Óvodai beiratkozásra vonatkozó szabályok a 2020/2021. nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.

 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztere -a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020.(III.25.) EMMI határozatában (továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

A szülők, törvényes képviselők először nézzék meg a www.nyiregyhaza.hu vagy varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon, hogy melyik a lakóhelyük szerinti kötelező felvételt biztosító óvoda. Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben személyesen jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17. napjáig, melyhez a honlapon szándéknyilatkozat nyomtatvány található.

A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák az óvodai beiratozásokat 2020. április 2. és 2020. április 20. között tarják meg a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel. A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvoda vezetője a gyermek óvodába történő felvételéről 2020. április 20. napjáig dönt és erről írásban értesíti a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. Amennyiben Ön a gyermekét a kötelező felvételt biztosító (körzetes) óvodába kívánja beíratni jelenleg nincs teendője. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor. A gyermek felévételét követően a felvételről írásban értesíti az óvoda az érintett szülőt, valamint a gyermeket be kell jelenteni a KIR személyi nyilvántartásába.

Felhívjuk a szülők figyelmét arra is, hogy amennyiben a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, akkor az óvodának eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján a beiratkozások időpontjára vonatkozóan az óvoda beosztást készít, amelyről az érintett szülőket tájékoztatja. A kötelező felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.

A beiratkozás segítéséhez összegyűjtöttük a legfontosabb kérdéseket és válaszokat.

1./ Hol találom meg a kötelező felvételt biztosító óvodát?
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák körzethatárairól információ a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/ és a www.nyiregyhaza.hu oldalon található.

2./ Mi a teendőm, ha szeretném engedélyeztetni gyermekem óvodakezdésének elhalasztását?
A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Osztályához (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.).

3./ Mi a teendőm, ha gyermekem bölcsődés, és még további egy évig a bölcsődében marad?
A bölcsődéknek legkésőbb 2020. április 15-éig jelezniük kell az Oktatási Hivatal számára, ha az óvodaköteles korba lépő gyermek a jogszabályokban meghatározott esetben további egy évig bölcsődei ellátásban vesz részt, és nem kezdi meg az óvodai nevelést. Ha gyermeke is érintett, kérjük, hogy mielőbb egyeztessen a gyermekét ellátó bölcsődével, hogy a szükséges bejelentést megtették-e a Hivatal felé, Ön pedig ne jelentkeztesse gyermekét ebben a beiratkozási időszakban óvodába.

4./ Mi a teendőm, ha éppen külföldön élünk vagy költözünk, ezért gyermekem nem kezdi meg Magyarországon az óvodai nevelést?
A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

A koronavírus-járvány miatt a Kormány által kihirdetett országos veszélyhelyzetben az óvodai beiratkozás kapcsán kérem, hogy elsősorban a telekommunikációs eszközök segítségével (telefon, internet) tájékozódjon a kiválasztott óvoda beiratkozási rendjéről, illetve egyeztessen az óvodával, annak fenntartójával, hogy gyermeke beiratkozása személyes találkozás nélkül milyen formában tehető meg. Az óvodák elérhetőségei a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/ valamint a www.nyiregyhaza.hu oldalon az Óvodák menüpontban érhetőek el.

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzati fenntartású Óvodáinak körzetei

 

 

ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA

Eszterlánc Északi Óvoda – Székhely – Tas utca 1-3.

Alpár Ignác utca,

Bánki Donát utca,

Bencs László utca,

Bláthy Ottó utca,

Czóbel Minka utca,

Csillagvirág utca,

Déri Miksa utca,

Fábián Zoltán utca,

Fehér Gábor utca,

Geduly Henrik utca,

Gerlóczy Gábor köz,

Gerlóczy Gábor utca,

Jósika Miklós utca,

Kalevala sétány,

Kandó Kálmán utca,

Kéry József utca,

Kiss Lajos utca,

Lázár Károly utca,

Leffler Sámuel utca,

Lengyel utca,

Lukács Ödön utca,

Makay István utca,

Mikecz Kálmán utca,

Napvirág utca,

Sipkay Barna utca,

Szent-Györgyi Albert utca,

Tas utca,

Törpe utca,

Újmajori út,

Vattay Altárbornagy utca,

Vietórisz József utca

 

Állomás úti Telephely – Állomás utca 6.

