felnőtt lakosság és a gyermekek szülei először telefonon hívják az ügyeletet, amely alapján tanácsot, tájékoztatást kapnak a beteg állapotának megfelelően az esetlegesen szükséges további ellátásról is. Amennyiben az ügyeletes orvos a beteg fizikális vizsgálatát és ellátását szükségesnek látja, javasolni fogja az orvosi ügyelet felkeresését vagy sürgős szükség esetén az Országos Mentőszolgálat értesítésével biztosítja a beteg sürgősségi ellátását. Jelenleg, lakáson történő orvosi ügyeleti betegellátás a veszélyhelyzetre való tekintettel csak nagyon különleges esetben történhet.
Felnőtt ügyelet telefonszáma: +36-42/402-377
Gyermekorvosi ügyelet telefonszáma: +36-42/445-500
Igény esetén biztosított az orvossal történő videó konferencia hívás is.
Skype elérhetőségek: Felnőtt Orvosi Ügyelet Nyíregyháza, ill. Gyerek Orvosi Ügyelet Nyíregyháza

A felnőtt ügyeleti ellátás folyamatos, de munkaidőben, a szokott rendelési és rendelkezésre állási időben elsősorban a beteg saját háziorvosát kell telefonon keresni.
A gyermekorvosi ügyeleti ellátás hétköznap 18 órától, másnap reggel 8 óráig, illetve hétvégi és munkaszüneti napokon folyamatosan történik.
Minden beteg, ill. a szülő és a gyermek, ha az orvosi ügyeletnél megjelenik, úgy előzetes szűrésen vesz részt a bejáratnál, amely testhőmérséklet mérésből és a protokoll szerinti kikérdezésből áll. Ezt követően történik meg a beteg fizikális vizsgálata, ellátása a rendelőben.
Kérik, hogy az odaérkező betegek lehetőség szerint szájmaszkban keressék fel az ügyeletet. Amennyiben nem rendelkeznek vele, úgy az épületben való tartózkodás idejére biztosítják azt.

Fogászati ügyeleti ellátás

Hétvégén és munkaszüneti napokon 8-14 óráig működik sürgősségi fogorvosi ellátás.
Az első választandó eljárás itt is az ügyelet telefonos megkeresése, amely alapján tanácsot, tájékoztatást kap a beteg az állapotának megfelelően szükséges további ellátásról. Telefonszám: +36-42/595-424

Amennyiben az ügyeletes fogorvos a beteg ellátását szükségesnek látja, úgy fogja javasolni az orvosi ügyelet felkeresését.
A fogászati ügyeleten is előzetes szűrést követően történik meg a beteg ellátása a rendelőben.

Kérik, hogy az odaérkező betegek lehetőség szerint szájmaszkban keressék fel az ügyeletet. De ha nem rendelkezik vele, úgy az épületben való tartózkodás idejére biztosítják azt.
Központi orvosi ügyelet címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 70.

Nyíregyháza polgármestere továbbra is kéri a lakosság felelősségteljes és fegyelmezett hozzáállását, az óvintézkedések és a kijárási korlátozás betartását. Az összefogás, a türelem és az egymásra való odafigyelés minden eddiginél fontosabb napjainkban.

Az Operatív Munkacsoport szükség esetén további helyi intézkedésekre tesz javaslatot. Valamennyi eddig kiadott, a járvány megfékezésének érdekében hozott helyi intézkedéseket tartalmazó sajtóközleményünk elérhető városunk hivatalos weboldalán:
https://www.nyiregyhaza.hu/

Dr. Kovács Ferenc polgármester
megbízásából:

Dr. Kása Brigitta
aljegyző, az operatív munkacsoport vezetője