A nyíregyházi operatív munkacsoport sajtóközleménye

A koronavírus járvány terjedésének lassítása napjaink legnagyobb kihívása, amely csak összefogással, fegyelmezettséggel, az egymásra való odafigyeléssel valósítható meg. A nyíregyházi operatív munkacsoport ennek érdekében, figyelemmel kísérve a járvány alakulását, folyamatosan vizsgálja a tavaszihoz hasonló korlátozások bevezetésének szükségességét.

 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetőjével egyetértésben a biztonságos feladatellátás, a munkavállalók egészségének megőrzése és a járvány tovább terjedésének lassítása érdekében az alábbi intézkedéseket vezetik be a kft. által üzemeltetett (Északi Temető, Oros, Borbánya, Nagyszállás, Sóstóhegy, Nyírszőlős és minden vidéki) temetőkben:

Szeptember 21-től a zárt ravatalozókban csak az elhunyt közeli hozzátartozói tartózkodhatnak. A temetésen részt vevő többi gyászoló a ravatalozó épülete előtt róhatja le kegyeletét. Arra kérik a hozzátartozókat, hogy a temetéseken a személyes kontaktussal járó részvétnyilvánítást vírusvédelmi okokból átmenetileg mellőzni szíveskedjenek.
Az ügyfélszolgálatokon korlátozott számban tartózkodhatnak a hozzátartozók, maszk viselése és a szükséges 1,5 méteres védőtávolság megtartása mellett.

Polgári esküvők szertartási rendje

Mint ahogyan a járvány első hulláma idején, Nyíregyháza Polgármesteri Hivatala most is folyamatosan biztosítja a polgári esküvők biztonságos keretek között történő megtartását. A hivatal a járvány során nem mondott le esküvői eseményt, és most is biztosítja a házasulandók számára a már bejelentett időpontok áthelyezését vagy akár lemondását. Emellett továbbra is lehetőség van a házasságkötési szándék bejelentésére is.

A biztonságos szertartások megrendezése és a járvány terjedésének megakadályozása, lassítása érdekében, október 1-jétől változik a Polgármesteri Hivatal által tartott esküvői szertartások rendje. A házasságkötéseken ettől az időponttól – ide nem számítva a jegyespárt és a jelen lévő anyakönyvi munkatársakat – szertartásonként legfeljebb 40 fő vendég tartózkodhat, a kézfertőtlenítés és a maszkviselés az általános szabályok szerint kötelező. A Polgármesteri Hivatal a létszámkorlát bevezetésével tudja biztosítani a biztonságos 1,5 méteres védőtávolság megatartását. A szertartások rövidebbek lesznek annak érdekében, hogy két esemény között a fertőtlenítést és a helyiség átszellőztetését el tudják végezni.

Szigorúbb maszkviselési szabályok

Szeptember 21-től a Kormány 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete értelmében szigorúbb szabályok vonatkoznak a száj és az orr kötelező eltakarására. A hatodik életévét be nem töltött
kiskorú kivételével mindenki köteles a tömegközlekedési eszközön, buszvárókban, pályaudvarokon, az egészségügyi intézmények területén, a szociális intézményekben, vendéglátó üzletekben, a bevásárlóközpontok területén, a fellépők kivételével a színházakban, a mozikban, múzeumokban, könyvtárakban, levéltárakban és egyéb közművelődési intézményekben a látogatók számára nyitott helyiségekben, valamint a postákon, ügyfélszolgálatokon, azokban az irodai munkahelyeken, ahol rendszeresen öt főnél többen tartózkodnak egy időben – maszkot viselni.

Az orvosi, munkavédelmi, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot úgy kell viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.
A zenés, táncos rendezvények megtartására és a vendéglátó üzletek nyitva tartására vonatkozó rendelkezések értelmében ilyen rendezvények (zárt és nem zárt helyen egyaránt) abban az esetben tarthatók meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma egy időben nem haladja meg az 500 főt. A rendezvény helyszínén – az ott foglalkoztatottak kivételével – 23.00 óra után 06.00 óráig tilos tartózkodni.

A vendéglátó üzletekben 23.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni. Ebben az idősávban az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára megengedett a tartózkodás.

A köznevelési és szakképzési védelmi intézkedések keretében október 1-jétől az intézménybe lépés előtt kötelező mindenkinek ellenőrizni a testhőmérsékletét. A nyíregyházi óvodákban már a nevelési év kezdetétől ez a gyakorlat.

A nyíregyházi operatív munkacsoport arra kéri a lakosságot, ahogy eddig, úgy a jövőben is fegyelmezetten kövessék az egészség megóvását célzó szabályokat, ajánlásokat. Vigyázzanak magukra és egymásra, különös figyelemmel a legidősebbekre és a legfiatalabbakra.

Dr. Kovács Ferenc polgármester
megbízásából:
Dr. Kása Brigitta
aljegyző, az operatív munkacsoport vezetője