Állomás utca

   2-42-ig páros,

Aranykalász sor

   2-176/A-ig páros

Bálint utca,

Betekints utca,

Bozót utca,

Búzakalász sor,

Búzakalász utca,

Cseresznyés utca,

Csillagfény utca,

Csiszár utca,

Csizmadia utca,

Fenyvestanya,

Fülemüle sor,

Fűrdőház tér,

Gábor köz,

Gábor utca,

Hadobás köz,

Hadobás sor,

Hadobás utca,

Hármastanya,

Igrice köz,

Igrice utca,

Inda köz,

Inda utca,

János utca,

Jánoshegy lakópark,

Kemecsei út,

Képíró utca,

Keselyűs I. dűlő,

Keselyűs II. dűlő,

Keselyűs sor,

Keselyűs utca,

Keselyűs zug,

Kulacs utca,

Küküllő utca,

Lenfonó utca,

Lugas utca,

Mihály utca,

Nyírség köz,

Nyírség utca,

Péter utca,

Posta utca,

Ricsa-dűlő,

Rókadűlő,

Sövény utca,

Varjú utca,

Vénusz utca,

Venyige utca

Vöröscsillag tanya

 

Gyermekmosoly Tagintézmény – Etel köz 13.

4-es huszárok útja,

Eperjes utca,

Etel köz

   15-65-ig folyamatos,

Gádor Béla köz,

Gádor Béla utca,

Korányi Frigyes utca

   34-290-ig páros,

Korányi köz,

Kosbor utca,

Május 1 tér

   0-10/A-ig folyamatos,

Ószőlő utca

   79-97/A-ig folyamatos,

Rády József utca,

Ungvár sétány

   2-66-ig páros,

Ungvár sétány

   21-87-ig páratlan.

 

Homokvár Tagintézmény – Ferenc körút 1.

Dohány utca

   1-29-ig páratlan,

Erdő sor,

Ferenc körút,

   1-47-ig páratlan,

Homoksor,

Homok tér,

Homok utca,

Kossuth Lajos utca

   63-77-ig páratlan.

 

Kerekerdő Tagintézmény – Sóstói utca 31.

Botond utca,

Csaló köz,

Etel köz

   1-14-ig folyamatos,

Garibaldi utca

   4-42-ig páros,

Honfoglalás köz,

Honfoglalás utca,

Ifjúság utca,

Kodály Zoltán utca

   1-43-ig páratlan,

Kond utca,

Korányi Frigyes utca,

   1-245-ig páratlan,

Ószőlő utca

   28-78-ig folyamatos

   98-207-ig folyamatos,

Schmidt Mihály utca,

Sóstói út

   17-76-ig folyamatos,

Sziget utca,

Tamási Áron utca.

 

Csillagszem Tagintézmény – Kollégium utca 50.

Aranyalma utca,

Árnika utca,

Atléta utca,

Berek utca,

Boglárka utca,

Borsikafű utca,

Buji út,

Ciklámen köz,

Ciklámen utca,

Csabagyöngye utca,

Csernyikbokor,

Csobolyó út,

Csősz utca,

Csutorás utca,

Delicsesz köz,

Dolmány utca,

Egres köz,

Ezerjó utca,

Furmint utca,

Gerbera utca,

Gólyahír köz,

Gólyahír utca,

Gomolya utca,

Gyopár utca,

Gyöngyike utca,

Illés utca,

Izabella köz,

Izabella utca,

Jonathán utca,

Kakukkfű utca,

Katáng utca,

Kikerics utca,

Kocsány utca,

Kollégium utca,

Kökörcsin utca,

Májusfa utca,

Mátyásbokor,

Nyírszőlősi út,

Pajta utca,

Pajzsikafű utca,

Pannónia utca,

Patak utca,

Pipitér utca,

Rétköz utca,

Rizling utca,

Sugár utca,

Százszorszép utca,

Szegély köz,

Szegély utca

   2-100-ig páros,

Szőlőskert utca,

Üstökös utca,

Vadalma utca,

Vadrózsa utca,

Vasút utca

 

Gyöngyszem Tagintézmény – Krúdy Gyula utca 27.

Ferenc körút

   0-254-ig páros,

Garibaldi utca

   1-63-ig páratlan,

Kodály Zoltán utca

   2-54-ig páros,

Korányi Frigyes utca

   2-32/E-ig páros,

Krúdy Gyula köz,

Krúdy Gyula utca,

Május 1. tér

   11-20-ig folyamatos,

Sóstói út 1-15-ig folyamatos

Ungvár sétány

   1-19/B-ig páratlan.

