Tisztújító küldöttgyűlé a Szabolcs Megyei Iparkamarában

A kamarai tisztújítás a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény és a kamarai Alapszabály szerint négyévente esedékes. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában 2020 szeptember 15-én zajlottak le az aktuális kamarai választások, betartva a vírushelyzetre vonatkozó szabályokat.

 

 

Ennek során azon gazdálkodó szervezetek tagja (részvényese), vezető tisztségviselője, illetőleg alkalmazottja volt megválasztható kamarai tisztségre, amely gazdálkodó szervezet tagja a kamarának, szerepel a kamarai tagjegyzékben, a tagsági jogviszonyból származó kötelezettségeknek eleget tett valamint a gazdálkodó szervezet részéről az érintett, jelölt személy elfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozatot tett.

Minden gazdálkodó szervezet – amely a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál eleget tett regisztrációs kötelezettségének – a kamarai választások során választhatott. Valamennyi a választási névjegyzékben szereplő gazdálkodó szervezetet egy szavazat illetett meg.

A választási előkészületek még 2020 nyarán megkezdődtek a választási munkát segítő bizottságok megalakulásával. A kamara ipari, kereskedelmi, kézműipari és szolgáltatási tagozatának tagozati választó ülésein megválasztásra kerültek a kamarai küldöttek és a tagozat vezetőségének tagjai, illetve elnöke.

A megválasztott kamarai küldöttekből álló tisztújító küldöttgyűlésen került sor a következő négy évben tisztséget betöltő kamarai tisztségviselők és testületek megválasztására.
A választások kapcsán Pekó László elnök elmondta, hogy a küldöttek létszáma 60 fő, idén 13 új küldöttet, míg a kamara 21 fős elnökségében 7 új tagot köszönthettek.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2020. évi tisztújító küldöttgyűlésén megválasztott tisztségviselők:
 

Vezető tisztségviselők:

Elnök:
Pekó László – Nyírzem Zrt.

Általános alelnök:
Balogh Zoltán – Ellátóház Kft.

Ipari tagozati alelnök:
Krámer Zoltán – Nyírség-Hasso Kft.

Kereskedelmi tagozati alelnök:
dr. Kissné Szabó Gabriella – KisSzabó Gyorsétterem Kft.

Kézműves tagozati alelnök:
Huray Gábor – egyéni vállalkozó

Szolgáltató tagozati alelnök:
Ambrus Lajos – Ambrus Autóház Kft.