Vendéglátóhelyeket ellenőriztek Nyíregyházán

A kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet a vendéglátóhelyek működésére nézve korlátozásokat fogalmazott meg. Nyíregyháza megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az előírások betartására vonatkozó közös hatósági együttműködés keretében április 7-én kereskedelmi hatósági jogkörében preventív ellenőrzést tartott néhány közkedvelt nyíregyházi fagylaltozó vonatkozásában.

 

 

 

A közös ellenőrzésen a rendőri szervek mellett részt vettek járványügyi és élelmiszerbiztonsági szakemberek is.
A szabályozás értelmében vendéglátó üzletben, így a fagylaltozókban is - az ott foglalkoztatottak kivételével - tartózkodni tilos. A korlátozás alól kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

Az ellenőrzést végző szervek kiemeleten vizsgálták a kereskedők és a vásárlók veszélyhelyzet során tanúsított magatartását, a veszélyhelyzet kapcsán kihirdetett korlátozó rendelkezések betartásának megvalósítását.

A közös ellenőrzés járványügyi és élelmiszerbiztonsági hiányosságokat egyaránt feltárt. Előfordult, hogy alapvető higiéniai feltételek nem teljesültek, pl. takarítatlan helyiségben történő kiszolgálás, nem megfelelő, vagy azonosíthatatlan takarító, illetve fertőtlenítő szerek használata, a minőségbiztosítási követelmények be nem tartása. A feltárt esetekben az eljáró hatóság a szükséges és jogszerű intézkedéseket megteszi.

Ellenőrizték a hatóságok többek között a szociális érintkezés korlátozásának teljesülését, a megfelelő távolságtartás megvalósulását, illetőleg azt, hogy kiszolgálással egyidejűleg nem valósulhat meg vendéglátás is, azaz a fagylaltozó területén, vagy annak közelében a kereskedő nem helyezhet ki padokat, asztalokat, a fagylaltot csak elvitelre szolgálhatja ki.
Jó tapasztalat volt, hogy az ellenőrzött üzletekben a kassza kezelése és a kiszolgálás elkülönült, vagy amennyiben ugyanaz a személy végezte ezeket a részfolyamatokat, betartotta a járványhelyzetben elvárható magatartási szabályokat, nem szolgált ki a kassza kezelése után közvetlenül úgy, hogy ne húzta volna fel, vagy ne cserélte volna le a védőkesztyűt.
Érdemesnek tartjuk azonban felhívni az állampolgárok figyelmét arra, hogy saját biztonságuk érdekében ne fogadjanak el olyan kiszolgálást, amelynél nyilvánvalóan fennáll a veszélye bármilyen fertőzés átadásának, vagy nem tartanak be alapvető higiéniai szabályokat.

Összességében megállapítható, hogy a kisebb hiányosságoktól eltekintve mind a kereskedő, mind a vásárlók igyekeznek betartani a veszélyhelyzet során kihirdetett korlátozó intézkedéseket, figyelnek magukra és másokra is ebben a mindenki számára nehéz helyzetben.

Vigyázzunk egymásra!

Valamennyi eddig kiadott, a járvány megfékezésének érdekében hozott helyi intézkedéseket tartalmazó sajtóközleményünk elérhető városunk hivatalos weboldalán:
https://www.nyiregyhaza.hu/

Dr. Kovács Ferenc polgármester
megbízásából:

Dr. Kása Brigitta
aljegyző, az operatív munkacsoport vezetője