 

Napsugár Tagintézmény – Stadion utca 32/a

Csatorna utca,

Cserje utca,

Csongor köz,

Csongor lakópart,

Csongor utca,

Csongor zug,

Daru utca,

Fecske utca,

Fürj utca,

Galamb utca,

Gém utca,

Hímes utca,

Kard utca,

Kincs köz,

Kincs utca,

Kótaji út,

Koronafürt utca

Kraszna utca

Repülőtér út

   1-13-ig páratlan,

Rigó utca,

Sirály utca,

Stadion köz,

Stadion utca,

Szalonka utca,

Szamos utca,

Szegély utca

   1-89-ig páratlan,

Szél utca,

Szent Flórián tér,

Vasvári Pál utca

   68-214-ig páros

   73-93-ig páratlan,

Westsik Vilmos utca.

 

Nyitnikék Tagintézmény – Jázmin utca 10.

 

Állomás utca

   1-53-ig páratlan,

Álmos utca,

Anna utca,

Aranykalász sor

   1-201-ig páratlan,

Asztalos utca,

Árnyas utca,

Attila utca,

Avar utca,

Bakcsó utca,

Bárány utca,

Barka utca,

Bea utca,

Berenát utca,

Bibic utca,

Blaha Lujza sétány,

Bojtorján utca,

Borbála utca,

Borostyán utca,

Borostyánkő utca,

Csaba utca,

Csalogány köz,

Csalogány utca,

Cserép utca,

Csillagpázsit utca,

Csiha Kálmán utca,

Csónak utca,

Előd utca,

Erdész utca,

Erdőalja utca,

Erika utca,

Ezüstkalász utca,

Fácán utca,

Farkas utca,

Fejedelem utca,

Feketedűlő utca,

Fürdő köz,

Fürdő utca,

Gerencsér utca,

Gulyás Pál köz

Gulyás Pál utca,

Gyula utca,

Harkály utca,

Harmat utca,

Határ utca,

Hattyú utca,

Huba utca,

Ilona utca,

Jácint köz,

Jácint utca,

Jázmin köz,

Jázmin utca,

Jupiter utca,

Katalin utca,

Kecsege utca,

Kertész utca,

Kékfestő utca,

Kékfestő köz,

Kéve utca,

Kócsag utca,

Korsó utca,

Ködmön utca,

Krisztina utca,

Krizantém utca,

Lenke utca,

Lepke utca,

Mackó utca,

Magdolna utca,

Majális utca,

Mária utca,

Márvány utca,

Matykó köz,

Matykó utca,

MÁV 340. vasúti őrház,

Merkur utca,

Mogyoró utca,

Mókus köz,

Muskotály köz,

Muskotály utca,

Napfény utca,

Opál köz,

Orsolya utca,

Páva köz,

Pázsit utca,

Pereces utca,

Petrence utca,

Seregély utca,

Sikló köz,

Sikló utca,

Sóstóhegyi út,

Sóstóhegyi köz,

Süveg utca,

Szabó Lőrinc utca,

Szajkó utca,

Szellő utca,

Szerkő utca,

Szérűskert utca,

Szikes utca,

Szindbád sétány,

Szivárvány köz,

Szivárvány utca,

Szódaház utca,

Tamás utca,

Tarsoly utca,

Tegez utca,

Téglavető utca,

Temető köz,

Temető utca,

Templom utca,

Tisztesfű utca,

Tölgyes utca,

Tüskevár utca,

Vadász utca,

Vadvirág utca,

Verőce utca,

Vidra utca,

Zápor utca,

Zerge utca,

Zivatar utca,

Zsák utca,

Zsuzsanna utca,

 

GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA

Gyermekek Háza Déli Óvoda – Székhely – Kereszt u. 8.

Alkotmány utca,

Alsópázsit utca,

Csillag köz,

Csillag utca,

Csipke köz,

Csipke utca,

Debreceni út

   2-52-ig páros

   1-35-ig páratlan,

Eötvös utca,

Ér utca,

Gimnázium köz,

Hatzel tér,

Iskola utca,

Katona köz,

Katona utca,

Kereszt utca,

Kéz utca,

Kígyó utca,

Kossuth tér,

Kürt utca,

Luther tér,

Luther utca,

Országzászló tér,

Róka utca,

Róka zug,

Róka köz,

Rózsa utca,

Szarvas utca

   2-48-ig páros,

   1-43-ig páratlan,

Virág utca

   2-48-ig páros

   1-43-ig páratlan,

Zrínyi Ilona utca

 

Bóbita Tagintézmény – Vécsey köz 4-6.

