Nyíregyházi közlemény az országos szűrővizsgálattal kapcsolatban

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere tájékoztatja a lakosságot, hogy városunkban 205 előre kiválasztott személyt értesítenek arról, hogy bekerült abba a kérdőíves felméréssel támogatott országos szűrővizsgálatba, amelyet 14 éves és annál idősebb lakosok körében végeznek május 1-14. között.

 

 

A mintában szereplő minden egyes résztvevő kulcsszerepet játszik a járvány elleni küzdelemben, mivel sok, hozzá hasonló embert képvisel. Ezért a polgármester arra kér mindenkit, aki értesítést, felkérő levelet kapott Ügyfélkapun, telefonon, vagy postai úton keresték meg, vegyen részt az önkéntes, ingyenes szűrővizsgálaton. A személyek kiválasztása reprezentatív véletlen mintavételen alapult, mely lehetőséget ad arra, hogy korcsoportos és regionális bontásban is megismerjék hazánk népességének fertőzöttségét. A szűrővizsgálatokra előre meghatározott helyszíneken és időpontokban kerül sor, de az idős, vagy beteg emberek esetén az otthonaikban is elvégzik azt. A résztvevők a szűrővizsgálatot megelőzően egy kérdőívet is kitöltenek, így fontos információkhoz juthatunk többek között a kockázati tényezőkről.

Az ország négy, orvosokat képző egyeteme – a Semmelweis Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem – és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közreműködésével megvalósuló országos szűrés és a kutatás célja, hogy pontosan, az egész országra érvényes módon feltérképezze a koronavírus-fertőzés elterjedtségét. A naprakész tudományos adatok kulcsfontosságúak a járvány sikeres leküzdésében, az egészségügyi dolgozók munkájában és a megalapozott döntések meghozatalában egyaránt.

Mindenkinek köszönjük a támogatását, mellyel segít a vírus elleni küzdelemben, a járvány leküzdésében és hozzájárul a vírus elleni kutatás sikeréhez.

Dr. Kovács Ferenc polgármester
megbízásából:

Dr. Kása Brigitta
aljegyző, az operatív munkacsoport vezetője