Sikeresen megvalósított EFOP pályázat Nyírbélteken

Nyírbéltek Nagyközségért Közalapítvány sikeresen megvalósította az EFOP-1.3.5-16-2016-00617 azonosító számú, Közösség, társadalom, összefogás Nyírbélteken című pályázatot. Az Európai Uniós forrásból származó vissza nem terítendő támogatás összege 25 millió forint. A projekt során célunk volt a generációk összehozása, a szolidaritás erősítése, egymás segítésének kialakítása, a társadalmi felelősségvállalás fejlesztése, az önkéntesség elterjesztése Nyírbéltek településen.

 

 

Nyírbéltek Nagyközségért Közalapítvány sikeresen valósította meg 2017.03.20- 2020.03.20. között az EFOP-1.3.5-16-2016-00617 kódszámú, Közösség, társadalom, összefogás Nyírbélteken című pályázatot. A projekt célja, hogy Nyírbéltek Nagyközség területén olyan programok jöjjenek létre, amelyek hozzásegítik a lakosságot társadalmi jelenlétük növeléséhez, közösségformáló szerepük megerősítéséhez.

A projekt keretében szervezett események, programok száma 78 db, aktív regisztrációval rendelkező helyi közösségek száma: 2 db.

Az alábbi programok valósultak meg: Sportnap, Egészségnap, Családi Nap, Húsvétváró kiállítás, Karácsonyi ünnepség, Környezetvédelmi Nap, „Rendezzük Településünket” és „Tiszta udvar, rendes ház” Gasztronómia nap, Ifjúsági hagyományőrző nap került megrendezésre. Önkéntes tevékenységre való felkészítő és Csapatépítő, esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági tréningre került sor.  A pályázat keretén belül Ifjúsági és Nyugdíjas klub jött létre, amelyek rendszeresen tartottak klubfoglalkozást és vettek rész a programokban. Önképző kör jött létre, melynek tagjai megosztották tudásukat és segítettél egymást. „Döntsünk felelősen!” felvilágosító előadássorozat valósult meg.

A megrendezett programok eredményeként Nyírbéltek Nagyközség területén a lakosság társadalmi szerepvállalása megnőtt, önkéntességre való hajlam erősödött. Az elvárt eredményeken túl a rendezvényekbe bevont lakosok a projekt zárását követően is tervezik bizonyos programok, tevékenységek folytatását, önálló megvalósítását.