Arany János utca

   2-26-ig páros

   1-17-ig páratlan,

Deák Ferenc út

   40-88-ig páros

   41-111-ig páratlan,

Gyöngy köz,

Gyöngy utca,

Gyöngyvirág utca,

Jósa András utca

   1-17-ig folyamatos,

Szarvas utca

   54-126-ig páros

   51-123-ig páratlan

Toldi utca

   30-60-ig páros

   96-104-ig páros,

Vécsey köz,

Vécsey utca

 

Virág utcai Tagintézmény – Virág utca 67.

Akácfa tér,

Akácfa utca,

Deák Ferenc út

   90-130-ig páros,

Debreceni út

   54-86/B páros,

   37-95-ig páratlan,

Domb utca,

Hatház utca,

Salétrom köz,

Serház utca,

Szilfa utca,

Virág köz,

Virág utca

   50-108-ig páros,

   45-109-ig páratlan

Zöldfa utca

 

Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény – Dugonics utca 16.

Akácos köz,

Alkony utca,

Antalbokor,

Aranyeső utca,

Bedőbokor,

Bekecs utca,

Benkőbokor,

Bojtár utca,

Bónis Sámuel utca,

Bottyán János utca,

Cinke utca,

Csendes utca,

Csóka utca,

Csűr utca,

Debrőbokor,

Dugonics köz,

Dugonics utca,

Ereszalja köz,

Ereszalja utca,

Esthajnal utca,

Fáy András utca,

Fészek utca,

Főkötő utca,

Gémeskút utca,

Gerely utca,

Gerhátbokor,

Gerle utca,

Hajnal utca,

Hársfa utca,

Hegyi utca,

Horgony utca,

Hóvirág utca,

Igló utca,

Íjász utca,

Írisz utca,

Istvánbokor,

Ív utca,

Jánosbokor,

Jászol utca,

Játszó utca,

Kancsó utca,

Kaptár utca,

Kazárbokor,

Kazinczy Ferenc utca,

Kemence utca,

Kerék utca,

Kovácsbokor,

Könyök utca,

Kötény utca,

Kőris utca

Kupa utca,

Kralovánszky András utca,

Labda utca,

Legyező utca,

Lego utca,

Liget utca,

Lőcse utca,

Meskó Pál utca,

Mohosbokor,

Munkás utca,

Nádasbokor,

Naplemente utca,

Napraforgó utca,

Nyíl utca,

Nyitra utca,

Óvoda utca,

Padka utca,

Patics utca

Párta utca,

Pálma utca

Petrikovics utca,

Pillangó utca,

Pitvar utca,

Rókabokor,

Rókabokori út,

Rozsnyó utca,

Rokolya utca,

Rövid utca,

Rokka utca,

Salamonbokor,

Sás utca,

Simai út,

Soltész István utca,

Soltész István köz,

Sonkoly utca,

Suba utca,

Sulyánbokor,

Szabadságbokor,

Szarka utca,

Szelesbokor,

Szélsőbokor,

Szélsőbokori út,

Szélsőbokori köz,

Szilke utca,

Szirom utca,

Szittya utca,

Tábla utca,

Tagló köz,

Tagló utca,

Tárogató utca,

Teke utca,

Tenisz utca,

Tiszalöki út,

Torok utca,

Tüske utca,

Újház sor,

Vajdabokor,

Vályog utca,

Vargabokor,

Vasutas utca,

Verecke utca,

Zenit utca,

Zomboribokor

Zsindely utca

 

Manóvár Tagintézmény – Tünde utca 2.

Alma utca,

Alvég utca,

Bognár utca,

Csemete köz,

Csemete utca,

Csikós utca,

Debreceni út

   88-352-ig páros

   99-273-ig páratlan,

Délibáb utca,

Építő utca,

Fény utca,

Folyóka utca,

Füredi utca,

Gagna dűlő,

Gesztenye utca

Gömb utca

Haladás utca,

Hargita utca,

Hegedű utca,

Ipari utca,

Kéményseprő utca,

Kerékgyártó utca,

Kilátó utca,

Kikelet utca,

Kilátó zug,

Kőműves utca,

Kulcsár utca,

Lajtos utca,

Lapály utca,

Lomb köz,

Lomb utca,

Lombkorona köz,

Lombkorona utca,

Lujza utca,

Málna utca,

Magvető utca,

Mandula utca,

Maros utca,

Mohács utca,

Nyereg utca,

Nyíritanya,

Ostor utca,

Patkó utca,

Póni utca

Szerén utca,

Tábor utca,

Takács utca,

Tallér köz,

Tallér utca,

Tímár utca,

Tünde köz,

Tünde utca,

Vércse utca

 

Pitypang Tagintézmény – Vécsey köz 29.

Huszár tér,

Huszár sor,

Karám utca,

Móricz Zsigmond utca

Madarász utca,

Rét utca

Toldi utca

   62-94-ig páros

   69-101-ig páratlan

Tompa Mihály utca

 

Mandabokor Telephely – Mandabokor 8.

Alsóbadur utca,

Alsóbadurbokor,

Bálintbokor,

Bem József utca,

Berkenye utca,

Bodobács utca,

Bodnár Bálint utca,

Botoló utca,

Cirmos utca,

Cirmos köz,

Fátyolka utca,

Fedics Mihály utca,

Fertály uta,

Gyertyán utca,

Jegenye utca,

Jegenye köz,

Jegenye sor,

Juhar utca,

Kalászos utca,

Katica utca,

Kerektánc utca,

Kordovánbokor,

Lóczibokor,

Luby Margit utca,

Mandabokor I.

Mandabokor II.

Mandabokor III.

Mandabokori út,

Pávaszem utca,

Pille utca,

Szekér utca,

Szöcske utca,

Telek utca,

Tiszavirág utca,

Turi Sándor utca,

Tücsök utca,

Vadastanya,

Verbunk utca,

Véka utca,

 

Butyka Telephely – Bajcsy Zs. u. 12.

Alispán tanya,

Bajcsy Zsilinszky utca,

Benkő István utca,

Berkenye köz,

Berkenye sor,

Bogáncs utca,

Boróka utca,

Borostyános út,

Butykai út,

Butykasor,

Butykatelep,

Búzavirág utca,

Császárszállási út,

Csillagfürt utca,

Fagyöngy utca,

Füzes part,

Gyékényes part,

Gyöngyperje utca,

Harangvirág utca,

Horgásztanya utca,

Horog utca,

Kabay János utca,

Kankalin utca,

Kárász utca,

Ladik utca,

Lászlótanya,

Mécsvirág utca,

Mester utca,

Nádas part,

Oláhréti út,

Páfrány köz,

Páfrány utca,

Pikkely köz,

Pikkely utca,

Pikkely zug,

Ponty utca,

Repkény utca,

Sáfrány utca,

Suták Sámuel utca,

Tavirózsa utca,

Újsortanya

Vay Ádám utca

 

Kassa Telephely – Kassa utca 27.

Alkotás utca,

Árbóc utca,

Bajnok utca,

Bártfa utca,

Bokréta utca,

Bólyai tér,

Búvár utca,

Csalitos utca,

Delelő utca,

Derkovits utca,

Derű utca,

Dobó István utca,

Dobsina utca,

Dobogó utca

Erkel Ferenc utca,

Fabula utca,

Fokos utca,

Földi utca,

Galánta utca,

Hadik András utca,

Hajnalcsillag utca,

Játék utca,

Kassa köz,

Kassa utca,

Kinizsi Pál utca,

Levél köz,

Levél utca,

Patay István utca,

Pihenő utca,

Prága utca,

Rakovszky Sámuel utca,

Répásy Mihály utca,

Serleg utca,

Szikla utca,

Tiszavasvári út,

Verseny utca,

Vitorlás utca

 

Kincskereső Tagintézmény – Árpád utca 52-58.

Állomás tér,

Arany János utca

   28-70-ig páros

   19-93-ig páratlan,

Árpád utca,

Damjanich utca,

Dália utca,

Lehel utca,

Muskátli köz,

Muskátli utca,

Orgona köz,

Orgona utca,

Petőfi utca,

Toldi utca

   35-67/A-ig páratlan,

Tó utca,

Viola utca

 

Felsősima Telephely – Hosszúháti út 59.

Árpa utca,

Barázda utca,

Benehalom dűlő,

Benehalom utca,

Birtok utca,

Boglya utca,

Cimbalom utca,

Citera utca,

Darázs dűlő,

Darázs utca,

Eke utca,

Farm utca,

Furulya utca,

Gazda utca,

Gitár utca,

Hárfa utca,

Hosszúháti út,

Karikás utca,

Kazal utca,

Kasza utca,

Lovas utca,

Major utca,

Mezőbíró utca

Paripa utca,

Puszta utca,

Polyákbokor,

Róna utca,

Samóka utca,

Sertéstelep utca,

Simai tér,

Sörte utca,

Taliga utca,

Tarló utca,

Újtelekbokor,

Verescsárda dűlő,

Verescsárda utca

 

Rozsrétbokori Telephely – Rozsrétbokor 17.

Akácos utca,

Aranyfürt köz,

Aranyfürt utca,

Fenyő utca,

Főzde utca,

Görgery Artúr utca,

Hajlás utca,

Kerítés utca,

Kerülő utca,

Lőtér utca,

Nyugati 1. utca,

Nyugati 2. utca,

Ösvény utca,

Rozsrétbokor I.

Rozsrétbokor II.

Rozsrétbokori út

Rozsrétbokori zug,

Rozsrétszőlő,

Rozstelek utca,

Sügér utca,

Szabadság utca,

Törökrózsa utca,

Tulipán köz,

Tulipán utca,

Vonat utca,

 

TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA

Tündérkert Keleti Óvoda – Székhely – Kert köz 8.

 

András utca,

Áchim András utca,

Ady Endre utca,

Bartók Béla utca,

Béla utca,

Bocskai utca,

Budai Nagy Antal utca,

Czuczor Gergely utca,

Csáktornya utca,

Erzsébet tér,

Északi 1. utca,

Esze Tamás utca,

Forgó utca,

Gólya utca,

Gólya zug,

Háromszék utca,

Honvéd utca,

Inczédy sor,

Kert köz,

Kert utca,

Kosztolányi Dezső utca,

Kőrösi Csoma Sándor utca,

Közép utca,

Laktanya tér,

Maláta utca,

Martinovics tér,

Mikszáth Kálmán utca,

Nádor utca,

Nagyvárad utca,

Sas utca,

Sport utca,

Szántó Kovács János utca,

Szent István utca,

Táncsics Mihály utca,

Tarpai Márton utca,

Tóth Árpád utca,

Tükör utca,

Váci Mihály utca,

Vég utca,

Vértanúk útja,

Zenta utca,

Zimony utca

 

Kikelet Tagintézmény – Fazekas János tér 25.

Agyag utca,

Besztercei utca,

Család utca

   1-27-ig folyamatos,

Dandár utca,

Duránci utca,

Fazekas János tér

   1-6-ig folyamatos

   20-26-ig folyamatos,

Futó utca,

Futó köz,

Gábor Áron utca,

Gárdonyi Géza utca,

Gerliczki Mihály utca,

Gömöri utca,

Hengersor,

Ilonatanya,

Jég utca,

Juhász Gyula utca,

Kantár utca,

Kapitány utca,

Káplár utca,

Keleti Márton utca,

Kengyel utca,

Korhány dűlő,

Lehár Ferenc utca,

Nád utca,

Orosi út,

Őrmester utca,

Penyigei utca

Ringló utca,

Semmelweis utca,

Szilvavölgy sétány,

Törzs utca

   2-74-ig folyamatos,

Újerő utca,

Viktória köz,

Zászlós utca,

 

Ligeti Tagintézmény – Liszt Ferenc utca 32-34.

 

Belső körút,

Géza utca,

Ibolya utca,

István utca,

Kálmán utca,

Kardvirág utca,

Lajos utca,

László utca,

Liliom utca,

Liszt Ferenc utca,

Mátyás utca,

Margócsy József sétány,

Nefelejcs utca,

Szegfű utca,

Zsombék utca

 

Margaréta Tagintézmény – Fazekas János tér 14.

Angyal utca,

Béri Balogh Ádám utca,

Czelder Orbán utca,

Család utca

   28-182-ig folyamatos,

Dobos András utca,

Fazekas János tér 

   7-19-ig folyamatos,

Gál Ambrus utca,

Hajdú utca,

Jávorka Ádám utca,

Jelvény utca,

Keleti 1. utca,

Keleti 2. utca,

Lobogó utca,

Mányoki Ádám utca,

Mérleg utca,

Mikes Kelemen utca,

Mirabella utca,

Ráday Pál utca,

Sarló utca,

Szalag utca,

Szentháromság tér

Than Mór utca,

Thököly Imre tér,

Thököly Imre utca,

Titel utca,

Törzs utca

   76-112-ig folyamatos,

Tüzér utca,

 

Nefelejcs Tagintézmény – Deák Ferenc utca 2.

Álmos vezér utca,

Aranyhomok utca,

Babér utca,

Bodrogi utca,

Búcsú utca,

Csap utca,

Csengő utca,

Csengő köz,

Csillám utca,

Csonkás utca,

Csurgó utca,

Deák Ferenc utca,

Derüs utca,

Diák utca,

Dinnyés utca,

Diós utca,

Emlék utca,

Garas utca,

Forgácstanya,

Forint utca,

Fő utca,

Kétház utca,

Kismezőtanya,

Korona utca,

Lévai tanya

Magtár utca,

Magyar utca,

Magyarvég utca,

Méhész utca,

Perem utca,

Pengő utca,

Ragyogó utca,

Rozsnyai utca,

Szállási utca,

Szatmári utca,

Szigetköz utca,

Takarék köz,

Táltos utca,

Tároló utca,

Verőfény utca,

Vezér utca,

Vidám utca

 

Százszorszép Tagintézmény – Kállói út 109/a

Áfonya utca,

Agár utca,

Apadó utca,

Arató utca,

Bársony utca,

Bazsalikom köz,

Bazsalikom utca,

Béke utca,

Bernáthegyi utca,

Bóbita utca,

Bodza utca,

Bogyó utca,

Borivó utca,

Borsos utca,

Boxer utca,

Bögre utca,

Cirbolya utca,

Csárda utca,

Dalmata utca,

Dióliget utca,

Doberman utca,

Fonó utca,

Foxi utca,

Füttyös utca,

Gilice utca,

Gombkötő utca,

Gondos utca,

Gyímes utca,

Hajó utca,

Hamvas utca,

Harangozó utca,

Házhely I. utca,

Hold utca,

Jó utca,

Kacagó utca,

Kalapos utca,

Kalota utca,

Kállairét,

Kállói út,

Kamilla utca,

Kanász utca,

Karéj utca,

Kies utca,

Komondor utca,

Kopó utca,

Kökény utca,

Könyves utca,

Kuvasz utca,

Labrador köz,

Labrador utca,

Ladánydűlő,

Lakatos köz,

Lakatos utca,

Lászlócsere dűlő,

Legelő utca,

Madár utca,

Majoranna utca,

Margaretta utca,

Mazsola utca,

Mérő köz,

Mérő utca,

Míves utca,

Mocsár utca,

Molnár utca,

Mozsár utca,

Nárcisz köz,

Nárcisz utca,

Nyírjes utca

Pásztor köz,

Pásztor utca,

Pince utca,

Pipacs utca,

Pitvarkert utca,

Pitypang utca,

Prés utca,

Puli köz,

Puli utca,

Puttony utca,

Rekettye utca,

Rezeda köz,

Rezeda utca,

Rezeda zug,

Ribiszke,

Sétány utca,

Spániel utca,

Számadó köz,

Számadó utca,

Szászkúttanya,

Szetter utca,

Szíjgyártó utca,

Szitakötő utca,

Szőlő utca,

Szőlő zug,

Szűrszabó utca,

Tacskó utca,

Tátika utca,

Terrier utca,

Uszkár utca,

Vadritkatanya,

Vizsla utca,

Zöldmező utca,

Zsálya utca

 

 

Élet úti Telephely – Élet út 30.

 

Barzó utca,

Bimbó utca,

Bokor utca,

Borsószer utca,

Bükkfa utca,

Cifrafasor,

Csermely köz,

Csermely utca,

Díszes utca,

Ékes utca,

Élet utca,

Égerfa utca,

Ezüstfenyő utca,

Felhő köz,

Felhő utca,

Felleg utca,

Fényes utca,

Ferde utca,

Forrás utca,

Folyócska utca

Föveny utca,

Friss utca,

Füzes utca,

Gomba utca,

Gyűrű utca,

Hanga utca,

Harsona utca,

Hodfény utca,

Huszka Jenő utca,

Kamra utca,

Kecskés dűlő,

Kezdő köz,

Kezdő utca,

Kis utca,

Kincskereső utca,

Lengő köz,

Lengő utca,

Leveleki köz,

Leveleki utca,

Mályva utca,

Meggyes utca,

Mezsgye utca,

Mogyorós utca,

Moha utca,

Mosoly utca,

Móra Ferenc köz,

Móra Ferenc utca,

Nap utca,

Napkelte utca,

Napkorong utca,

Napsugár utca,

Naspolya köz,

Naspolya utca,

Nyíregyházi út,

Pántlika utca,

Pető utca,

Petőtanya,

Pirkadat utca,

Platán utca,

Platán köz,

Pompás út,

Puszpáng utca,

Szamóca utca,

Szamóca köz,

Szamóca zug,

Szarkaláb utca,

Szerény utca,

Színes utca,

Szív utca,

Tiszafa utca,

Tornácos utca,

Trombita utca,

Tuba utca,

Tujafa köz,

Tujafa utca,

Vackor utca,

Varázs utca,

Vásárosnaményi út,

Világos utca,

Virágfürt utca,

Zsurló utca

Vidor utca,

 

Koszorú úti Telephely – Koszorú út 10.

Bor utca,

Fillér utca,

Gálya utca,

Gyík utca,

Josta utca,

Josta köz,

Kisdiófa utca,

Kistelekbokori utca

Kocsis utca,

Korong utca,

Koszorú utca,

Lejtő utca,

Lovag utca,

Matróz utca,

Meggyfa utca,

Palánta utca,

Szalma utca,

Szánkó utca,

Százados utca,

Szeder utca,

Szeder köz,

Szőlőszem utca,

Szüret utca,

Tégla utca,

Tövis utca,

Vaskapu utca,

Vincellér utca

 

Búzaszem Nyugati Óvoda

Búzaszem Nyugati Óvoda – Székhely – Búza u. 7-17.

 

Bercsényi utca,

Bethlen Gábor utca,

Bernstein Béla tér,

Búza tér,

Búza utca,

Egyház utca,

Malom köz,

Malom utca,

Mártírok tere,

Mező utca

   2-44-ig páros

Pacsirta utca,

Rákóczi utca

   1-46-ig folyamatos,

Síp utca,

Szabolcs utca,

Széna tér,

Szent Miklós tér,

Színház utca,

Tűzoltó utca,

Új utca,

Vasgyár utca,

Víz utca,

Vörösmarty köz,

Vörösmarty tér,

Vörösmarty utca

 

Aranykörte Tagintézmény – Körte utca 41.

Bujtos utca,

Csáki István utca,

Dózsa György utca,

Epreskert utca,

Hősök tere,

Hunyadi utca,

Jókai tér,

Keskeny köz,

Keskeny utca,

Körte utca,

Mák utca,

Kossuth Lajos utca

   2-76-ig páros,

   1-61-ig páratlan,

Nagy Imre tér,

Nyár utca,

Nyírfa tér,

Nyírfa utca,

Ószőlő utca

   1-27-ig folyamatos,

Pazonyi tér,

Pazonyi út,

Sarkantyú utca,

Selyem utca,

Szabadság tér,

Tarcsai István utca,

Tavasz utca,

Vandlik Márton utca,

Vay Ádám körút,

Véső utca

 

Benczúr Téri Tagintézmény – Benczúr tér 20.

Báthory utca,

Benczúr Gyula tér,

Bessenyei tér,

Deák Ferenc út

   1-39-ig folyamatos

Jósa András utca

   18-20-ig folyamatos,

Kálvin tér,

Kiss Ernő utca,

Kölcsey Ferenc utca,

Madách Imre utca,

Népkert utca,

Széchenyi utca,

Toldi utca 

   2-28/A-ig páros,

   1-31/B-ig páratlan,

 

Gyermekkert Tagintézmény – Tőke utca 3.

Akácvirág utca,

Árok utca,

Dob utca,

Dohány utca

   0-20-ig páros,

Északi körút

   0-80-ig páros,

Holló utca,

Mező utca

   3-43-ig páratlan,

Őz köz,

Őz utca,

Rákóczi utca

   48-128-ig folyamatos,

Sólyom köz,

Sólyom utca,

Tőke utca,

Vasvári Pál utca

   2-64-ig páros,

   3-71-ig páratlan,

 

Városmajori Tagintézmény – Városmajor utca 1.

Acél utca,

Árvácska utca,

Barát utca,

Bukarest utca,

Cserepes utca,

Cserepes zug,

Cserepes köz,

Északi körút

   1-45-ig páratlan,

Felsőpázsit köz,

Felsőpázsit utca,

Füzesbokor,

Herman Ottó utca,

Irinyi János utca,

József Attila utca,

Kagyló utca,

Kapor utca,

Kárpátalja utca,

Kavics utca,

Kopogó utca,

Kórház köz,

Kórház utca,

Levendula utca,

Moszkva utca,

Munkácsi Mihály tér,

Munkácsi Mihály utca,

Repülőtér út

   0-50-ig páros,

Rozmaring utca,

Sátor utca,

Simonyi Óbester utca,

Szófia utca,

Tambura utca,

Tokaji út,

Újszőlő utca,

Városmajor utca,

Varsó utca,

Zágráb utca,